คอร์ดเพลง ໜ້າທີ່ຂອງນ້ຳຕາ (หน้าที่ของน้ำตา) Youd Salavan

  
Text   


INTRO | D F#m | Bm A | G | A |

 
บ่จำเป็
D 
นดอก 
 
ที่ต้อง
A/C# 
ฝืนทน
 
เมื่อเหตุ
Bm 
ผลของความเสียใ
A 
จคนเฮาบ่เท่
G 
ากัน
 
เจ็บกะฮ้อ
D 
งไห้ 
 
น้ำตาจะไ
A/C# 
หลช่างมัน
 
จะอ่อน
Bm 
แอแค่เพียงสักค
A 
รั้งต้องอายใครเ
G 
ขาทำไม

 
เว
Em 
ลามันช่อยบ่ได้ในทุกทุกอย่าง
 
สิ่งที่
F#m 
หวังก็แค่ต้องการให้ผ่านคืนนี้ไป
 
บ่ได้
G 
สนที่ใผมองว่าเป็นคนที่ขี้แย
 
ก็คนมัน
A 
แพ้จนนับครั้งบ่ได้

 
ปล่อยให้น้ำ
D 
ตามันไหลออกมาได้เฮ็
A/C# 
ดหน้า
Bm 
ที่
 
ย้อนใจมัน
A 
สั่งว่ากูบ่ไ
G 
หวอิหลี 
 
เหลือ
Em 
ใจในโชคชะ
A 
ตา
 
สิให้น้ำ
D 
ตามันไหลออกแทนคำ
A/C# 
เว้าสุ
Bm 
อย่าง
 
สิยอมอ่อน
A 
แอแค่นาที
G 
นี้ท่อนั่น
 
ฮอดมื้
Em 
อื่นสิเป็นคนใ
A 
หม่ที่เข้มแข็
D 
งกว่าเก่า 
 
 
A 

 
บ่จำเป็
D 
นดอก 
 
ที่ต้อง
F#m 
ฝืนทน
 
เมื่อเหตุ
Bm 
ผลของความเสีย
A 
ใจคนเฮาบ่เท่
G 
ากัน
 
เจ็บกะฮ้อ
D 
งไห้ 
 
น้ำตาจะไ
F#m 
หลช่างมัน
 
จะอ่อน
Bm 
แอแค่เพียงสักค
A 
รั้งต้องอายใครเ
G 
ขา..
 
ทำไ
A 
ม.. 
 
โอ้..

INSTRU | Bm A | G | Bm A/C# | G | G |

 
เว
Em 
ลามันช่อยบ่ได้ในทุกทุกอย่าง
 
สิ่งที่
F#m 
หวังก็แค่ต้องการให้ผ่านคืนนี้ไป
 
บ่ได้
G 
สนที่ใผมองว่าเป็นคนที่ขี้แย
 
ก็คนมัน
A 
แพ้จนนับครั้งบ่ได้

 
ปล่อยให้น้ำ
D 
ตามันไหลออกมาได้เฮ็
A/C# 
ดหน้า
Bm 
ที่
 
ย้อนใจมัน
A 
สั่งว่ากูบ่ไ
G 
หวอิหลี 
 
เหลือ
Em 
ใจในโชคชะ
A 
ตา
 
สิให้น้ำ
D 
ตามันไหลออกแทนคำ
A/C# 
เว้าสุ
Bm 
อย่าง
 
สิยอมอ่อน
A 
แอแค่นาที
G 
นี้ท่อนั่น
 
ฮอดมื้
Em 
อื่นสิเป็นคนใ
A 
หม่

 
ปล่อยให้น้ำ
D 
ตามันไหลออกมาได้เฮ็
A/C# 
ดหน้า
Bm 
ที่
 
ย้อนใจมัน
A 
สั่งว่ากูบ่ไ
G 
หวอิหลี 
 
เหลือ
Em 
ใจในโชคชะ
A 
ตา
 
สิให้น้ำ
D 
ตามันไหลออกแทนคำ
A/C# 
เว้าสุ
Bm 
อย่าง
 
สิยอมอ่อน
A 
แอแค่นาที
G 
นี้..
 
ฮอดมื้
Em 
อื่นสิเป็นคนใ
A 
หม่
 
ฮอดมื้
Em 
อื่นสิเป็นคนใ
A 
หม่ 
 
ที่บ่..มีน้ำตา

OUTRO | D F#m | Bm A | G | A | D |


บ่จำเป็นดอก ที่ต้องฝืนทน
เมื่อเหตุผลของความเสียใจคนเฮาบ่เท่ากัน
เจ็บกะฮ้องไห้ น้ำตาจะไหลช่างมัน
จะอ่อนแอแค่เพียงสักครั้งต้องอายใครเขาทำไม

เวลามันช่อยบ่ได้ในทุกทุกอย่าง
สิ่งที่หวังก็แค่ต้องการให้ผ่านคืนนี้ไป
บ่ได้สนที่ใผมองว่าเป็นคนที่ขี้แย
ก็คนมันแพ้จนนับครั้งบ่ได้

ปล่อยให้น้ำตามันไหลออกมาได้เฮ็ดหน้าที่
ย้อนใจมันสั่งว่ากูบ่ไหวอิหลี เหลือใจในโชคชะตา
สิให้น้ำตามันไหลออกแทนคำเว้าสุอย่าง
สิยอมอ่อนแอแค่นาทีนี้ท่อนั่น
ฮอดมื้อื่นสิเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเก่า

บ่จำเป็นดอก ที่ต้องฝืนทน
เมื่อเหตุผลของความเสียใจคนเฮาบ่เท่ากัน
เจ็บกะฮ้องไห้ น้ำตาจะไหลช่างมัน
จะอ่อนแอแค่เพียงสักครั้งต้องอายใครเขา..ทำไม

ดนตรี

เวลามันช่อยบ่ได้ในทุกทุกอย่าง
สิ่งที่หวังก็แค่ต้องการให้ผ่านคืนนี้ไป
บ่ได้สนที่ใผมองว่าเป็นคนที่ขี้แย
ก็คนมันแพ้จนนับครั้งบ่ได้

ปล่อยให้น้ำตามันไหลออกมาได้เฮ็ดหน้าที่
ย้อนใจมันสั่งว่ากูบ่ไหวอิหลี เหลือใจในโชคชะตา
สิให้น้ำตามันไหลออกแทนคำเว้าสุอย่าง
สิยอมอ่อนแอแค่นาทีนี้ท่อนั่น
ฮอดมื้อื่นสิเป็นคนใหม่

ปล่อยให้น้ำตามันไหลออกมาได้เฮ็ดหน้าที่
ย้อนใจมันสั่งว่ากูบ่ไหวอิหลี เหลือใจในโชคชะตา
สิให้น้ำตามันไหลออกแทนคำเว้าสุอย่าง
สิยอมอ่อนแอแค่นาทีนี้..
ฮอดมื้อื่นสิเป็นคนใหม่..
ฮอดมื้อื่นสิเป็นคนใหม่ที่บ่มีน้ำตา

มิวสิควิดีโอ ໜ້າທີ່ຂອງນ້ຳຕາ (หน้าที่ของน้ำตา) Youd Salavan

เพลง : ໜ້າທີ່ຂອງນ້ຳຕາ (หน้าที่ของน้ำตา)
ศิลปิน : Youd Salavan
Lyrics : Preecha Padphai ปรีชา ปัดภัย
Prod. : RKV LAO Entertainment
ติดต่อ Whatsapp : +856 20 7676 9696
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend