คอร์ดเพลง ใจเหลือเหลือ Wonderframe

  
Text   


 
แม้ว่าเธอจะชอบเค้า
 
 
แต่อย่าเพิ่งยอมให้เค้า..เอาไปหมดหัวใจ..
 

INSTRU | Bb Dm | Cm F |
INSTRU | Bb Dm | Cm F |

Bb 
  ลำพังรัก
Dm 
เธอคนเดียว
 
  ทำให้
Cm 
ลำบากใจมาก
F 
อยู่แล้ว
Bb 
  ยังมีเขา
Dm 
เข้ามาแข่ง
 
  เข้ามาแ
Cm 
บ่งแย่งเธอจาก
F 
ฉันไป

Eb 
  และเหมือนจะรู้ชะตา..ว่าไม่
Dm 
มีปัญญาสู้
Gm 
เขาได้
Eb 
  และเหมือนต้อง
Dm 
ถอnยทางไปและควร
Cm 
ตัดใจ
 
  ก่อนจะ
Eb 
ต้องนอนร้องไ
F 
ห้มากกว่าที่เคย

INSTRU | Bb Dm | Cm F |

Bb 
  เมื่อเกมรัก
Dm 
ยังไม่จบ 
 
ยังไม่
Cm 
อยากจะนับหยด
F 
น้ำตา
Bb 
  ก่อนนอนฉัน
Dm 
ภาวนา..ให้เขา
Cm 
มาด้วยใจไม่
F 
จริงจัง

Eb 
  แม้รู้ฉันไม่ดีพอ 
 
แต่จะ
Dm 
ขอบอกรักให้
Gm 
เธอฟัง
Eb 
  แม้รู้ว่า
Dm 
เกินกำลัง..ที่จะแ
Cm 
บกหวัง
 
  แต่ใจก็
Eb 
สั่งให้รักไ
F 

 
เศษใจเหลือเ
Eb 
หลือ 
 
ถ้าเธอยังคงเผื่อเ
Dm 
อาไว้
Gm 
ถ้าเธอยังไม่
Cm 
แน่ใจ 
 
เก็บไ
F 
ว้ให้ฉันได้ห
Bb 
รือเปล่า
 
ให้ฉัน
Eb 
มีความหวังสักนิด 
 
ได้มี
Dm 
สิทธิ์แค่นี้
Gm 
ก็เอา
Cm 
แม้ว่าเธอจะ
Dm 
ชอบเขา
 
แต่อย่าเพิ่ง
Eb 
ยอมให้เขาเ
F 
อาไปหมดหัวใจ..

Bb 
  รักสามฉันเศ
Dm 
ร้าคนเดียว
 
  ได้แต่
Cm 
รอขอเธอช่วยเ
F 
ห็นใจ
Bb 
  อยากไล่เขาไ
Dm 
ปไกลๆ 
 
เธอคง
Cm 
มองใจฉันดีก
F 
ว่านี้

Eb 
  แค่เพียงเห็นเธอเคียงกัน
 
  ทำให้
Dm 
ฉันน้ำตาแทบล้
Gm 
นปรี่
Eb 
  เธอหลงเขาแล้
Dm 
วคนดี 
 
แต่ว่า
Cm 
ทางนี้..
 
  อย่าลืมว่า
Eb 
มีฉันอีก
F 
คน

 
เศษใจเหลือเ
Eb 
หลือ 
 
ถ้าเธอยังคงเผื่อเ
Dm 
อาไว้
Gm 
ถ้าเธอยังไม่
Cm 
แน่ใจ 
 
เก็บไ
F 
ว้ให้ฉันได้ห
Bb 
รือเปล่า
 
ให้ฉัน
Eb 
มีความหวังสักนิด 
 
ได้มี
Dm 
สิทธิ์แค่นี้
Gm 
ก็เอา
Cm 
แม้ว่าเธอจะ
Dm 
ชอบเขา
 
แต่อย่าเพิ่ง
Eb 
ยอมให้เขา 
 
F 
อาไปหมดหัวใจ

Eb 
  ฉันไปไ
Dm 
หนไม่
Gm 
รอด
 
  กว่าจะรักใ
Cm 
ครสัก
F 
คนไม่ง่า
Bb 
ยเลย
 
  
Eb 
ฉันไม่กล้าลืม 
 
ไม่
Dm 
กล้าทิ้งรักไ
Gm 
ปเลย
 
  เพราะ
Cm 
รู้ว่าใจคง
Dm 
เจ็บมากก
Eb 
ว่านี้.. 
 
 
F 

 
เศษใจเหลือเ
Eb 
หลือ 
 
ถ้าเธอยังคงเผื่อเ
Dm 
อาไว้
Gm 
ถ้าเธอยังไม่
Cm 
แน่ใจ 
 
เก็บไ
F 
ว้ให้ฉันได้ห
Bb 
รือเปล่า
 
ให้ฉัน
Eb 
มีความหวังสักนิด 
 
ได้มี
Dm 
สิทธิ์แค่นี้
Gm 
ก็เอา
Cm 
แม้ว่าเธอจะ
Dm 
ชอบเขา
 
แต่อย่าเพิ่ง
Eb 
ยอมให้เขา 
 
F 
อาไปหมดหัวใจ..


แม้ว่าเธอจะชอบเค้า
แต่อย่าเพิ่งยอมให้เค้า..เอาไปหมดหัวใจ

ดนตรี

ลำพังรักเธอคนเดียว ทำให้ลำบากใจมากอยู่แล้ว
ยังมีเค้าเข้ามาแข่ง เข้ามาแบ่งแย่งเธอจากฉันไป
และเหมือนจะรู้ชะตา ว่าไม่มีปัญญาสู้เค้าได้
และเหมือนต้องถอยทางไป และควรตัดใจ
ก่อนจะต้องนอนร้องไห้มากกว่าที่เคย

เมื่อเกมรักยังไม่จบ ยังไม่อยากจะนับหยดน้ำตา
ก่อนนอนฉันภาวนา ให้เขามาด้วยใจไม่จริงจัง
แม้รู้ฉันไม่ดีพอ แต่จะขอบอกรักให้เธอฟัง
แม้รู้ว่าเกินกำลัง ที่จะแบกหวัง แต่ใจก็สั่งให้รักไป

เศษใจเหลือเหลือ ถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้
ถ้าเธอยังไม่แน่ใจ เก็บไว้ให้ฉันได้หรือเปล่า
ให้ฉันมีความหวังสักนิด ได้มีสิทธิ์แค่นี้ก็เอา
แม้ว่าเธอจะชอบเค้า
แต่อย่าเพิ่งยอมให้เค้า..เอาไปหมดหัวใจ

รักสามฉันเศร้าคนเดียว ได้แต่รอขอเธอช่วยเห็นใจ
อยากไล่เค้าไปไกลๆ เธอคงมองใจฉันดีกว่านี้
แค่เพียงเห็นเธอเคียงกัน ทำให้ฉันน้ำตาแทบล้นปรี่
เธอหลงเค้าแล้วคนดี แต่ว่าทางนี้ อย่าลืมว่ามีฉันอีกคน

เศษใจเหลือเหลือ ถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้
ถ้าเธอยังไม่แน่ใจ เก็บไว้ให้ฉันได้หรือเปล่า
ให้ฉันมีความหวังสักนิด ได้มีสิทธิ์แค่นี้ก็เอา
แม้ว่าเธอจะชอบเค้า
แต่อย่าเพิ่งยอมให้เค้า..เอาไปหมดหัวใจ

ฉันไปไหนไม่รอด
กว่าจะรักใครสักคนไม่ง่ายเลย
ฉันไม่กล้าลืม ไม่กล้าทิ้งรักไปเลย
เพราะรู้ว่าใจคงเจ็บมากกว่านี้

เศษใจเหลือเหลือ ถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้
ถ้าเธอยังไม่แน่ใจ เก็บไว้ให้ฉันได้หรือเปล่า
ให้ฉันมีความหวังสักนิด ได้มีสิทธิ์แค่นี้ก็เอา
แม้ว่าเธอจะชอบเค้า
แต่อย่าเพิ่งยอมให้เค้า..เอาไปหมดหัวใจ

มิวสิควิดีโอ ใจเหลือเหลือ Wonderframe

เพลง : ใจเหลือเหลือ (คอร์ด)
ศิลปิน : Wonderframe
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend