คอร์ดเพลง รู้เธอยังกังวล Safeplanet

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | G | G | G | G |

F 
  รู้เธอยังกังวล
C 
  ในสิ่งที่เธอเ
G 
ป็นใช่ไหม
F 
  ถามใจตัวเองให้ดี
C 
  หากว่ามันไม่เ
G 
ป็นดั่งหวัง

F 
  ฉันเองก็เป็นห่วง
C 
  ห่วงแต่เ
G 
ธอคนเดียว
F 
  ดูแลหัวใจให้ดี
 
  อย่าย
C 
อมให้มันส
G 
ลาย

F 
  เราเองก็ยังเฝ้ามอง
C 
  ในสิ่งที่เ
G 
ธอนั้นเสียใจ
F 
  ไปกับสิ่งที่มันทำลาย
C 
  ให้เธอเปลี่ยน
G 
ไป 
 
ไม่เหมือนเดิม

INSTRU | F | F | C | G |
INSTRU | F | F | C | G |

F 
  รู้เธอยังกังวล
C 
  ในสิ่งที่เขา
G 
ทำเอาไว้
F 
  ถามใจตัวเองอีกที
C 
  หากว่าเขาไม่เ
G 
ป็นดั่งหวัง

F 
  ฉันเองยังรออยู่
C 
  รอแต่เ
G 
ธอผู้เดียว
F 
  ทบทวนหัวใจให้ดี
C 
  ให้โอกาสตัว
G 
ฉันสักที

INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | C | C | F | F |
INSTRU | C | Dm | Em | G |

Am 
  เราเองก็ยังเฝ้ามองอยู่
F 
  มองดูตัวเธอที่เสียใจ
Am 
  รอเธอข้ามวันข้ามคืน
F 
  แต่ตัวฉันเองยังไม่ยอมตื่น

C 
  รอวันที่
Dm 
เธอจะมองมา
Em 
  จะไม่ทำให้เ
F 
ธอต้องเสียใจ
C 
  จะประกอบที่
Dm 
โดนทำลาย
Em 
  ให้มันกลับ
G 
มา..เป็นเหมือนเดิม

INSTRU | G | G | G | G |
INSTRU | G | G | G | G |

 
รอรอ
F 
รอ..แต่เธอเพียงผู้เดียว
 
เธอคงเป็นเหตุ
C 
ผลที่ใจฉันไม่ต้อ
G 
งฝันต่อ
 
รอรอ
F 
รอ..มันรอเธอคนเดียว
 
เธอคงเป็นเหตุ
C 
ผลที่ใจฉันยังไม่ย
G 
อมปล่อย

 
ยอมยอมย
F 
อม..แต่เธอเพียงผู้เดียว
 
เธอคงเป็นเหตุ
C 
ผลที่ใจฉันยังไม่ย
G 
อมตื่น
 
ยอมยอมย
F 
อม.. 
 
มันยอมเธอคนเดียว
 
และคงไม่มีใ
C 
ครที่ตัวฉันนั้นต้องต
G 
ามหา
 
นอกจากเธอ..
 

OUTRO | F | F | C | G | ( 4 Times )


รู้เธอยังกังวล ในสิ่งที่เธอเป็นใช่ไหม
ถามใจตัวเองให้ดี หากว่ามันไม่เป็นดั่งหวัง
ฉันเองก็เป็นห่วง ห่วงแต่เธอคนเดียว
ดูแลหัวใจให้ดี อย่ายอมให้มันสลาย

เราเองก็ยังเฝ้ามอง ในสิ่งที่เธอนั้นเสียใจ
ไปกับสิ่งที่มันทำลาย ให้เธอเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม

รู้เธอยังกังวล ในสิ่งที่เค้าทำเอาไว้
ถามใจตัวเองอีกที หากว่าเค้าไม่เป็นดั่งหวัง
ฉันเองยังรออยู่ รอแต่เธอผู้เดียว
ทบทวนหัวใจให้ดี ให้โอกาสตัวฉันสักที

ดนตรี

เราเองก็ยังเฝ้ามองอยู่ มองดูตัวเธอที่เสียใจ
รอเธอข้ามวันข้ามคืน แต่ตัวฉันเองยังไม่ยอมตื่น
รอวันที่เธอจะมองมา จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ
จะประกอบที่โดนทำลาย ให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิม

รอรอรอ แต่เธอเพียงผู้เดียว
เธอคงเป็นเหตุผลที่ใจฉันไม่ต้องฝันต่อ
รอรอรอ มันรอเธอคนเดียว
เธอคงเป็นเหตุผลที่ใจฉันยังไม่ยอมปล่อย
ยอมยอมยอม แต่เธอเพียงผู้เดียว
เธอคงเป็นเหตุผลที่ใจฉันยังไม่ยอมตื่น
ยอมยอมยอม มันยอมเธอคนเดียว
และคงไม่มีใครที่ตัวฉันนั้นต้องตามหา
นอกจากเธอ..

มิวสิควิดีโอ รู้เธอยังกังวล Safeplanet

เพลง : รู้เธอยังกังวล
ศิลปิน : Safeplanet
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน : 081 649 1923
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend