คอร์ดเพลง สิบปีมณีซาติ บราว ป้ายแดง

  
Text   


INTRO | Bb | Dm | Gm | F |

Bb 
  ตอนที่เจ้าถิ่มอ้ายฮู้บ่ว่าอ้าย
Dm 
ใจ..สิขาด
Gm 
  เจ้าบ่หลูโตนซาติอ้ายเลยจักห
F 
น่อย
Eb 
  ฝันที่วาดกันไว้กะถึกเจ้าป๋าเจ้า
Dm 
ปล่อย
 
  โฮฮะโอล
Gm 
ะน้อ..เจ้าสิฮู้บ่ห
F 
นอ 
 
ว่าอ้าย
Eb 
ทรมานส่ำ
Bb 
ได
 
  มื้อที่เจ้าบ่
Cm 
อยู่.. 
 
F 
อ้..โอ้ยยย..

Bb 
  กะเจ็บเอาเศษใจเซียงไว้ให่
Dm 
มันลึก
Gm 
  ถึงสิฮู้สึกเจ็บแต่ชีวิตต้องไ
F 
ปต่อ
Eb 
  สู้และดิ้นรนกว่าสิฮอดฝัน
Dm 
ที่รอ

 
เจ้ากะทักมา
Gm 
หา 
 
ว่าสำบาย
Dm 
ดีบ่
 
อยากกลับไป
Eb 
เป็นคือเก่าได้
F 
บ่
Cm 
โอ้ยน้อ.. 
 
คือว่าไ
F 
ด้..

 
สิบปีมณี
Eb 
ซาติกะบ่เคยทัก
F 
หา
 
น้องฮู้บ่
Dm 
ว่าอ้ายเกือบตายย้อน
Gm 
เจ้า
 
มื้อ
Eb 
ที่อ้ายทุกข์ 
 
หาป่องอ
F 
อกบ่ได้
 
แต่เจ้ามี
Bb 
สุขกับเขา 
 
 
D7 

 
สิบปีมณี
Eb 
ซาติ 
 
กะบ่เคยถาม
F 
ข่าว
 
บ่บอกบ่
Dm 
กล่าว 
 
พอเขาถิ่มป๋ากะสิโ
Gm 
หง่คือเก่า
 
ฮอดมื้อ
Eb 
นี้ชีวิตอ้ายดีขึ้นกว่าเ
F 
ก่า
 
มันบ่จำเป็นต้อง
Bb 
มีเจ้า

INSTRU | Cm Dm | Gm F | Eb | F |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Cm Eb | F |

Bb 
  กว่าสิผ่านมาได้ในแต่ละมื้อของ
Dm 
ชีวิต
Gm 
  สมองมันครุ่นคิดตั้งแต่นำเจ้าเลย
F 
ฮู้บ่
Eb 
  สู้และดิ้นรนกว่าสิฮอดฝัน
Dm 
ที่รอ

 
เจ้ากะทักมา
Gm 
หา 
 
ว่าสำบาย
Dm 
ดีบ่
 
อยากกลับไป
Eb 
เป็นคือเก่าได้
F 
บ่
Cm 
โอ้ยน้อ.. 
 
คือว่าไ
F 
ด้..

 
สิบปีมณี
Eb 
ซาติกะบ่เคยทัก
F 
หา
 
น้องฮู้บ่
Dm 
ว่าอ้ายเกือบตายย้อน
Gm 
เจ้า
 
มื้อ
Eb 
ที่อ้ายทุกข์ 
 
หาป่องอ
F 
อกบ่ได้
 
แต่เจ้ามี
Bb 
สุขกับเขา 
 
 
D7 

 
สิบปีมณี
Eb 
ซาติ 
 
กะบ่เคยถาม
F 
ข่าว
 
บ่บอกบ่
Dm 
กล่าว 
 
พอเขาถิ่มป๋ากะสิโ
Gm 
หง่คือเก่า
 
ฮอดมื้อ
Eb 
นี้ชีวิตอ้ายดีขึ้นกว่าเ
F 
ก่า
 
มันบ่จำเป็นต้อง
Bb 
มีเจ้า

 
สิบปีมณี
Eb 
ซาติกะบ่เคยทัก
F 
หา
 
น้องฮู้บ่
Dm 
ว่าอ้ายเกือบตายย้อน
Gm 
เจ้า
 
มื้อ
Eb 
ที่อ้ายทุกข์ 
 
หาป่องอ
F 
อกบ่ได้
 
แต่เจ้ามี
Bb 
สุขกับเขา 
 
 
D7 

 
สิบปีมณี
Eb 
ซาติ 
 
กะบ่เคยถาม
F 
ข่าว
 
บ่บอกบ่
Dm 
กล่าว 
 
พอเขาถิ่มป๋ากะสิโ
Gm 
หง่คือเก่า
 
ฮอดมื้อ
Eb 
นี้ชีวิตอ้ายดีขึ้นกว่าเ
F 
ก่า
 
มันบ่จำเป็นต้อง
Bb 
มีเจ้า

 
ฮอดมื้อ
Eb 
นี้ชีวิตอ้ายดีขึ้นกว่าเ
F 
ก่า
 
มันบ่จำเป็นต้องมี..เจ้า
 

OUTRO | Bb | Dm | Gm | F |


ตอนที่เจ้าถิ่มอ้ายฮู้บ่ว่าอ้ายใจ..สิขาด
เจ้าบ่หลูโตนซาติอ้ายเลยจักหน่อย
ฝันที่วาดกันไว้กะถึกเจ้าป๋าเจ้าปล่อย
โฮฮะโอละน้อ..เจ้าสิฮู้บ่หนอ ว่าอ้ายทรมานส่ำได
มื้อที่เจ้าบ่อยู่.. โอ้..โอ้ยยย..

กะเจ็บเอาเศษใจเซียงไว้ให่มันลึก
ถึงสิฮู้สึกเจ็บแต่ชีวิตต้องไปต่อ
สู้และดิ้นรนกว่าสิฮอดฝันที่รอ

เจ้ากะทักมาหา ว่าสำบายดีบ่
อยากกลับไปเป็นคือเก่าได้บ่
โอ้ยน้อ.. คือว่าได้..

สิบปีมณีซาติกะบ่เคยทักหา
น้องฮู้บ่ว่าอ้ายเกือบตายย้อนเจ้า
มื้อที่อ้ายทุกข์ หาป่องออกบ่ได้
แต่เจ้ามีสุขกับเขา

สิบปีมณีซาติ กะบ่เคยถามข่าว
บ่บอกบ่กล่าว พอเขาถิ่มป๋ากะสิโหง่คือเก่า
ฮอดมื้อนี้ชีวิตอ้ายดีขึ้นกว่าเก่า
มันบ่จำเป็นต้องมีเจ้า

ดนตรี

กว่าสิผ่านมาได้ในแต่ละมื้อของชีวิต
สมองมันครุ่นคิดตั้งแต่นำเจ้าเลยฮู้บ่
สู้และดิ้นรนกว่าสิฮอดฝันที่รอ

เจ้ากะทักมาหา ว่าสำบายดีบ่
อยากกลับไปเป็นคือเก่าได้บ่
โอ้ยน้อ.. คือว่าได้..

สิบปีมณีซาติกะบ่เคยทักหา
น้องฮู้บ่ว่าอ้ายเกือบตายย้อนเจ้า
มื้อที่อ้ายทุกข์ หาป่องออกบ่ได้
แต่เจ้ามีสุขกับเขา

สิบปีมณีซาติ กะบ่เคยถามข่าว
บ่บอกบ่กล่าว พอเขาถิ่มป๋ากะสิโหง่คือเก่า
ฮอดมื้อนี้ชีวิตอ้ายดีขึ้นกว่าเก่า
มันบ่จำเป็นต้องมีเจ้า

สิบปีมณีซาติกะบ่เคยทักหา
น้องฮู้บ่ว่าอ้ายเกือบตายย้อนเจ้า
มื้อที่อ้ายทุกข์ หาป่องออกบ่ได้
แต่เจ้ามีสุขกับเขา

สิบปีมณีซาติ กะบ่เคยถามข่าว
บ่บอกบ่กล่าว พอเขาถิ่มป๋ากะสิโหง่คือเก่า
ฮอดมื้อนี้ชีวิตอ้ายดีขึ้นกว่าเก่า
มันบ่จำเป็นต้องมีเจ้า

ฮอดมื้อนี้ชีวิตอ้ายดีขึ้นกว่าเก่า
มันบ่จำเป็นต้องมี..เจ้า..

มิวสิควิดีโอ สิบปีมณีซาติ บราว ป้ายแดง

เพลง : สิบปีมณีซาติ (คอร์ด)
ศิลปิน : บราว ป้ายแดง
เนื้อร้อง/ทำนอง : โน้ต คาลิปโป้
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานศิลปิน : 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend