คอร์ดเพลง อ้ายมาหาหญ้าให้งัว ดำ ดัสกร

  
Text   
คอร์ดเพลง อ้ายมาหาหญ้าให้งัว ดำ ดัสกร

คอร์ด :

ศิลปิน : ดำ ดัสกร

เนื้อร้อง/ทำนอง : ศิลา สารคาม

คอร์ดในเพลง : Em,G,Am,Bm,C,D


INTRO | C | D | Bm | Em |

 
หน้าตากะพอ
Em 
ส่ำนี้ 
 
มีดีกะแค่สั
Bm 
นใหญ่
 
เกี่ยวหญ้าให้งัวเลี้ย
Am 
งไก่ 
 
รายได้กะพอเลี้ย
Em 
งตัว
 
เช้ามื้อนี้แสงทองส่อง
C 
ฟ้า 
 
ได้เวลาหาหญ้าใ
Em 
ห้งัว
 
กอดรูปผู้สาวแฟนอ้ายอย่าไหวก
D 
ลัว
 
อ้ายสิขายงัวเก็บเงินไปแต่ง
Em 
ดอง..
D 

 
มาฮอดข้างเถียงนา
Em 
น้อย
 
หวานบ่ค่อยเนาะเสียงคนหยอ
Bm 
กกัน
 
เข้าไปใกล้ล่ะหัวใจอ้าย
Am 
สั่น
 
สาวผู้นั่นโลดแม่นแฟนเจ้า
Em 
ของ
 
เต้นหย่องกองหญ้าห่า
C 
ตำ
 
จังแม่นเจ้าย่ำใจอ้ายน้อ
Em 
น้อง
 
ยอมให้เขาพามาคั้นมาห
D 
ย่อง
 
ยินเสียงเจ้าฮ้องใจอ้าย
Em 
วังเวง..
D 

 
อ้ายมาหาหญ้าให้
C 
งัว
 
บ่แม่นอ้าย
D 
ตั๋วหลอยจอบเจ้าดอก
Em 
หล่า
 
เมื่อมันเห็นตำ
D 
ตา 
 
จั่งได้ฮู้ว่าเจ้าจั่งแม่น
G 
ตั๋วเก่ง
D 
หญ้าที่อ้ายเกี่ยว
C 
มา
 
ไทบ้านค
Bm 
งส่า 
 
ว่าอ้ายเอามากิ
Am 
นเอง
 
นัดบ่าวบ้านใ
D 
ด๋น้อมาข่มเ
G 
หง
 
เหยียบใจนักเ
D 
ลงคืออ้าย
G 
ลงคอ
D 

 
กลับมาเว้ากับงัว
Em 
น้อย
 
ผู้สาวหลอยไปมีชู้
Bm 
ใหม่
 
หลูโตนเขาคงถ่าเฮาบ่ไ
Am 
หว
 
คือสิบ่ได้ขายเจ้าล่ะ
Em 
เนาะ
 
กะสิเอาเวียกงานล้างใ
C 
 
เพื่อสิได้มีแฮง
Em 
สู้ต่อ
 
บักหัวใจอย่าฮักไผอีกไ
D 
ด้บ่
 
หลาบซะเนาะฮักไผกะ
Em 
ถืกตั๋ว
D 

INSTRU | C | Bm | C D | G |

 
มาฮอดข้างเถียงนา
Em 
น้อย
 
หวานบ่ค่
D 
อยเนาะเสียงคนหยอ
Bm 
กกัน
 
เข้าไปใกล้ล่ะหัวใจอ้าย
Am 
สั่น
 
สาวผู้นั่นโลดแม่นแฟนเจ้า
Em 
ของ
 
เต้นหย่องกองหญ้าห่า
C 
ตำ
 
จังแม่นเจ้าย่ำใจอ้ายน้อ
Em 
น้อง
 
ยอมให้เขาพามาคั้นมาห
D 
ยอง
 
ยินเสียงเจ้าฮ้องใจอ้าย
Em 
วังเวง..
D 

 
อ้ายมาหาหญ้าให้
C 
งัว
 
บ่แม่นอ้าย
D 
ตั๋วหลอยจอบเจ้าดอก
Em 
หล่า
 
เมื่อมันเห็นตำ
D 
ตา 
 
จั่งได้ฮู้ว่าเจ้าจั่งแม่น
G 
ตั๋วเก่ง
D 
หญ้าที่อ้ายเกี่ยว
C 
มา
 
ไทบ้านค
Bm 
งส่า 
 
ว่าอ้ายเอามากิ
Am 
นเอง
 
นัดบ่าวบ้านใ
D 
ด๋น้อมาข่มเ
G 
หง
 
เหยียบใจนักเ
D 
ลงคืออ้าย
G 
ลงคอ..
D 

 
กลับมาเว้ากับงัว
Em 
น้อย
 
ผู้สาวหลอยไปมีชู้
Bm 
ใหม่
 
หลูโตนเขาคงถ่าเฮาบ่ไ
Am 
หว
 
คือสิบ่ได้ขายเจ้าล่ะ
Em 
เนาะ
 
กะสิเอาเวียกงานล้างใ
C 
 
เพื่อสิได้มีแฮง
Em 
สู้ต่อ
 
บักหัวใจอย่าฮักไผอีกไ
D 
ด้บ่
 
หลาบซะเนาะฮักไผกะ
Em 
ถืกตั๋ว

 
ไปเกี่ยวหญ้าควรหามาให้
D 
งัว
 
มึงอย่าเผลอตัว..ไปแย่งหญ้างัว
G 
กิน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ้ายมาหาหญ้าให้งัว


หน้าตากะพอส่ำนี้ มีดีกะแค่สันใหญ่
เกี่ยวหญ้าให้งัวเลี้ยงไก่ รายได้กะพอเลี้ยงตัว
เช้ามื้อนี้แสงทองส่องฟ้า ได้เวลาหาหญ้าให้งัว
กอดรูปผู้สาวแฟนอ้ายอย่าไหวกลัว
อ้ายสิขายงัวเก็บเงินไปแต่งดอง..

มาฮอดข้างเถียงนาน้อย
หวานบ่ค่อยเนาะเสียงคนหยอกกัน
เข้าไปใกล้ล่ะหัวใจอ้ายสั่น
สาวผู้นั่นโลดแม่นแฟนเจ้าของ
เต้นหย่องกองหญ้าห่าตำ
จังแม่นเจ้าย่ำใจอ้ายน้อน้อง
ยอมให้เขาพามาคั้นมาหย่อง
ยินเสียงเจ้าฮ้องใจอ้ายวังเวง..

อ้ายมาหาหญ้าให้งัว
บ่แม่นอ้ายตั๋วหลอยจอบเจ้าดอกหล่า
เมื่อมันเห็นตำตา จั่งได้ฮู้ว่าเจ้าจั่งแม่นตั๋วเก่ง
หญ้าที่อ้ายเกี่ยวมา
ไทบ้านคงส่า ว่าอ้ายเอามากินเอง
นัดบ่าวบ้านใด๋น้อมาข่มเหง
เหยียบใจนักเลงคืออ้ายลงคอ

กลับมาเว้ากับงัวน้อย
ผู้สาวหลอยไปมีชู้ใหม่
หลูโตนเขาคงถ่าเฮาบ่ไหว
คือสิบ่ได้ขายเจ้าล่ะเนาะ
กะสิเอาเวียกงานล้างใจ
เพื่อสิได้มีแฮงสู้ต่อ
บักหัวใจอย่าฮักไผอีกได้บ่
หลาบซะเนาะฮักไผกะถืกตั๋ว

( ดนตรี )

มาฮอดข้างเถียงนาน้อย
หวานบ่ค่อยเนาะเสียงคนหยอกกัน
เข้าไปใกล้ล่ะหัวใจอ้ายสั่น
สาวผู้นั่นโลดแม่นแฟนเจ้าของ
เต้นหย่องกองหญ้าห่าตำ
จังแม่นเจ้าย่ำใจอ้ายน้อน้อง
ยอมให้เขาพามาคั้นมาหยอง
ยินเสียงเจ้าฮ้องใจอ้ายวังเวง..

อ้ายมาหาหญ้าให้งัว
บ่แม่นอ้ายตั๋วหลอยจอบเจ้าดอกหล่า
เมื่อมันเห็นตำตา จั่งได้ฮู้ว่าเจ้าจั่งแม่นตั๋วเก่ง
หญ้าที่อ้ายเกี่ยวมา
ไทบ้านคงส่า ว่าอ้ายเอามากินเอง
นัดบ่าวบ้านใด๋น้อมาข่มเหง
เหยียบใจนักเลงคืออ้ายลงคอ..

กลับมาเว้ากับงัวน้อย
ผู้สาวหลอยไปมีชู้ใหม่
หลูโตนเขาคงถ่าเฮาบ่ไหว
คือสิบ่ได้ขายเจ้าล่ะเนาะ
กะสิเอาเวียกงานล้างใจ
เพื่อสิได้มีแฮงสู้ต่อ
บักหัวใจอย่าฮักไผอีกได้บ่
หลาบซะเนาะฮักไผกะถืกตั๋ว

ไปเกี่ยวหญ้าควรหามาให้งัว
มึงอย่าเผลอตัว..ไปแย่งหญ้างัวกิน..

มิวสิควิดีโอ อ้ายมาหาหญ้าให้งัว ดำ ดัสกร

เพลง : อ้ายมาหาหญ้าให้งัว
ศิลปิน : ดำ ดัสกร
เรียบเรียง : ไมเคิล เชงเม้ง
ติดต่องานแสดง : 06 2632 4939
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend