คอร์ดเพลง คิดไปเอง(มโน) – วงลูกเนียง

  
Text   

คอร์ดเพลง : คิดไปเอง(มโน) วงลูกเนียง

คอร์ดเพลง คิดไปเอง(มโน) - วงลูกเนียง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงลูกเนียง : คิดไปเอง(มโน)


 
ชอบม
Fmaj7 
โนไปเองคนเ
G 
ดียว
 
ว่า
Em 
เธอจะรักฉันเห
Am 
มือนกัน 
 
 
Dm7 
 
ยิ่งคิดแล้ว
G 
มันก็ยิ่งเศร้
C 
าเอง..

INSTRU | F | C | Dm7 G | C G | G |

 
คิดเ
C 
องเออเองแล้วหล่าว
 
ว่าเธอห
Am 
นาวคงต้องการใคร
 
แล้ว
Dm7 
เธอจะรู้สึกหม้าย
 
ว่ามี
G 
ฉันใกล้ๆ 
 
ทุกวัน
 
เธอบ
C 
อกว่ารู้สึกดี
 
ทำฉันค
Am 
นนี้หัวใจสั่น
 
ช่างเห
Dm7 
มือนคนรักกัน
 
จนมาถึง
G 
วันที่ฉันเห็น

 
เห็น
Am 
เธอ 
 
เดินไปหา
Em 
ใครคนหนึ่ง
 
เพียบพ
Fmaj7 
ร้อมจนฉันต้องถอยกลั
C 
บมา
 
ฉัน
Am 
มอง 
 
มองดูหน้า
Em 
เธอเห็นแววตา
 
ที่เธอส่ง
Fmaj7 
มา 
 
บอกกันให้ฉั
G 
นรู้

 
ชอบม
F 
โนไปเองคนเ
G 
ดียว
 
ว่า
Em 
เธอจะรักฉันเห
Am 
มือนกัน 
 
 
Dm7 
 
ยิ่งคิดแล้ว
G 
มันก็ยิ่งเศร้
C 
าเอง
 
ชอบคิดม
F 
ากไปเสียไ
G 
กล
 
นอนร้อง
Em 
ให้จนตาบว
Am 
มเป่ง
 
มา
Dm7 
หยบร้องนอนฟังเพ
G 
ลง
 
บา
Dm7 
งทีนึกหลกตัวเ
G 
อง
 
จนเพลงมันจ
C 
บลง 
 
 
G 

 
บาง
C 
ทีฉันคงไม่มี
 
คงไม่
Am 
มีที่เธอต้องการ
 
ช่าง
Dm7 
หน้าสงสาร 
 
สงสารตัวเ
G 
อง
 
ไม่มีสิทธิ์ไ
C 
หรไปทวงคืน
 
ได้เพียง
Am 
ยืนหลบสายตา
 
กลัวเ
Dm7 
พื่อนหาว่าเหมือนหมา
 
ที่หวงก้
G 
างไม่ใช่ของเอง

 
เห็น
Am 
เธอ 
 
เดินไปหา
Em 
ใครคนหนึ่ง
 
เพียบพ
Fmaj7 
ร้อมจนฉันต้องถอยหล
C 
บมา
 
ฉัน
Am 
มอง 
 
มองดูหน้า
Em 
เธอเห็นแววตา
 
ที่เธอส่ง
Fmaj7 
มา 
 
บอกกันให้ฉั
G 
นรู้

 
ชอบม
F 
โนไปเองคนเ
G 
ดียว
 
ว่า
Em 
เธอจะรักฉันเห
Am 
มือนกัน 
 
 
Dm7 
 
ยิ่งคิดแล้ว
G 
มันก็ยิ่งเศร้
C 
าเอง
 
ชอบคิดม
F 
ากไปเสียไ
G 
กล
 
นอนร้อง
Em 
ให้จนตาบว
Am 
มเป่ง
 
มา
Dm7 
หยบร้องนอนฟังเพ
G 
ลง
 
บา
Dm7 
งทีนึกหลกตัวเ
G 
อง
 
จนเพลงมันจ
C 
บลง

Am 
  โทษเธอไม่ได้ 
 
เธอไม่ผิดไ
G 
หร
F 
  เป็นฉันนี่ไง 
 
คิดเบล่ออยู่ค
G 
นเดียว.. 
 
เย้..

INSTRU | F | C | F | C | Dm7 | Am | F | G |

 
ชอบม
F 
โนไปเองคนเ
G 
ดียว
 
ว่า
Em 
เธอจะรักฉันเห
Am 
มือนกัน 
 
 
Dm7 
 
ยิ่งคิดแล้ว
G 
มันก็ยิ่งเศร้
C 
าเอง
 
ชอบคิดม
F 
ากไปเสียไ
G 
กล
 
นอนร้อง
Em 
ให้จนตาบว
Am 
มเป่ง
 
มา
Dm7 
หยบร้องนอนฟังเพ
G 
ลง
 
บา
Dm7 
งทีนึกหลกตัวเ
G 
อง
 
จนเพลงมันจ
C 
บลง

 
มา
Dm7 
หยบร้องนอนฟั
G 
งเพลง
 
มาส
Dm7 
มน้ำหน้าตัวเ
G 
อง..
 
แล้วเพลงก็จบลง…
 

OUTRO | Cmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดไปเอง(มโน)


ชอบมโนไปเองคนเดียว
ว่าเธอจะรักฉันเหมือนกัน
ยิ่งคิดแล้วมันกยิ่งเศร้าเอง..

( ดนตรี )

คิดเองเออเองแล้วหล่าว
ว่าเธอหนาวคงต้องการใคร
แล้วเธอจะรู้สึกหม้าย
ว่ามีฉันใกล้ๆ ทุกวัน
เธอบอกว่ารู้สึกดี
ทำฉันคนนี้หัวใจสั่น
ช่างเหมือนคนรักกัน
จนมาถึงวันที่ฉันเหน

เหนเธอ เดินไปหาใครคนหนึ่ง
เพียบพร้อมจนฉันต้องถอยกลับมา
ฉันมอง มองดูหน้าเธอเหนแววตา
ที่เธอส่งมา บอกกันให้ฉันรู้

ชอบมโนไปเองคนเดียว
ว่าเธอจะรักฉันเหมือนกัน
ยิ่งคิดแล้วมันกยิ่งเศร้าเอง
ชอบคิดมากไปเสียไกล
นอนร้องให้จนตาบวมเป่ง
มาหยบร้องนอนฟังเพลง
บางทีนึกหลกตัวเอง
จนเพลงมันจบลง

บางทีฉันคงไม่มี คงไม่มีที่เธอต้องการ
ช่างหน้าสงสาร สงสารตัวเอง
ไม่มีสิทธิ์ไหรไปทวงคืน
ได้เพียงยืนหลบสายตา
กลัวเพื่อนหาว่าเหมือนหมา
ที่หวงก้างไม่ใช่ของเอง

เหนเธอ เดินไปหาใครคนหนึ่ง
เพียบพร้อมจนฉันต้องถอยหลบมา
ฉันมอง มองดูหน้าเธอเหนแววตา
ที่เธอส่งมา บอกกันให้ฉันรู้

ชอบมโนไปเองคนเดียว
ว่าเธอจะรักฉันเหมือนกัน
ยิ่งคิดแล้วมันกยิ่งเศร้าเอง
ชอบคิดมากไปเสียไกล
นอนร้องให้จนตาบวมเป่ง
มาหยบร้องนอนฟังเพลง
บางทีนึกหลกตัวเอง
จนเพลงมันจบลง

โทษเธอไม่ได้ เธอไม่ผิดไหร
เปนฉันนี่ไง คิดเบล่ออยู่คนเดียว.. เย้..

( ดนตรี )

ชอบมโนไปเองคนเดียว
ว่าเธอจะรักฉันเหมือนกัน
ยิ่งคิดแล้วมันกยิ่งเศร้าเอง
ชอบคิดมากไปเสียไกล
นอนร้องให้จนตาบวมเป่ง
มาหยบร้องนอนฟังเพลง
บางทีนึกหลกตัวเอง
จนเพลงมันจบลง

มาหยบร้องนอนฟังเพลง
มาสมน้ำหน้าตัวเอง..
แล้วเพลงกจบลง…


รูปภาพคอร์ด คิดไปเอง(มโน) – วงลูกเนียง

คอร์ดเพลง คิดไปเอง(มโน) - วงลูกเนียง

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คิดไปเอง(มโน) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : อิสรามินทร์ ศรประสิทธิ์ (แม็กน๊อต)
เรียบเรียง : สุวรรณ นาคบุตร / ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานแสดงสด : 0966499696
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend