คอร์ดเพลง เพี้ยงปุด วงลูกเนียง

  
Text   
คอร์ดเพลง เพี้ยงปุด วงลูกเนียง

คอร์ด :

ศิลปิน : วงลูกเนียง

เนื้อร้อง/ทำนอง : สหายโตน แพรทอง

คอร์ดในเพลง : E,F#m,G#m,A,B,C#m,D


INTRO | E | C#m | A B | E B |

 
บอกเ
E 
ลยว่ารู้สึกดี 
 
ที่วั
C#m 
นนี้ได้เห็นหน้า
 
เธอส
A 
วยสะดุด
B 
ตา 
 
น่ารักหว
E 
าใคร
 
อยากเ
A 
ข้าไปทัก 
 
แต่ใ
B 
จไม่กล้า
 
เพราะว่า
G#m 
หน้าตาพี่เด็ก
C#m 
ยังร้องไห้
 
ได้แต่เ
A 
ก็บภาพเธอเอาไ
B 
ว้ในเมมโม
E 
รี่ตัวเอง

 
E 
อบมองเธอไกลๆ 
 
แค่นี้ก็
C#m 
สุขใจแล้ว
 
ทำตัวเหมือนแ
A 
มว
 
ไม่กล้าจะแ
B 
ซวเลยได้แ
E 
ต่มอง
 
เซลล์ส
A 
มองของฉันมัน
B 
สั่งการ
 
ให้
G#m 
สารความสุขมัน
C#m 
หลั่งนอง
 
เกิดเ
A 
ป็นสภาวะแทรกซ้
B 
อน 
 
รักน้องขึ้นทั
E 
นที

A 
อยากเขียนคำว่ารัก 
 
ตัว
G#m 
ถ้าวๆ 
 
ให้เท่าบ้าน
 
ให้คนที่เ
A 
ขาเดินผ่าน 
 
รับ
B 
รู้สูแฟนเ
E 
รา
 
ให้
C#m 
บ่าวๆ 
 
มันอกหัก
 
คนที่เข้ามา
G#m 
ทักต้องขวัดด้งเปล่า
 
พี่จะเ
A 
ล่นของใส่น้องสาว 
 
ให้รักแต่
B 
พี่บ่าว
 
คนนี้แค่คนเ
E 
ดียว 
 
(เ
B 
พี้ยงปุด)

 
โอมพุทโธ สาโ
E 
ธ หนมชั้น หน
G#m 
มโค
 
อยากอีบอกให้
C#m 
ฟังเรารัก
B 
สู
 
ขอให้น้องรัก
A 
กู 
 
หลงกู
 
เพราะว่าไ
B 
อเลิฟยู 
 
ขอให้
E 
ยูเลิฟไ
B 
 
ขอให้น้องทั้ง
E 
รักทั้งข้อง
 
อย่าไป
G#m 
หันอย่าไปมอง
 
อย่าไป
C#m 
สนใจบ่าวไหน
 
ขอให้น้
A 
องรักพี่คนเดียวจนหม
B 
ดใจ
 
พี่จะร่
A 
ายคาถาทำ
B 
คุณไส

F#m 
โอมรักกู หลงกู เห็นดูตะ
B 
เพี้ยงปุด 
 
จงเป็นสุด
E 
ที่รัก.. 
 
 
B 

INSTRU | E G#m | C#m | A B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m A | B |

C#m 
ใครเห็นใครทัก 
 
คนรักคนหลง
 
ใครเห็นใครชม ผู้คนหลงไหล
 
G#m 
ใครเห็นใครชอบ 
 
ชอบใครได้ใคร
 
ใครอีเกลียดใคร ไม่เกี่ยวไอ้ไหร
 
 
กับ
C#m 
กูแค่อยากอีบอกให้สู 
 
ได้รู้ว่าเรารักสู
G#m 
ยังมั่งคาถาสักสองสามคำเราได้มาจากพ่อปู่
 
ธัม
C#m 
มังสาโธ หนมโค หนมชั้น แค่อยากอีบอกให้ฟัง
 
ว่าเรารัก
G#m 
สูรักจริงไม่เท็จ 
 
สิเฮ็ดให้เจ้าได้รู้
 
A 
อมรักกู หลงกู เห็นดูตะ เ
B 
พี้ยงปุด 
 
เพี้ยงปุด

 
โอมพุทโธ สาโ
E 
ธ หนมชั้น หน
G#m 
มโค
 
อยากอีบอกให้
C#m 
ฟังเรารัก
B 
สู
 
ขอให้น้องรัก
A 
กู 
 
หลงกู
 
เพราะว่าไ
B 
อเลิฟยู 
 
ขอให้
E 
ยูเลิฟไ
B 
 
ขอให้น้องทั้ง
E 
รักทั้งข้อง
 
อย่าไป
G#m 
หันอย่าไปมอง
 
อย่าไป
C#m 
สนใจบ่าวไหน
 
ขอให้น้
A 
องรักพี่คนเดียวจนหม
B 
ดใจ
 
พี่จะร่
A 
ายคาถาทำ
B 
คุณไส 
 
(ทำคุณไส)

 
โอมพุทโธ สาโ
E 
ธ หนมชั้น หน
G#m 
มโค
 
อยากอีบอกให้
C#m 
ฟังเรารัก
B 
สู
 
ขอให้น้องรัก
A 
กู 
 
หลงกู
 
เพราะว่าไ
B 
อเลิฟยู 
 
ขอให้
E 
ยูเลิฟไ
B 
 
ขอให้น้องทั้ง
E 
รักทั้งข้อง
 
อย่าไป
G#m 
หันอย่าไปมอง
 
อย่าไป
C#m 
สนใจบ่าวไหน
 
ขอให้น้
A 
องรักพี่คนเดียวจนหม
B 
ดใจ
 
พี่จะร่
A 
ายคาถาทำ
B 
คุณไส

F#m 
โอมรักกู หลงกู เห็นดูตะ
B 
เพี้ยงปุด 
 
จงเป็นสุด
E 
ที่รัก..

 
พี่จะร่
A 
ายคาถาทำข
B 
องใส่
 
A 
อมรักกู หลงกู เห็นดูตะ เ
B 
พี้ยงปุด
 
อยากเป็นสุด
E 
ที่รัก..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เพี้ยงปุด


บอกเลยว่ารู้สึกดี ที่วันนี้ได้เห็นหน้า
เธอสวยสะดุดตา น่ารักหวาใคร
อยากเข้าไปทัก แต่ใจไม่กล้า
เพราะว่าหน้าตาพี่เด็กยังร้องไห้
ได้แต่เก็บภาพเธอเอาไว้ในเมมโมรี่ตัวเอง

แอบมองเธอไกลๆ แค่นี้ก็สุขใจแล้ว
ทำตัวเหมือนแมว
ไม่กล้าจะแซวเลยได้แต่มอง
เซลล์สมองของฉันมันสั่งการ
ให้สารความสุขมันหลั่งนอง
เกิดเป็นสภาวะแทรกซ้อน รักน้องขึ้นทันที

อยากเขียนคำว่ารัก ตัวถ้าวๆ ให้เท่าบ้าน
ให้คนที่เขาเดินผ่าน รับรู้สูแฟนเรา
ให้บ่าวๆ มันอกหัก
คนที่เข้ามาทักต้องขวัดด้งเปล่า
พี่จะเล่นของใส่น้องสาว ให้รักแต่พี่บ่าว
คนนี้แค่คนเดียว (เพี้ยงปุด)

โอมพุทโธ สาโธ หนมชั้น หนมโค
อยากอีบอกให้ฟังเรารักสู
ขอให้น้องรักกู หลงกู
เพราะว่าไอเลิฟยู ขอให้ยูเลิฟไอ
ขอให้น้องทั้งรักทั้งข้อง
อย่าไปหันอย่าไปมอง
อย่าไปสนใจบ่าวไหน
ขอให้น้องรักพี่คนเดียวจนหมดใจ
พี่จะร่ายคาถาทำคุณไส

โอมรักกู หลงกู เห็นดูตะ
เพี้ยงปุด จงเป็นสุดที่รัก..

( ดนตรี )
ใครเห็นใครทัก คนรักคนหลง
ใครเห็นใครชม ผู้คนหลงไหล
ใครเห็นใครชอบ ชอบใครได้ใคร
ใครอีเกลียดใคร ไม่เกี่ยวไอ้ไหร
กับกูแค่อยากอีบอกให้สู ได้รู้ว่าเรารักสู
ยังมั่งคาถาสักสองสามคำเราได้มาจากพ่อปู่
ธัมมังสาโธ หนมโค หนมชั้น แค่อยากอีบอกให้ฟัง
ว่าเรารักสูรักจริงไม่เท็จ สิเฮ็ดให้เจ้าได้รู้
โอมรักกู หลงกู เห็นดูตะ เพี้ยงปุด เพี้ยงปุด

โอมพุทโธ สาโธ หนมชั้น หนมโค
อยากอีบอกให้ฟังเรารักสู
ขอให้น้องรักกู หลงกู
เพราะว่าไอเลิฟยู ขอให้ยูเลิฟไอ
ขอให้น้องทั้งรักทั้งข้อง
อย่าไปหันอย่าไปมอง
อย่าไปสนใจบ่าวไหน
ขอให้น้องรักพี่คนเดียวจนหมดใจ
พี่จะร่ายคาถาทำคุณไส (ทำคุณไส)

โอมพุทโธ สาโธ หนมชั้น หนมโค
อยากอีบอกให้ฟังเรารักสู
ขอให้น้องรักกู หลงกู
เพราะว่าไอเลิฟยู ขอให้ยูเลิฟไอ
ขอให้น้องทั้งรักทั้งข้อง
อย่าไปหันอย่าไปมอง
อย่าไปสนใจบ่าวไหน
ขอให้น้องรักพี่คนเดียวจนหมดใจ
พี่จะร่ายคาถาทำคุณไส

โอมรักกู หลงกู เห็นดูตะ
เพี้ยงปุด จงเป็นสุดที่รัก..

พี่จะร่ายคาถาทำของใส่
โอมรักกู หลงกู เห็นดูตะ เพี้ยงปุด
อยากเป็นสุดที่รัก..

มิวสิควิดีโอ เพี้ยงปุด วงลูกเนียง

คอร์ดเพลง เพี้ยงปุด
ศิลปิน : วงลูกเนียง
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอาย
มิกซ์มาสเตอร์ : ปิยวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่อ : 096-649-9696
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend