คอร์ดเพลง เดือนชนเดือน ป๊อบ ปองกูล feat. โจอี้ ภูวศิษฐ์

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C | G | Dm | Am |
INTRO | C | G | F | G |

 
ถึงจะ
C 
จนก็จนอย่างมีสไ
G 
ตล์
 
สติก็พอใช้
Am 
ได้ 
 
แค่ไม่ค่อยมีสตางค์
 
อนาคตไ
C 
กลซะจนมองเห็นลางล
G 
าง
 
สู้แล้วทุก
Am 
ทางมันก็ยังยืนที่เดิม

 
ชี
C 
วิตเรามันช่างมีค่ามากม
G 
าย
 
ไม่ว่าค่าน้ำ ค่า
Dm 
ไฟ ค่ากิน และค่าเ
Am 
ทอม
 
โลกส
C 
มัยนี้มันหมุนไวเหลือเ
G 
กิน
 
แต่ว่าเรื่องหมุนเ
F 
งินนั้นต้
G 
องไวก
C 
ว่า

 
เกิดเป็น
F 
คนก็ต้องทน 
 
วิ่ง
G 
ชนคำว่าจน
 
ก็
Em 
เรามันไม่ได้จนหัวใ
Am 
จ ใจ ใจ
 
เก็บความ
F 
ฝันไว้เต็มกระเป๋า 
 
สัก
G 
วันคงมีอย่างเขา
 
เอา
Em 
วะมีเพื่อนเราปลอบใ
E 
จ 
 
ฮึบไว้..

 
ถ้ายังไม่รวยเดือน
C 
นี้ 
 
ก็ยังมีเดือนห
G 
น้า
 
ถ้าเดินไปเจอปั
Am 
ญหา 
 
เดี๋ยวก็เจอทางอ
F 
อก
 
วันนี้ยัง
C 
จน 
 
แต่ไม่จนต
G 
รอก
 
แค่สิ้นเดือนมันช็
F 
อต.. 
 
 
G 
 
เดี๋ยวมันก็ขึ้นเดือนใหม่ (สู้โว้ย..)
 

INSTRU | Am | Am | Am | G |

 
อยากร
F 
วยก็คงต้องสู้ต้อง
C 
ฝัน
 
เพราะว่าปัจจุ
G 
บันได้แค่เดือนชนเ
C 
ดือน
 
สิ่งที่
F 
ฝันสักวันก็คงมาเ
C 
ยือน
 
แต่ตอนนี้สิ้นเ
G 
ดือนเอาให้รอดตายก่
C 
อน..
E 

A : อ่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาจนทั้งหลาย
วันนี้ใครมีภาระอะไร
ต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างมั๊ยเนี่ยฮะ
B : ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้
จะลุก จะยืน จะนอน จะนั่ง
ก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพง
ทั้งลูกเล็กเด็กแดง ก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้น
ไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดี
พอเวลาลดที ลดทีไม่กี่สตางค์
เวลาขึ้นบ้าง ขึ้นเป็นสี่ห้าบาท
แพงจนแทบจะอาละวาด
ขนาดของในตลาดยังพากันแพง
ทั้งไก่ หมู เนื้อแดง ยังพากันแซงขึ้นราคา
แพง แพง แพ่ง แพ้ง แพง อันนั้นก็แพง
ไอ้นี่ก็แพง ข้าวยากหมากแพง
แพงล่ะไปหมดทุกอย่าง ไม่เห็นเหมือนเมียเลย

A : ไม่เหมือนเมียยังไง
B : ก็แพงหมดทุกอย่าง แต่เมียถูกเสมอ
ว๊ายยยย ตะเตือนไต

 
เกิดเป็น
F 
คนก็ต้องทน 
 
วิ่ง
G 
ชนคำว่าจน
 
ก็
Em 
เรามันไม่ได้จนหัวใ
Am 
จ ใจ ใจ
 
เก็บความ
F 
ฝันไว้เต็มกระเป๋า 
 
สัก
G 
วันคงมีอย่างเขา
 
เอา
Em 
วะมีเพื่อนเราปลอบใ
E 
จ 
 
ฮึบไว้..

 
ถ้ายังไม่รวยเดือน
C 
นี้ 
 
ก็ยังมีเดือนห
G 
น้า
 
ถ้าเดินไปเจอปั
Am 
ญหา 
 
เดี๋ยวก็เจอทางอ
F 
อก
 
วันนี้ยัง
C 
จน 
 
แต่ไม่จนต
G 
รอก
 
แค่สิ้นเดือนมันช็
F 
อต.. 
 
 
G 
 
เดี๋ยวมันก็ขึ้นเดือนใหม่ (สู้โว้ย..)
 

INSTRU | Am | Am | Am | G |

 
อยากร
F 
วยก็คงต้องสู้ต้อง
C 
ฝัน
 
เพราะว่าปัจจุ
G 
บันได้แค่เดือนชนเ
C 
ดือน
 
สิ่งที่
F 
ฝันสักวันก็คงมาเ
C 
ยือน
 
แต่ตอนนี้สิ้นเ
G 
ดือนเอาให้รอดตายก่
C 
อน..

INSTRU | F | C | G | C |

 
อยากร
F 
วยก็คงต้องสู้ต้อง
C 
ฝัน
 
เพราะว่าปัจจุ
G 
บันได้แค่เดือนชนเ
C 
ดือน
 
สิ่งที่
F 
ฝันสักวันก็คงมาเ
C 
ยือน
 
แต่ตอนนี้สิ้นเ
G 
ดือนเอาให้รอดตายก่
Am 
อน..

OUTRO | Am | Am | G | C |


ถึงจะจนก็จนอย่างมีสไตล์
สติก็พอใช้ได้ แค่ไม่ค่อยมีสตางค์
อนาคตไกลซะจนมองเห็นลางลาง
สู้แล้วทุกทางมันก็ยังยืนที่เดิม

ชีวิตเรามันช่างมีค่ามากมาย
ไม่ว่าค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ากิน และค่าเทอม
โลกสมัยนี้มันหมุนไวเหลือเกิน
แต่ว่าเรื่องหมุนเงินนั้นต้องไวกว่า

เกิดเป็นคนก็ต้องทน วิ่งชนคำว่าจน
ก็เรามันไม่ได้จนหัวใจ ใจ ใจ
เก็บความฝันไว้เต็มกระเป๋า สักวันคงมีอย่างเขา
เอาวะมีเพื่อนเราปลอบใจ ฮึบไว้

ถ้ายังไม่รวยเดือนนี้ ก็ยังมีเดือนหน้า
ถ้าเดินไปเจอปัญหา เดี๋ยวก็เจอทางออก
วันนี้ยังจน แต่ไม่จนตรอก
แค่สิ้นเดือนมันช็อต เดี๋ยวมันก็ขึ้นเดือนใหม่ สู้โว้ย

อยากรวยก็คงต้องสู้ต้องฝัน
เพราะว่าปัจจุบันได้แค่เดือนชนเดือน
สิ่งที่ฝันสักวันก็คงมาเยือน
แต่ตอนนี้สิ้นเดือนเอาให้รอดตายก่อน

อ่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาจนทั้งหลาย
วันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างมั๊ยเนี่ยฮะ

ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้ จะลุก จะยืน จะนอน จะนั่ง
ก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพง
ทั้งลูกเล็กเด็กแดง ก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้น
ไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดี พอเวลาลดที ลดทีไม่กี่สตางค์
เวลาขึ้นบ้าง ขึ้นเป็นสี่ห้าบาท แพงจนแทบจะอาละวาด
ขนาดของในตลาดยังพากันแพง
ทั้งไก่ หมู เนื้อแดง ยังพากันแซงขึ้นราคา
แพง แพง แพ่ง แพ้ง แพง อันนั้นก็แพง ไอ้นี่ก็แพง
ข้าวยากหมากแพง
แพงล่ะไปหมดทุกอย่าง ไม่เห็นเหมือนเมียเลย

ไม่เหมือนเมียยังไง
ก็แพงหมดทุกอย่าง แต่เมียถูกเสมอ ว๊ายยยย ตะเตือนไต

เกิดเป็นคนก็ต้องทน วิ่งชนคำว่าจน
ก็เรามันไม่ได้จนหัวใจ ใจ ใจ
เก็บความฝันไว้เต็มกระเป๋า สักวันคงมีอย่างเขา
เอาวะมีเพื่อนเราปลอบใจ ฮึบไว้

ถ้ายังไม่รวยเดือนนี้ ก็ยังมีเดือนหน้า
ถ้าเดินไปเจอปัญหา เดี๋ยวก็เจอทางออก
วันนี้ยังจน แต่ไม่จนตรอก
แค่สิ้นเดือนมันช็อต เดี๋ยวมันก็ขึ้นเดือนใหม่
สู้โว้ยยยย

อยากรวยก็คงต้องสู้ต้องฝัน
เพราะว่าปัจจุบันได้แค่เดือนชนเดือน
สิ่งที่ฝันสักวันก็คงมาเยือน
แต่ตอนนี้สิ้นเดือนเอาให้รอดตายก่อน

อยากรวยก็คงต้องสู้ต้องฝัน
เพราะว่าปัจจุบันได้แค่เดือนชนเดือน
สิ่งที่ฝันสักวันก็คงมาเยือน
แต่ตอนนี้สิ้นเดือนเอาให้รอดตายก่อน

มิวสิควิดีโอ เดือนชนเดือน ป๊อบ ปองกูล feat. โจอี้ ภูวศิษฐ์

เพลง : เดือนชนเดือน
ศิลปิน : ป๊อบ ปองกูล feat. โจอี้ ภูวศิษฐ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ประทีป สิริอิสสระนันท์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend