คอร์ดเพลง เมษาจะกลับไป โจอี้ ภูวศิษฐ์ feat. จ๋าย TaitosmitH

  
Text   


INTRO | G D/F# | C | ( 2 Times )

G 
  เธอคือที่
D/F# 
หนึ่งของฉัน..
Em 
  เธอคือทุกอ
D 
ย่างของฉัน
C 
  คือเหตุผลเ
Bm 
ดียวที่วิ่งตาม
Am 
ฝัน
 
  ดั้นด้นม
D 
าไกล

G 
  เธอคงจะเ
D/F# 
หนื่อยจะล้า..
Em 
  นั่นแหละที่เป็
D 
นปัญหา
C 
  เนินนานเท่าไห
Bm 
ร่กันนะที่เ
Am 
ธอต้องรอ 
 
 
D 
 
  ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
 

INSTRU | G | D | C | D |

 
อยากตอบแ
C 
ทนความรักที่เธอให้มา
 
ไม่
Bm 
รู้ราคาเท่าไหร่
 
หากขอบใ
Am 
จสักหมื่นล้านครั้งคงยังไม่
G 
พอ
 
อยากทดแ
C 
ทนความรักที่เธอนั้นมี
 
ให้
Bm 
ฉันในวันที่
Em 
ท้อ
Am 
รอนะรอแม่
D 
จ๋า 
 
บอกลาความ
G 
จน

INSTRU | Em Bm | C G |
INSTRU | Am D | G |
 
โอ้ยน้อ..
 

Am 
  จากเฮือนมากะโด
Bm 
นแล้ว 
 
ไผ่สิว่าหยังกะซ่าง
C 
  สิไต่เต้าเอาราง
G 
วัล 
 
ข้างเทิ่งนั้นเอาลงมา
Am 
  ให้อิแม่ของ
D/F# 
ขวัญ.. 
 
 
G 

 
โอ้ยน้อ..
 
Am 
  บ่แคร์คำเว้าบ่
Bm 
มีค่า 
 
บ่ยอมแพ้โชคชะตา
C 
  สูงเสียดฟ้ามึงมา
G 
เลย 
 
สูงเสียดฟ้ามึงมาโลด
Am 
  มาโพดคักโพ
D/F# 
ดแน่ 
 
อิแม่
G 
จ๋า

Am 
  เดือนเมษาจะกลับไป
 
  เอาข้าวของมากมายไป
Gmaj7 
ฝาก
Am 
  เดือนธันวาจะกลับไป
 
  เอาแก้วแหวนเงินทองไป
Gmaj7 
กอง
 
  ตรงห
E 
น้า 
 
ไม่นานไ
Am 
ม่ช้า..
 
  ถ่าแหน่เด้อ
D 
แม่

 
อยากตอบแ
C 
ทนความรักที่เ
D 
ธอให้มา
 
ไม่
Bm 
รู้ราคาเท่า
Em 
ไหร่
 
หากขอบใ
Am 
จสักหมื่นล้านค
D 
รั้งคงยังไม่
G 
พอ
 
อยากทดแ
C 
ทนความรักที่เ
D 
ธอนั้นมี
 
ให้
Bm 
ฉันในวันที่
Em 
ท้อ
Am 
รอนะรอแม่
D 
จ๋า 
 
บอกลาความ
G 
จน

 
อยากตอบแ
C 
ทนความรักที่เ
 
ธอให้มา
 
ไม่
Bm 
รู้ราคาเท่าไหร่
 
หากขอบใ
Am 
จสักหมื่นล้านครั้งคงยังไม่
G 
พอ
 
อยากทดแ
C 
ทนความรักที่เ
 
ธอนั้นมี
 
ให้
Bm 
ฉันในวันที่
Em 
ท้อ..
Am 
รอนะรอแม่
D 
จ๋า.. 
 
บอกลาความ
 
จน..

OUTRO | C D | G |


เธอคือที่หนึ่ง ของฉัน เธอคือทุกอย่างของฉัน
คือเหตุผลเดียวที่วิ่งตามฝันดั้นด้นมาไกล

เธอคงจะเหนื่อยจะล้า นั่นแหละที่เป็นปัญหา
เนินนานเท่าไหร่กันนะที่เธอต้องรอ
ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน

ดนตรี

อยากตอบแทนความรักที่เธอให้มาไม่รู้ราคาเท่าไหร่
หากขอบใจสักหมื่นล้านครั้งคงยังไม่พอ
อยากทดแทนความรักที่เธอนั้นมีให้ฉันในวันที่ท้อ
รอนะรอแม่จ๋า บอกลาความจน

ดนตรี

จากเฮือนมากะโดนแล้ว ไผ่สิว่าหยังกะซ่าง
สิไต่เต้าเอารางวัล ข้างเทิ่งนั้นเอาลงมา
ให้อิแม่ของขวัญ

บ่แคร์คำเว้าบ่มีค่า บ่ยอมแพ้โชคชะตา
สูงเสียดฟ้ามึงมาเลย สูงเสียดฟ้ามึงมาโลด
มาโพดคักโพดแน่ อิแม่จ๋า

เดือนเมษาจะกลับไป เอาข้าวของมากมายไปฝาก
เดือนธันวาจะกลับไป เอาแก้วแหวนเงินทองไปกอง
ตรงหน้า ไม่นานไม่ช้า ถ่าแหน่เด้อแม่

อยากตอบแทนความรักที่เธอให้มา
ไม่รู้ราคาเท่าไหร่
หากขอบใจสักหมื่นล้านครั้งคงยังไม่พอ
อยากทดแทนความรักที่เธอนั้นมีให้ฉันในวันที่ท้อ
รอนะรอแม่จ๋า บอกลาความจน

อยากตอบแทนความรักที่เธอให้มา
ไม่รู้ราคาเท่าไหร่
หากขอบใจสักหมื่นล้านครั้งคงยังไม่พอ
อยากทดแทนความรักที่เธอนั้นมีให้ฉันในวันที่ท้อ..
รอนะรอแม่จ๋า.. บอกลาความจน

มิวสิควิดีโอ เมษาจะกลับไป โจอี้ ภูวศิษฐ์

เพลง : เมษาจะกลับไป
ศิลปิน : โจอี้ ภูวศิษฐ์ feat. จ๋าย TaitosmitH
เนื้อร้อง/ทำนอง : อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี, ท้าวคำสิงห์
เรียบเรียง : ทำนอง : อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend