คอร์ดเพลง เขาสมเจ้าเฮาสมปูน ดำ ดัสกร x ตัส ชนะชัย

  
Text   


INTRO | Bm | A | G | A |

D 
ผิดตั้งแต่มีใจให้เจ้าแล้ว
F#m 
แม่นบ่
 
เจ้าบ่เค
Bm 
ยขอเอ่ยปากจักคำ 
 
ให้ฮู้ว่า
F#m 
มีใจ
 
อ้ายคิดไปเ
G 
องแค่เพียงฝ่ายเดียว
 
สำคัญโ
F#m 
ตเจ้าของหลาย
Em 
ว่าแต่เพิ่นมีใจให้กันเส
A 
มอมา

 
ยามชวนไปไ
G 
สมาไสกับอ้าย 
 
เจ้า
F#m 
บ่เคยว่าง
 
กับเ
G 
ขากินข้าวเบิ่งห
A 
นัง 
 
เจ้าบ่เค
D 
ยเกี่ยง
 
เขาแค่หลูโ
G 
ตนชาติเฮา
A 
สื่อๆ
 
ไผสิกล้า
F#m 
เอาหัวใจ
Bm 
มาเสี่ยง
 
เปื้อน
Em 
ฝุ่น นอนนา เฝ้าเ
A 
ถียง 
 
กับคน
D 
จั่งอ้าย

 
อ้ายคงเห
G 
มาะกับการอยู่ในวง
F#m 
เหล้า
 
กว่าการอยู่ในหัวใจเ
G 
จ้า 
 
คือจั่งกับเ
A 
ขาแม่
D 
นบ่
 
ปล่อยให้น้ำเห
G 
ล้ามันดูแลอ้าย
 
ส่วนเจ้าไ
F#m 
ปดูแลเข
Bm 
าเถาะ
 
คนจั่ง
Em 
อ้ายมันเหมาะกับการ
A 
สมปูน
 
บ่สมเจ้าดอก..
 

INSTRU | G | F#m | G A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em A | A |

 
ยามชวนไปไ
G 
สมาไสกับอ้าย 
 
เจ้า
F#m 
บ่เคยว่าง
 
กับเ
G 
ขากินข้าวเบิ่งห
A 
นัง 
 
เจ้าบ่เค
D 
ยเกี่ยง
 
เขาแค่หลูโ
G 
ตนชาติเฮา
A 
สื่อๆ
 
ไผสิกล้า
F#m 
เอาหัวใจ
Bm 
มาเสี่ยง
 
เปื้อน
Em 
ฝุ่น นอนนา เฝ้าเ
A 
ถียง 
 
กับคน
D 
จั่งอ้าย

 
อ้ายคงเห
G 
มาะกับการอยู่ในวง
F#m 
เหล้า
 
กว่าการอยู่ในหัวใจเ
G 
จ้า 
 
คือจั่งกับเ
A 
ขาแม่
D 
นบ่
 
ปล่อยให้น้ำเห
G 
ล้ามันดูแลอ้าย
 
ส่วนเจ้าไ
F#m 
ปดูแลเข
Bm 
าเถาะ
 
คนจั่ง
Em 
อ้ายมันเหมาะกับการ
A 
สมปูน

 
อ้ายคงเห
G 
มาะกับการอยู่ในวง
F#m 
เหล้า
 
กว่าการอยู่ในหัวใจเ
G 
จ้า 
 
คือจั่งกับเ
A 
ขาแม่
D 
นบ่
 
ปล่อยให้น้ำเห
G 
ล้ามันดูแลอ้าย
 
ส่วนเจ้าไ
F#m 
ปดูแลเข
Bm 
าเถาะ
 
คนจั่ง
Em 
อ้ายมันเหมาะกับการ
A 
สมปูน
 
บ่สมเ
D 
จ้าดอก..
A/C# 

G 
เขาสมเจ้าส่วนเฮา..ส
A 
มปูน
 
เฮาก็คงต้องสมปูน.. บ่สมเจ้าดอก..  
Bm 
 
A 
 
บ่สมเ
G 
จ้าดอก.. 
 
 
A 


ผิดตั้งแต่มีใจให้เจ้าแล้วแม่นบ่
เจ้าบ่เคยขอ เอ่ยปากจักคำ ให้ฮู้ว่ามีใจ
อ้ายคิดไปเองแค่เพียงฝ่ายเดียว
สำคัญโตเจ้าของหลาย
ว่าแต่เพิ่นมีใจให้กันเสมอมา

ยามชวนไปไสมาไสกับอ้าย เจ้าบ่เคยว่าง
กับเขากินข้าวเบิ่งหนัง เจ้าบ่เคยเกี่ยง
เขาแค่หลูโตนชาติเฮาสื่อๆ
ไผสิกล้าเอาหัวใจมาเสี่ยง
เปื้อนฝุ่น นอนนา เฝ้าเถียง กับคนจั่งอ้าย

อ้ายคงเหมาะกับการอยู่ในวงเหล้า
กว่าการอยู่ในหัวใจเจ้า คือจั่งกับเขาแม่นบ่
ปล่อยให้น้ำเหล้ามันดูแลอ้าย
ส่วนเจ้าไปดูแลเขาเถาะ
คนจั่งอ้ายมันเหมาะกับการสมปูน
บ่สมเจ้าดอก

ดนตรี

ยามชวนไปไสมาไสกับอ้าย เจ้าบ่เคยว่าง
กับเขากินข้าวเบิ่งหนัง เจ้าบ่เคยเกี่ยง
เขาแค่หลูโตนชาติเฮาสื่อๆ
ไผสิกล้าเอาหัวใจมาเสี่ยง
เปื้อนฝุ่น นอนนา เฝ้าเถียง กับคนจั่งอ้าย

อ้ายคงเหมาะกับการอยู่ในวงเหล้า
กว่าการอยู่ในหัวใจเจ้า คือจั่งกับเขาแม่นบ่
ปล่อยให้น้ำเหล้ามันดูแลอ้าย
ส่วนเจ้าไปดูแลเขาเถาะ
คนจั่งอ้ายมันเหมาะกับการสมปูน

อ้ายคงเหมาะกับการอยู่ในวงเหล้า
กว่าการอยู่ในหัวใจเจ้า คือจั่งกับเขาแม่นบ่
ปล่อยให้น้ำเหล้ามันดูแลอ้าย
ส่วนเจ้าไปดูแลเขาเถาะ
คนจั่งอ้ายคงเหมาะกับการสมปูน
บ่สมเจ้าดอก

เขาสมเจ้าส่วนเฮาสมปูน
เฮาก็คงต้องสมปูน บ่สมเจ้าดอก
บ่สมเจ้าดอก…

มิวสิควิดีโอ เขาสมเจ้าเฮาสมปูน ดำ ดัสกร x ตัส ชนะชัย

เพลง : เขาสมเจ้าเฮาสมปูน
ศิลปิน : ดำ ดัสกร x ตัส ชนะชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 06 2632 4939
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend