หน้าแรก » กิ๊ก รุ่งนภา » คอร์ดเพลง รั้ง – กิ๊ก รุ่งนภา

คอร์ดเพลง รั้ง – กิ๊ก รุ่งนภา

คอร์ดเพลง รั้ง
ศิลปิน กิ๊ก รุ่งนภา
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง รั้ง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Capo #1
INTRO | F | Am | Bb | C |

 
บิ่งตาเดียวกะฮู้ 
 
ว่
Am 
าอ้ายบ่คือเก่า
Bb 
น้องกิ
นข้าวบ่ได้กิ
นหญ้า
 
เด็
กน้อยหัวส่ำกำปั้น 
 
ยั
Am 
งฮู้ว่าอ้ายทำท่า
Bb 
เล่นละครต
บตาว่ายังฮั
กกัน

 
บ่
Bb 
ปากย้อนบ่อ
ยากผิดกัน 
 
อยากใ
Am 
ห้มันจบ
Dm 
ๆไป
 
หวังว่า
Bb 
อ้ายอาจ
สิคิดได้สักมื้
อนึง
 
แต่ยิ่งเ
Bb 
สยอ้ายกั
บยิ่งได้ใจ 
 
เห็
Am 
นน้องเป็นควายโ
Dm 
ตนึง
 
บ่
Bb 
เคยคิดถึงว่ามัน
ฮู้สึกจั่งได๋ 
 
โอย…

 
* หลูโตนซาตมันแ
หน่คนที่
Am 
มันฮักแต่
Dm 
เจ้า
 
บ่
Bb 
ปากบ่เ
ว้า 
 
บ่แม่นเ
จ็บบ่เป็น
 
ไผสิเ
Bb 
ว้าว่าอ้าย
บ่ดี 
 
น้องก
Am 
ะเถียงแทนคอเป็
Dm 
นเอ็น
 
อย่าเลือ
Bb 
ดเย็น 
 
กับน้องคั
กหลาย 
 
ด้บ่

 
ฟ่า
Bb 
วแหล่นตำหน้าตำห
ลัง
 
อยากไ
Am 
ด้หยังกะฟ่าวห
Dm 
าให้
 
ฮั
Bb 
กเบิดใจ 
 
ฮู้
จักบ่… 
 
โอย…

( * )

INSTRU | F Am | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb | C | C |

( * )

OUTRO | Bb | C | F |เนื้อเพลง รั้ง
เบิ่งตาเดียวกะฮู้ ว่าอ้ายบ่คือเก่า
น้องกินข้าวบ่ได้กินหญ้า
เด็กน้อยหัวส่ำกำปั้น
ยังฮู้ว่าอ้ายทำท่า
เล่นละครตบตาว่ายังฮักกัน

บ่ปากย้อนบ่อยากผิดกัน
อยากให้มันจบๆไป
หวังว่าอ้ายอาจสิคิดได้สักมื้อนึง
แต่ยิ่งเสยอ้ายกับยิ่งได้ใจ
เห็นน้องเป็นควายโตนึง
บ่เคยคิดถึงว่ามันฮู้สึกจั่งได๋

* หลูโตนซาตมันแหน่คนที่มันฮักแต่เจ้า
บ่ปากบ่เว้า บ่แม่นเจ็บบ่เป็น
ไผสิเว้าว่าอ้ายบ่ดี
น้องกะเถียงแทนคอเป็นเอ็น
อย่าเลือดเย็นกับน้องคักหลาย ได้บ่

ฟ่าวแหล่นตำหน้าตำหลัง
อยากได้หยังกะฟ่าวหาให้
ฮักเบิดใจ ฮู้จักบ่…

( * )

( ดนตรี )

( * )
เพลง : รั้ง
ศิลปิน : กิ๊ก รุ่งนภา
คำร้อง/ทำนอง : นันท์ ธนากร
เรียบเรียงดนตรี : วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง
ติดต่องานแสดง : 083-7317139 (ผู้จัดการ)
กิ๊ก รุ่งนภา - คอร์ด เนื้อเพลง
 โฆษณา