คอร์ดเพลง เรียนต่ำทำเพื่อลูก ตัส ชนะชัย

  
Text   


INTRO | Cm | Eb | Bb | Gm | Cm |
INTRO | Bb | Cm |

 
หอมกลิ่นข้า
Cm 
วคั่ว 
 
ลาบงัวกลาง
Eb 
กรุง
 
คึดฮอดทุ่ง
Gm 
นา 
 
คึดฮอดฟ้ายาม
Eb 
แลง
 
แสงตะเว็นอ่อน
Cm 
อ่อน 
 
แม่บักหำเมีย
Eb 
อ้าย
 
หุงข้าวเป่า
Bb 
ไฟ 
 
เคยลาบเทา
Cm 
สู่กิน

 
น้ำตารินหยด
Bb 
ย้อย 
 
คอยมื้อหยุดเทศ
Cm 
กาล
 
กว่าสิได้เมือ
Fm 
บ้าน 
 
ตามสัญญากับลูก
Eb 
ชาย
 
นับมื้อนับเว็นคอย
Cm 
ถ่า 
 
วันหยุดสงกรานต์ปีใ
Fm 
หม่
 
กลับบ้านยาม
Bb 
ใด๋ 
 
พ่อสิซื้อมอไ
Gm 
ซให้ลูกไปโรงเรียน

INSTRU | Cm | Bb | Cm | Bb |

 
ความห
Ab 
วังของ
Bb 
พ่อของ
Cm 
แม่ 
 
กะคือลูกหล้าคำแพง
Ab 
ฮักเจ้าแฮงก
Bb 
ว่าชีวิตเจ้า
Eb 
ของ 
 
ความห
Ab 
วังของ
Bb 
พ่อของ
Cm 
แม่
 
ทุกข์ยากปานใด๋บ่ยอม
Ab 
แพ้ 
 
สิดู
Bb 
แลเฝ้าถ
Eb 
นอม
 
อดทนสู้ง
Ab 
านเมื่อยจนสะ
Bb 
บั้น 
 
ร่าง
Gm 
กายจนซีด
Cm 
ผอม
 
จากบ้
Fm 
านมาไกลกะต้องย
Bb 
อม 
 
เพื่อ
Gm 
อนาคต
Cm 
ลูกหล้า

INSTRU | Eb | Cm | Bb | Cm |
INSTRU | Fm | Gm | Cm | Fm |
INSTRU | Bb | Bb Gm | Cm |

 
น้ำตารินหยด
Bb 
ย้อย 
 
คอยมื้อหยุดเทศ
Cm 
กาล
 
กว่าสิได้เมือ
Fm 
บ้าน 
 
ตามสัญญากับลูก
Eb 
ชาย
 
นับมื้อนับเว็นคอย
Cm 
ถ่า 
 
วันหยุดสงกรานต์ปีใ
Fm 
หม่
 
กลับบ้านยาม
Bb 
ใด๋ 
 
พ่อสิซื้อมอไ
Gm 
ซให้ลูกไปโรง
Cm 
เรียน 
 
 
Bb 

 
ความห
Ab 
วังของ
Bb 
พ่อของ
Cm 
แม่ 
 
กะคือลูกหล้าคำแพง
Ab 
ฮักเจ้าแฮงก
Bb 
ว่าชีวิตเจ้า
Eb 
ของ 
 
ความห
Ab 
วังของ
Bb 
พ่อของ
Cm 
แม่
 
ทุกข์ยากปานใด๋บ่ยอม
Ab 
แพ้ 
 
สิดู
Bb 
แลเฝ้าถ
Eb 
นอม
 
อดทนสู้ง
Ab 
านเมื่อยจนสะ
Bb 
บั้น 
 
ร่าง
Gm 
กายจนซีด
Cm 
ผอม
 
จากบ้
Fm 
านมาไกลกะต้องย
Bb 
อม 
 
เพื่อ
Gm 
อนาคต
Cm 
ลูกหล้า

OUTRO | Eb | Cm | Bb | Cm |
OUTRO | Bb Gm Bb | Cm |


หอมกลิ่นข้าวคั่ว ลาบงัวกลางกรุง
คึดฮอดทุ่งนา คึดฮอดฟ้ายามแลง
แสงตะเว็นอ่อนอ่อน แม่บักหำเมียอ้าย
หุงข้าวเป่าไฟ เคยลาบเทาสู่กิน

น้ำตารินหยดย้อย คอยมื้อหยุดเทศกาล
กว่าสิได้เมือบ้าน ตามสัญญากับลูกชาย
นับมื้อนับเว็นคอยถ่า วันหยุดสงกรานต์ปีใหม่
กลับบ้านยามใด๋ พ่อสิซื้อมอไซให้ลูกไปโรงเรียน

( ดนตรี )

ความหวังของพ่อของแม่ กะคือลูกหล้าคำแพง
ฮักเจ้าแฮงกว่าชีวิตเจ้าของ
ความหวังของพ่อของแม่
ทุกข์ยากปานใด๋บ่ยอมแพ้ สิดูแลเฝ้าถนอม
อดทนสู้งานเมื่อยจนสะบั้น ร่างกายจนซีดผอม
จากบ้านมาไกลกะต้องยอม เพื่ออนาคตลูกหล้า

( ดนตรี )

น้ำตารินหยดย้อย คอยมื้อหยุดเทศกาล
กว่าสิได้เมือบ้าน ตามสัญญากับลูกชาย
นับมื้อนับเว็นคอยถ่า วันหยุดสงกรานต์ปีใหม่
กลับบ้านยามใด๋ พ่อสิซื้อมอไซให้ลูกไปโรงเรียน

ความหวังของพ่อของแม่ กะคือลูกหล้าคำแพง
ฮักเจ้าแฮงกว่าชีวิตเจ้าของ
ความหวังของพ่อของแม่
ทุกข์ยากปานใด๋บ่ยอมแพ้ สิดูแลเฝ้าถนอม
อดทนสู้งานเมื่อยจนสะบั้น ร่างกายจนซีดผอม
จากบ้านมาไกลกะต้องยอม เพื่ออนาคตลูกหล้า

มิวสิควิดีโอ เรียนต่ำทำเพื่อลูก ตัส ชนะชัย

เพลง : เรียนต่ำทำเพื่อลูก
ศิลปิน : ตัส ชนะชัย
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานแสดง : 06 2632 4939
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend