คอร์ดเพลง ข่อย โจอี้ ภูวศิษฐ์

  
Text   


INTRO | F | Em | Dm | C |

 
อยากจะอยู่ข้
F 
างๆ เธอ ก่อนจะนอน
Em 
ทุกๆ 
 
คืน
 
และทุกทุกเช้าที่
Dm 
เธอตื่น 
 
จะมีเราอยู่ด้ว
C 
ยกัน
 
อยากจะบอกว่า
F 
รักเธอ 
 
บอกกับเธอ
Em 
ทุกๆ 
 
วัน
 
ขอให้เราได้
Dm 
รักกัน 
 
รักของฉันจะมีให้กับเธอผู้เ
C 
ดียว

 
ก็เ
F 
ธอนั้นแสนงดงามยิ่งกว่าสิ่งใดๆ
 
กลิ่น
Em 
หอมและยิ้มของเธอตรึงติดอยู่ในใจ
 
ความ
Dm 
รักที่ฉันเฝ้ารอ 
 
มีแค่เธอเท่านั้นก็พอ
 
ไม่ต้อง
C 
การจะมีใครใคร

F 
คืนที่ดาวสว่าง 
 
ที่ตรงนี้มีเพียงเรา
Em 
จูบที่ตรงหน้าผาก 
 
ฝากกระซิบว่ารักเธอเ
Dm 
บาๆ
 
เธอผู้เป็นดั่งลมหาย
C 
ใจ

 
อยากจะอยู่ข้
F 
างๆ เธอ ก่อนจะนอน
Em 
ทุกๆ 
 
คืน
 
และทุกทุกเช้าที่
Dm 
เธอตื่น 
 
จะมีเราอยู่ด้ว
C 
ยกัน
 
อยากจะบอกว่า
F 
รักเธอ 
 
บอกกับเธอ
Em 
ทุกๆ 
 
วัน
 
ขอให้เราได้
Dm 
รักกัน 
 
รักของฉันจะมีให้กับเธอผู้เ
C 
ดียว

F 
ข่อยสิอยู่เคียงข้าง 
 
บ่หนีลาจากเจ้าไปไส
 
ข่อยอยากสิ
Em 
บอกว่าข่อยฮักแฮง
 
แพงเจ้าทุกลมหายใจ
 
 
ข่อยขอดู
Dm 
แลเจ้าตลอดไป 
 
บ่ว่าสิดนส่ำใด๋
 
สิบ่ไ
C 
ลลืม 
 
อยู่ในใจคือเก่า

F 
ข่อยขอเว้าอิหลี 
 
แต่บัดนี่สิมีแค่สองเฮา
Em 
ข่อยสิอยู่นำเจ้า ทั้ง ยามหลับ ยามตื่น
 
เฮาฮัก
Dm 
กันบ่มีอิหยังมาเปลี่ยนใจให้เป็นอื่น
 
สด
C 
ชื่นนำกันทุกคืนวัน

 
อยากจะอยู่ข้
F 
างๆ เธอ ก่อนจะนอน
Em 
ทุกๆ 
 
คืน
 
และทุกทุกเช้าที่
Dm 
เธอตื่น 
 
จะมีเราอยู่ด้ว
C 
ยกัน
 
อยากจะบอกว่า
F 
รักเธอ 
 
บอกกับเธอ
Em 
ทุกๆ 
 
วัน
 
ขอให้เราได้
Dm 
รักกัน 
 
รักของฉันจะมีให้กับเธอผู้เ
C 
ดียว

INSTRU | F | Em | Dm | C |
INSTRU | F | Em | Dm | C |

F 
ข่อยสิอยู่เคียงข้าง 
 
บ่หนีลาจากเจ้าไปไส
 
ข่อยอยากสิ
Em 
บอกว่าข่อยฮักแฮง
 
แพงเจ้าทุกลมหายใจ
 
 
ข่อยขอดู
Dm 
แลเจ้าตลอดไป 
 
บ่ว่าสิดนส่ำใด๋
 
สิบ่ไ
Am 
ลลืมอยู่ในใ
Gm 
จคือเก่า..

F 
ข่อยขอเว้าอิหลี 
 
แต่บัดนี่สิมีแค่สองเฮา
Em 
ข่อยสิอยู่นำเจ้า ทั้ง ยามหลับ ยามตื่น
 
เฮาฮัก
Dm 
กันบ่มีอิหยังมาเปลี่ยนใจให้เป็นอื่น
 
สด
C 
ชื่นนำกันทุกคืนวัน..

F 
  ข่อยฮักเจ้าห
Em 
ลาย..
 
  โฮะ โฮ่ .. เธอผู้เป็นดั่งลมหายใ
C 
จ..


อยากจะอยู่ข้างข้างเธอ ก่อนจะนอนทุกทุกคืน
และทุกทุกเช้าที่เธอตื่น จะมีเราอยู่ด้วยกัน
อยากจะบอกว่ารักเธอ บอกกับเธอทุกทุกวัน
ขอให้เราได้รักกัน รักของฉันจะมีให้กับเธอผู้เดียว

ก็เธอนั้นแสนงดงาม ยิ่งกว่าสิ่งใดๆ
กลิ่นหอมและยิ้มของเธอ ตรึงติดอยู่ในใจ
ความรักที่ฉันเฝ้ารอ มีแค่เธอเท่านั้นก็พอ
ไม่ต้องการจะมีใครใคร

คืนที่ดาวสว่าง ที่ตรงนี้มีเพียงเรา
จูบที่ตรงหน้าผาก ฝากกระซิบว่ารักเธอเบาๆ
เธอผู้เป็นดั่งลมหายใจ

อยากจะอยู่ข้างข้างเธอ ก่อนจะนอนทุกทุกคืน
และทุกทุกเช้าที่เธอตื่น จะมีเราอยู่ด้วยกัน
อยากจะบอกว่ารักเธอ บอกกับเธอทุกทุกวัน
ขอให้เราได้รักกัน รักของฉันจะมีให้กับเธอผู้เดียว

ข่อยสิอยู่เคียงข้าง บ่หนีลาจากเจ้าไปไส
ข่อยอยากสิบอกว่า ข่อยฮักแฮงแพงเจ้าทุกลมหายใจ
ข่อยขอดูแลเจ้าตลอดไป บ่ว่าสิดนส่ำได๋
สิบ่ไล่ลืมอยู่ในใจคือเก่า

ข่อยขอเว้าอิหลี๋แต่บัดนี่สิมีแค่สองเฮา
ข่อยสิอยู่นำเจ้าทั้งยามหลับยามตื่น
เฮาฮักกันบ่มีอิหยังมาเปลี่ยนใจให้เป็นอื่น
สดชื่นนำกันทุกคืนวัน

อยากจะอยู่ข้างข้างเธอ ก่อนจะนอนทุกทุกคืน
และทุกทุกเช้าที่เธอตื่น จะมีเราอยู่ด้วยกัน
อยากจะบอกว่ารักเธอ บอกกับเธอทุกๆวัน
ขอให้เราได้รักกัน รักของฉันจะมีให้กับเธอผู้เดียว

ดนตรี

ข่อยสิอยู่เคียงข้าง บ่หนีลาจากเจ้าไปไส
ข่อยอยากสิบอกว่า ข่อยฮักแฮงแพงเจ้าทุกลมหายใจ
ข่อยขอดูแลเจ้าตลอดไป บ่ว่าสิดนส่ำได๋
สิบ่ไล่ลืมอยู่ในใจคือเก่า

ข่อยขอเว้าอิหลี๋แต่บัดนี่สิมีแค่สองเฮา
ข่อยสิอยู่นำเจ้าทั้งยามหลับยามตื่น
เฮาฮักกันบ่มีอิหยังมาเปลี่ยนใจให้เป็นอื่น
สดชื่นนำกันทุกคืนวัน..

ข่อยฮักเจ้าหลาย..
เธอผู้เป็นดั่งลมหายใจ..

มิวสิควิดีโอ ข่อย โจอี้ ภูวศิษฐ์

เพลง : ข่อย (คอร์ด)
ศิลปิน : โจอี้ ภูวศิษฐ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ, อุมาภรณ์ กะลาซิรัมย์
เรียบเรียง : รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend