คอร์ดเพลง ขาดเขาให้ได้ – พริกไทย

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขาดเขาให้ได้ พริกไทย

คอร์ดเพลง ขาดเขาให้ได้ - พริกไทย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single พริกไทย : ขาดเขาให้ได้


Tune to Eb
INTRO | C | F | Am G | F |

C 
เธอว่าเธอยังจำทุกอย่าง
C 
เธอว่าเธอเจ็บที่ต้องจาก
Am 
เธอว่าเธอขอโ
G 
ทษเรื่องที่แล้ว
F 
มา

C 
เธอว่าเธอนั้นยังเป็นห่วง
F 
เธอเลยผ่านมาทักและทาย
Am 
เธอว่าเธอขอโ
G 
ทษถ้าเธอวุ่
F 
นวาย

 
แล้วเธอจะพูดทำไ
Dm 
มนะ 
 
 
E 
 
ฉันไม่เข้
Am 
าใจ 
 
มันจบไปแ
G 
ล้ว
 
พูดแล้วน้ำตามันก็ไ
F 
หล 
 
 
Fm 
 
ก็ไหลไม่หยุดเ
G 
ลย

 
ขาดเขาให้
F 
ได้ 
 
เขาก็แค่คนใจ
Em 
ร้ายค
Dm 
นนึง
 
คิ
C 
ดถึงไม่
F 
ได้ 
 
ที่ลืมแทบต
Em 
ายจะไร้ควา
Am 
มหมาย
 
ขาดเขาให้
F 
ได้ 
 
Em 
ดี๋ยวเขาก็หา
Dm 
ยไป
 
C 
ธออย่ารื้อ
F 
ฟื้นได้ไหม 
 
มัน
Fm 
หวั่นทั้งหัวใจ

INSTRU | C | F | Am G | F |

C 
เธอย้อนดูหนังเรื่องของเรา
F 
เธอย้อนฟังเพลงนั้นของเรา
Am 
เธอใช้คำว่าเ
G 
ราฟังแล้วเศร้
F 
าใจ

C 
เธอว่าเธอแค่มาระบาย
F 
เธอว่าเธอคิดถึงมากมาย
Am 
เธอว่าการให้ลื
G 
มฉันไม่ง่า
F 
ยเลย

 
แล้วเธอจะพูดทำไ
Dm 
มวะ 
 
 
E 
 
ฉันไม่เข้
Am 
าใจ 
 
มันจบไปแ
G 
ล้ว
 
พูดแล้วน้ำตามันก็ไ
F 
หล 
 
 
Fm 
 
ก็ไหลไม่หยุดเ
G 
ลย

 
ขาดเขาให้
F 
ได้ 
 
เขาก็แค่คนใจ
Em 
ร้ายคน
Dm 
นึง
 
คิ
C 
ดถึงไม่
F 
ได้ 
 
ที่ลืมแทบต
Em 
ายจะไร้ควา
Am 
มหมาย
 
ขาดเขาให้
F 
ได้ 
 
Em 
ดี๋ยวเขาก็หา
Dm 
ยไป
 
C 
ธออย่ารื้อ
F 
ฟื้นได้ไหม 
 
มัน
Fm 
หวั่นทั้งหั
C 
วใจ

 
เกือบที่จะ
Am 
ลืม 
 
เกือบที่จะห
G 
าย
 
F 
ผลที่ฉันต้องเ
C 
จ็บ 
 
กลับมา
Dm 
ทำไม
 
ฉันต้องทนมันให้
Em 
ไหว 
 
ฉันต้องจำเอาไว้ใ
F 
นใจ
 
อย่าไปหวั่นไ
G 
หว

 
ขาดเขาให้
F 
ได้ 
 
เขาก็แค่คนใจ
Em 
ร้ายคน
Dm 
นึง
 
คิ
C 
ดถึงไม่
F 
ได้ 
 
ที่ลืมแทบต
Em 
ายจะไร้ควา
Am 
มหมาย
 
ขาดเขาให้
F 
ได้ 
 
Em 
ดี๋ยวเขาก็หา
Dm 
ยไป
 
C 
ธออย่ารื้อ
F 
ฟื้นได้ไหม 
 
มัน
Fm 
หวั่นทั้งหัวใจ..

OUTRO | C | F | Am G | F |


เธอว่าเธอยังจำทุกอย่าง
เธอว่าเธอเจ็บที่ต้องจาก
เธอว่าเธอขอโทษเรื่องที่แล้วมา

เธอว่าเธอนั้นยังเป็นห่วง
เธอเลยผ่านมาทักและทาย
เธอว่าเธอขอโทษถ้าเธอวุ่นวาย

แล้วเธอจะพูดทำไมนะ
ฉันไม่เข้าใจ มันจบไปแล้ว
พูดแล้วน้ำตามันก็ไหล
ก็ไหลไม่หยุดเลย

ขาดเขาให้ได้ เขาก็แค่คนใจร้ายคนนึง
คิดถึงไม่ได้ ที่ลืมแทบตายจะไร้ความหมาย
ขาดเขาให้ได้ เดี๋ยวเขาก็หายไป
เธออย่ารื้อฟื้นได้ไหม มันหวั่นทั้งหัวใจ

( ดนตรี )

เธอย้อนดูหนังเรื่องของเรา
เธอย้อนฟังเพลงนั้นของเรา
เธอใช้คำว่าเราฟังแล้วเศร้าใจ

เธอว่าเธอแค่มาระบาย
เธอว่าเธอคิดถึงมากมาย
เธอว่าการให้ลืมฉันไม่ง่ายเลย

แล้วเธอจะพูดทำไมวะ
ฉันไม่เข้าใจ มันจบไปแล้ว
พูดแล้วน้ำตามันก็ไหล
ก็ไหลไม่หยุดเลย

ขาดเขาให้ได้ เขาก็แค่คนใจร้ายคนนึง
คิดถึงไม่ได้ ที่ลืมแทบตายจะไร้ความหมาย
ขาดเขาให้ได้ เดี๋ยวเขาก็หายไป
เธออย่ารื้อฟื้นได้ไหม มันหวั่นทั้งหัวใจ

เกือบที่จะลืม เกือบที่จะหาย
แผลที่ฉันต้องเจ็บ กลับมาทำไม
ฉันต้องทนมันให้ไหว ฉันต้องจำเอาไว้ในใจ
อย่าไปหวั่นไหว

ขาดเขาให้ได้ เขาก็แค่คนใจร้ายคนนึง
คิดถึงไม่ได้ ที่ลืมแทบตายจะไร้ความหมาย
ขาดเขาให้ได้ เดี๋ยวเขาก็หายไป
เธออย่ารื้อฟื้นได้ไหม มันหวั่นทั้งหัวใจ..


รูปภาพคอร์ด ขาดเขาให้ได้ – พริกไทย

คอร์ดเพลง ขาดเขาให้ได้ - พริกไทย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ขาดเขาให้ได้ (คอร์ด)

Lyrics / Melody : ต้อง พริกไทย
Arange : พรรษวุฒิ แย้มศิริ
Contact Tel : 062-6122122
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend