คอร์ดเพลง สายหลอน กิ๊ก รุ่งนภา

  
Text   


INTRO | Eb | Bb | Cm | Ab |

 
ดึกๆ มากะห
Eb 
ลอน 
 
นอนบ่ค่อยสิ
Bb 
หลับ
 
เฮ็ดจังได๋ล่ะ
Cm 
ครับ 
 
ตามันคือแข็งอยู่
Ab 
จั่งซี่
 
นอนเว็นหลายซั่น
Eb 
บ้อ 
 
ออนเฟซจนฮอด
Bb 
ตีสี่
 
ขั่นว่าเป็น
Cm 
จังซี่ 
 
ชีวิตนี้ก็คงบ่
Ab 
ยาว

INSTRU | Eb | Bb | Cm | Ab |
INSTRU | Eb | Bb | Cm | Ab | Ab |

Eb 
ขอบตาดำเป็นประจำน้อเฮา
Cm 
อ้วนปานอึ่งเพ่า 
 
แก้มกะไข่อึ่งหลึ่ง
Ab 
ขี้โผ่กะออก หน้ากะพัง ดังกะปึ่ง
 
ท้อง
Bb 
อืด ท้องหยื่ง ย้อนว่านอนบ่พอ

 
ดึกๆ มากะห
Eb 
ลอน 
 
นอนบ่ค่อยสิ
Bb 
หลับ
 
เฮ็ดจังได๋ล่ะ
Cm 
ครับ 
 
ตามันคือแข็งอยู่
Ab 
จั่งซี่
 
นอนเว็นหลายซั่น
Eb 
บ้อ 
 
ออนเฟซจนฮอด
Bb 
ตีสี่
 
ขั่นว่าเป็น
Cm 
จังซี่ 
 
ชีวิตนี้ก็คงบ่
Ab 
ยาว

 
ข้าว
Eb 
เช้ากะกินเที่ยงเทื่อเดียวเนาะสู
 
หน้า
Cm 
บูดพู้ยู้ถ้ามีคนปลุกให้ตื่น
 
กลางเ
Ab 
ว็นนั่งหาว 
 
กลางคืนห้าวเบิดคืน
 
สาย
Bb 
ดีด สายหื่น สิวกะมา หน้ากะโทรม เบิ่งบ่ได้..

 
ต้องปรับโตจั่ง
Ab 
ใด๋ให้นอนแต่เว็นคือเขา
 
ไก่ขันตอนเ
Gm 
ซ้าๆ 
 
พระบิณทบาตจั่กเป็นจั่งใด๋
 
ซุมขี้คร้านห
Ab 
ลวง 
 
ไทบ้านตั้งฉายาให้
 
บ่ไหวแล้ว
Abm 
บ่ไหว.. 
 
ต้องใส่ใจเจ้า
Bb 
ของ..

 
ดึกๆ มากะห
Eb 
ลอน 
 
นอนบ่ค่อยสิ
Bb 
หลับ
 
เฮ็ดจังได๋ล่ะ
Cm 
ครับ 
 
ตามันคือแข็งอยู่
Ab 
จั่งซี่
 
นอนเว็นหลายซั่น
Eb 
บ้อ 
 
ออนเฟซจนฮอด
Bb 
ตีสี่
 
ขั่นว่าเป็น
Cm 
จังซี่ 
 
ชีวิตนี้ก็คงบ่
Ab 
ยาว

INSTRU | Eb | Bb | Cm | Ab |
INSTRU | Eb | Bb | Cm | Ab | Ab |

 
ข้าว
Eb 
เช้ากะกินเที่ยงเทื่อเดียวเนาะสู
 
หน้า
Cm 
บูดพู้ยู้ถ้ามีคนปลุกให้ตื่น
 
กลางเ
Ab 
ว็นนั่งหาว 
 
กลางคืนห้าวเบิดคืน
 
สาย
Bb 
ดีด สายหื่น สิวกะมา หน้ากะโทรม เบิ่งบ่ได้..

 
ต้องปรับโตจั่ง
Ab 
ใด๋ให้นอนแต่เว็นคือเขา
 
ไก่ขันตอนเ
Gm 
ซ้าๆ 
 
พระบิณทบาตจั่กเป็นจั่งใด๋
 
ซุมขี้คร้านห
Ab 
ลวง 
 
ไทบ้านตั้งฉายาให้
 
บ่ไหวแล้ว
Abm 
บ่ไหว.. 
 
ต้องใส่ใจเจ้า
Bb 
ของ..

 
ดึกๆ มากะห
Eb 
ลอน 
 
นอนบ่ค่อยสิ
Bb 
หลับ
 
เฮ็ดจังได๋ล่ะ
Cm 
ครับ 
 
ตามันคือแข็งอยู่
Ab 
จั่งซี่
 
นอนเว็นหลายซั่น
Eb 
บ้อ 
 
ออนเฟซจนฮอด
Bb 
ตีสี่
 
ขั่นว่าเป็น
Cm 
จังซี่ 
 
ชีวิตนี้ก็คงบ่
Ab 
ยาว

 
ดึกๆ มากะห
Eb 
ลอน 
 
นอนบ่ค่อยสิ
Bb 
หลับ
 
เฮ็ดจังได๋ล่ะ
Cm 
ครับ 
 
ตามันคือแข็งอยู่
Ab 
จั่งซี่
 
นอนเว็นหลายซั่น
Eb 
บ้อ 
 
ออนเฟซจนฮอด
Bb 
ตีสี่
 
ขั่นว่าเป็น
Cm 
จังซี่ 
 
ชีวิตนี้ก็คงบ่
Ab 
ยาว

OUTRO | Eb | Bb | Cm | Ab |
OUTRO | Eb | Bb | Cm | Ab | Ab | Eb |


ดึกๆมากะหลอน นอนบ่ค่อยสิหลับ
เฮ็ดจังได๋ล่ะครับตามันคือแข็งอยู่จั้งซี่
นอนเว็นหลายซั่นบ้อ ออนเฟสจนฮอดตีสี่
ขั่นว่าเป็นจังซี่ ชีวิตนี้ก็คงบ่ยาว

ดนตรี

ขอบตาดำเป็นประจำน้อเฮา
อ้วนปานอึ่งเผ้าแกงไข่อึ่งหลึ่ง
ขี้โผ่กะออก หน้ากะพังดังกะปึ่ง
ย้อนว่านอนบ่พอ

ดึกๆมากะหลอน นอนบ่ค่อยสิหลับ
เฮ็ดจังได๋ล่ะครับตามันคือแข็งอยู่จั้งซี่
นอนเว็นหลายซั่นบ้อ ออนเฟสจนฮอดตีสี่
ขั่นว่าเป็นจังซี่ ชีวิตนี้ก็คงบ่ยาว

ข้าวเช้ากะกินเที่ยงเที่ยเดียวเนาะสู
หน้าบูดพู่ยู่จนมีคนปลุกให้ตื่น
กลางเว็นนั่งหาว กลางคืนห่าวเบิ้ดคืน
สายดีดสายหื่นสิวกะมาหน้ากะโทรมเบิ่งบ่ได้

ต้องปรับโตจั่งใด๋ให้นอนแต่เว็นคือเขา
ไก่ขันตอนเซ้าๆพระบิณทบาตจั่กเป็นจั่งใด๋
ซุมขี้คร้านหลวง ไทบ้านตั้งฉายาให้
บ่ไหวแล้วบ่ไหว.. ต้องใส่ใจเจ้าของ..

ดึกๆมากะหลอน นอนบ่ค่อยสิหลับ
เฮ็ดจังได๋ล่ะครับตามันคือแข็งอยู่จั่งซี่
นอนเว็นหลายซั่นบ้อ ออนเฟสจนฮอดตีสี่
ขั่นว่าเป็นจังซี่ ชีวิตนี้ก็คงบ่ยาว

ดนตรี

ข้าวเช้ากะกินเที่ยงเที่ยเดียวเนาะสู
หน้าบูดพู่ยู่จนมีคนปลุกให้ตื่น
กลางเว็นนั่งหาว กลางคืนห่าวเบิ้ดคืน
สายดีดสายหื่นสิวกะมาหน้ากะโทรมเบิ่งบ่ได้

ต้องปรับโตจั่งใด๋ให้นอนแต่เว็นคือเขา
ไก่ขันตอนเซ้าๆพระบิณทบาตจั่กเป็นจั่งใด๋
ซุมขี้คร้านหลวง ไทบ้านตั้งฉายาให้
บ่ไหวแล้วบ่ไหว.. ต้องใส่ใจเจ้าของ..

ดึกๆมากะหลอน นอนบ่ค่อยสิหลับ
เฮ็ดจังได๋ล่ะครับตามันคือแข็งอยู่จั่งซี่
นอนเว็นหลายซั่นบ้อ ออนเฟสจนฮอดตีสี่
ขั่นว่าเป็นจังซี่ ชีวิตนี้ก็คงบ่ยาว

ดึกๆมากะหลอน นอนบ่ค่อยสิหลับ
เฮ็ดจังได๋ล่ะครับตามันคือแข็งอยู่จั่งซี่
นอนเว็นหลายซั่นบ้อ ออนเฟสจนฮอดตีสี่
ขั่นว่าเป็นจังซี่ ชีวิตนี้ก็คงบ่ยาว

มิวสิควิดีโอ สายหลอน กิ๊ก รุ่งนภา

เพลง : สายหลอน
ศิลปิน : กิ๊ก รุ่งนภา
เนื้อร้อง/ทำนอง : อาร์ท ประทาย
เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์
ติดต่องานศิลปิน : 083-7317139
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend