คอร์ดเพลง ຄ່ຳຄືນນີ້ (ค่ำคืนนี้) เท่ห์ จำปาสัก feat. ສີລິພອນ ສີປະເສີດ

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C G/B | Am G |
INTRO | F Em | Dm G |

C 
  ในค่ำคืน
G/B 
นี้มีแสงจันทร์แวว
Am 
วาว
 
  แนมเบิ่งด
G 
าวอยู่เถิ่ง
F 
ฟ้า
 
  เฮ็ดให้ใ
Em 
จของผู้
Dm 
ข้า 
 
คิดฮ
G 
อดผู้สาว
C 
  คิดฮอด
G/B 
ตอนที่เคยได้เคาท์
Am 
ดาวน์
 
  ในคืนที่ห
G 
นาวมีเจ้าคอยก
F 
อดไว้
 
  ให้
Em 
อุ่นใจ
Dm 
   
 
ในค่ำคืน
G 
นั้น

F 
  เปลี่ยนผันไปเพียงเวลา
Em 
  แต่ใจข่อยยังศรัทธา
 
  ยังฮัก
Dm 
เจ้าคือเก่าเท่า
F 
ฟ้า
 
  บ่เปลี่ยนแ
G 
ปลง

 
ในคืนที่ดาวเต็ม
C 
ฟ้า 
 
ใจข่อยยังปาร
G/B 
ถนา
 
เพียงเจ้าคนเดียวนั้
Am 
นมา สบตา ให้ดวงดารา
 
จันท
F 
รา 
 
อยู่เทิง
G 
ฟ้าช่วยเป็นพ
C 
ยาน
 
ข่อยนี้เพียงฮักเจ้า
G/B 
ตลอดกาล
 
สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เ
Am 
นิ่นนาน
F 
จนชีพสังข
G 
าร 
 
สิพาลมลาย

INSTRU | C G/B | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |

C 
  คิคฮอดเจ้า
G/B 
หลายยามสายลมแว่
Am 
วมา
 
  ฝากลมห
G 
นาวให้พัดไปบอก
F 
ว่า
 
  อากาศ
Em 
หนาว 
 
แล้ว
Dm 
หนา 
 
ให้ฟ้
G 
าวมากอด
C 
  ให้ดาว
G/B 
วนี้นำทางเจ้
Am 
าไป
 
  ยามหลับไ
G 
หลให้ใจเจ้า
F 
คิดฮอด
 
  คน
Em 
ที่กอด
Dm 
   
 
ในค่ำคืน
G 
นั้น

F 
  เปลี่ยนผันไปเพียงเวลา
Em 
  แต่ใจข่อยยังศรัทธา
 
  ยังฮัก
Dm 
เจ้าคือเก่าเท่า
F 
ฟ้า
 
  บ่เปลี่ยนแ
G 
ปลง

 
ในคืนที่ดาวเต็ม
C 
ฟ้า 
 
ใจข่อยยังปาร
G/B 
ถนา
 
เพียงเจ้าคนเดียวนั้
Am 
นมา สบตา ให้ดวงดารา
 
จันท
F 
รา 
 
อยู่
G 
ฟ้าช่วยเป็นพ
C 
ยาน
 
ข่อยนี้สิเพียงฮักเจ้า
G/B 
ตลอดกาล
 
สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เ
Am 
นิ่นนาน
F 
จนชีพสังข
G 
าร 
 
สิพาลมลาย

 
ในคืนที่ดาวเต็ม
C 
ฟ้า 
 
ใจข่อยยังปาร
G/B 
ถนา
 
เพียงเจ้าคนเดียวนั้
Am 
นมา สบตา ให้ดวงดารา
 
จันท
F 
รา 
 
อยู่เทิง
G 
ฟ้าช่วยเป็นพ
C 
ยาน
 
ข่อยนี้เพียงฮักเจ้า
G/B 
ตลอดกาล
 
สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เ
Am 
นิ่นนาน 
 
 
F 

 
ในคืนที่ดาวเต็ม
C 
ฟ้า 
 
ใจข่อยยังปาร
G/B 
ถนา
 
เพียงเจ้าคนเดียวนั้
Am 
นมา สบตา ให้ดวงดารา
 
จันท
F 
รา 
 
อยู่
G 
ฟ้าช่วยเป็นพ
C 
ยาน
 
ข่อยนี้เพียงฮักเจ้า
G/B 
ตลอดกาล
 
สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เ
Am 
นิ่นนาน
F 
จนชีพสังข
G 
าร..  
 
สิพาลมล
C 
าย


ในค่ำคืนนี้มีแสงจันทร์แวววาว
แนมเบิ่งดาวอยู่เถิ่งฟ้า
เฮ็ดให้ใจของผู้ข้า คิดฮอดผู้สาว
คิดฮอดตอนที่เคยได้เคาท์ดาวน์
ในคืนที่หนาวมีเจ้าคอยกอดไว้
ให้อุ่นใจ ในค่ำคืนนั้น

เปลี่ยนผันไปเพียงเวลา
แต่ใจข่อยยังศรัทธา
ยังฮักเจ้าคือเก่าเท่าฟ้า
บ่เปลี่ยนแปลง

ในคืนที่ดาวเต็มฟ้า ใจข่อยยังปารถนา
เพียงเจ้าคนเดียวนั้นมา สบตา ให้ดวงดารา
จันทรา อยู่เทิงฟ้าช่วยเป็นพยาน
ข่อยนี้เพียงฮักเจ้าตลอดกาล
สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เนิ่นนาน
จนชีพสังขาร สิพาลมลาย

( ดนตรี )

คิคฮอดเจ้าหลายยามสายลมแว่วมา
ฝากลมหนาวให้พัดไปบอกว่า
อากาศหนาว แล้วหนา ให้ฟ้าวมากอด
ให้ดาววนี้นำทางเจ้าไป
ยามหลับไหลให้ใจเจ้าคิดฮอด
คนที่กอด ในค่ำคืนนั้น

เปลี่ยนผันไปเพียงเวลา
แต่ใจข่อยยังศรัทธา
ยังฮักเจ้าคือเก่าเท่าฟ้า
บ่เปลี่ยนแปลง

ในคืนที่ดาวเต็มฟ้า ใจข่อยยังปารถนา
เพียงเจ้าคนเดียวนั้นมา สบตา ให้ดวงดารา
จันทรา อยู่ฟ้าช่วยเป็นพยาน
ข่อยนี้สิเพียงฮักเจ้าตลอดกาล
สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เนิ่นนาน
จนชีพสังขาร สิพาลมลาย

ในคืนที่ดาวเต็มฟ้า ใจข่อยยังปารถนา
เพียงเจ้าคนเดียวนั้นมา สบตา ให้ดวงดารา
จันทรา อยู่เทิงฟ้าช่วยเป็นพยาน
ข่อยนี้เพียงฮักเจ้าตลอดกาล
สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เนิ่นนาน

ในคืนที่ดาวเต็มฟ้า ใจข่อยยังปารถนา
เพียงเจ้าคนเดียวนั้นมา สบตา ให้ดวงดารา
จันทรา อยู่ฟ้าช่วยเป็นพยาน
ข่อยนี้เพียงฮักเจ้าตลอดกาล
สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เนิ่นนาน
จนชีพสังขาร..สิพาลมลาย

มิวสิควิดีโอ ຄ່ຳຄືນນີ້ (ค่ำคืนนี้) เท่ห์ จำปาสัก feat. ສີລິພອນ ສີປະເສີດ

เพลง : ຄ່ຳຄືນນີ້ (ค่ำคืนนี้)
ศิลปิน : เท่ห์ จำปาสัก feat. ສີລິພອນ ສີປະເສີດ
เนื้อร้อง/ทำนอง : บ่าวจ๋อง บ้านนา
เรียบเรียง : Moojet Audio
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend