คอร์ดเพลง ฮักที่ใจอยากพ้อ ไข่มุก รุ่งรัตน์

  
Text   


INTRO | Am | D7 | Am | Dm |
INTRO | F | Em | Am | Am | Am |

 
อยู่ไส
Am 
น้อ ไปอยู่ไสห
D7 
นอ ฮู้อยู่
Am 
บ่ว่าคึดนำ
Dm 
หลาย
 
โชคชะ
Am 
ตา จั่งแม่นใจร้
D7 
าย พัดไปตกไ
F 
ส หนอใจดวง
G 
นั้น
 
อยู่ทา
Am 
งนี้ ใจยังเฝ้า
D7 
รอ ยังคึด
Am 
ต่อต้องมี
Dm 
สักวัน
 
ถึง
Am 
มื้อนี้ ฟ้าปิดตา
D7 
กัน แต่ใจยัง
F 
ฝันซุเซ้าซุแ
E 
ลง

 
อยากพ้อ
F 
เด้ 
 
อยู่ไส
Am 
น้อ
 
ฮักที่ใจอยาก
Am 
พ้อ 
 
มื้อนี้
Em 
อยู่ไส
 
อยากพ้อ
F 
เด้ 
 
สิพา
Am 
หัวใจ
 
ขึ้นรถสาย
Dm 
ฮักหลาย 
 
ไปเบิ่งไ
Em 
ปแงง
 
ถ่าก่อนเ
F 
ด้อ 
 
อย่าฟ้าวห
C 
นีจาก
 
สิพาฝันไป
Em 
ฝากคนใจฮัก
Am 
แพง
 
สิใช้
Dm 
ความคิดฮอดแฮง
Em 
แฮง
 
เป็นลายแ
G 
ทง 
 
ตามหาฮักจนเจอ

INSTRU | Am | Am |

 
ได้ยิ
Am 
นบ่ ได้ยินบ่
D7 
น้อ 
 
ยังเฝ้
Am 
ารอ มื้อฮ่วมพา
Dm 
ข้าว
 
ยังถ่า
Am 
คอง ได้นั่งแนมด
D7 
าว
 
ได้ถามข่
F 
าว ความฮักอยู่เ
E 
ด้อ

 
อยากกอด
Am 
คัก อยากนอนตัก
D7 
คัก
 
อยากบอก
Am 
ฮัก ถ้าเฮาได้
Dm 
เจอ
 
วอนลม
Am 
พา ฝากฟ้านำเ
D7 
ด้อ
 
อย่าให้ฮักเ
F 
ก้อ จนใจเบิดแ
E 
ฮง

INSTRU | Am | D7 | Am | Dm |
INSTRU | Am | D7 | F | E | E |

 
อยากพ้อ
F 
เด้ 
 
อยู่ไส
Am 
น้อ
 
ฮักที่ใจอยาก
Am 
พ้อ 
 
มื้อนี้
Em 
อยู่ไส
 
อยากพ้อ
F 
เด้ 
 
สิพา
Am 
หัวใจ
 
ขึ้นรถสาย
Dm 
ฮักหลาย 
 
ไปเบิ่งไ
Em 
ปแงง
 
ถ่าก่อนเ
F 
ด้อ 
 
อย่าฟ้าวห
C 
นีจาก
 
สิพาฝันไป
Em 
ฝากคนใจฮัก
Am 
แพง
 
สิใช้
Dm 
ความคิดฮอดแฮง
Em 
แฮง
 
เป็นลายแ
G 
ทง 
 
ตามหาฮักจนเจอ

INSTRU | F | Em |

 
สิใช้ค
Dm 
วามคิดฮอดแฮง
Em 
แฮง
 
เป็นลายแ
G 
ทง 
 
ตามหาฮักจน
Am 
เจอ


อยู่ไสน้อ ไปอยู่ไสหนอ ฮู้อยู่บ่ ว่าคึดนำหลาย
โชคชะตา จั่งแม่นใจร้าย พัดไปตกไส หนอใจดวงนั้น

อยู่ทางนี้ ใจยังเฝ้ารอ ยังคึดต่อต้องมีสักวัน
ถึงมื้อนี้ ฟ้าปิดตากัน แต่ใจยังฝันซุเซ้าซุแลง

อยากพ้อเด้ อยู่ไสน้อ ฮักที่ใจอยากพ้อ มื้อนี้อยู่ไส
อยากพ้อเด้ สิพาหัวใจ ขึ้นรถสายฮักหลาย ไปเบิ่งไปแงง
ถ่าก่อนเด้อ อย่าฟ้าวหนีจาก สิพาฝันไปฝากคนใจฮักแพง
สิใช้ความคิดฮอดแฮงแฮง เป็นลายแทง ตามหาฮักจนเจอ

ดนตรี

ได้ยินบ่ ได้ยินบ่น้อ ยังเฝ้ารอ มื้อฮ่วมพาข้าว
ยังถ่าคอง ได้นั่งแนมดาว ได้ถามข่าว ความฮักอยู่เด้อ
อยากกอดคัก อยากนอนตักคัก อยากบอกฮัก ถ้าเฮาได้เจอ
วอนลมพา ฝากฟ้านำเด้อ อย่าให้ฮักเก้อ จนใจเบิดแฮง

ดนตรี

อยากพ้อเด้ อยู่ไสน้อ ฮักที่ใจอยากพ้อ มื้อนี้อยู่ไส
อยากพ้อเด้ สิพาหัวใจ ขึ้นรถสายฮักหลาย ไปเบิ่งไปแงง
ถ่าก่อนเด้อ อย่าฟ้าวหนีจาก สิพาฝันไปฝากคนใจฮักแพง
สิใช้ความคิดฮอดแฮงแฮง เป็นลายแทง ตามหาฮักจนเจอ

สิใช้ความคิดฮอดแฮงแฮง เป็นลายแทง..
ตามหาฮักจนเจอ

มิวสิควิดีโอ ฮักที่ใจอยากพ้อ ไข่มุก รุ่งรัตน์

เพลง : ฮักที่ใจอยากพ้อ
ศิลปิน : ไข่มุก รุ่งรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend