คอร์ดเพลง มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์ – กิ๊ก รุ่งนภา

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A C#m | F#m | D | E |
INTRO | A C#m | F#m | D | E | E |

 
สิทธิ์
แค่คนคุย 
 
ก็ไ
C#m 
ด้แต่รอ 
 
วันที่เข
F#m 
าถิ่มไป
 
ได้แต่เก็บซ่อ
นความจริงเอาไว้ 
 
อดไว้เด้อ
ใจ

 
เฟ
สกะลงบ่ได้ 
 
ไอจี
C#m 
กะบ่ให้ลง
 
ถามตรง ๆ
F#m 
เป็นแฟนใช่
C#m 
ไหม
 
มี
ความสุขทุกที
C#m 
ที่ไป
 
แต่ทำไ
Bm 
ม..อ้าย
จั่งบ่ค่อยสิชัด
เจน

 
สิถอ
Bm 
ยหรือเดินหน้า 
 
ไม่ได้อยู่ที่ข
C#m 
าแต่อยู่ที่ใจ
 
แต่การกระทำ
ของอ้าย 
 
น้องรับบ่ไหว
 
บ่อยากหลบ ๆ
ซ่อน 
 

 
มีสิทธิ์ถ่า
ยแต่บ่มีสิทธิ์โพส
C#m 
ต์
 
อยู่ในโหม
F#m 
ดแสดงโตบ่ไ
C#m 
ด้
 
แค่
อยากฮู้ 
 
อยู่
C#m 
สถานะใด๋
 
เป็นหยังอ้า
Bm 
ยคือบ่เปิดโต
 
หรือย้านผุใด๋
..สิมาฮู้
C#m 
 
สิอักเป็นชู้
F#m 
แบบนี้ 
 
อีกนา
C#m 
นแค่ไหน
 
น้อ
งกะคนเด้ 
 
มี
C#m 
หัวใจ 
 
ถ้าสิค
Bm 
บกับไผ  
 
ช่วยชัดเจน
ที..

INSTRU | A C#m | F#m | D | E | E |

 
สิถอ
Bm 
ยหรือเดินหน้า 
 
ไม่ได้อยู่ที่ข
C#m 
าแต่อยู่ที่ใจ
 
แต่การกระทำ
ของอ้าย 
 
น้องรับบ่ไหว
 
บ่อยากหลบ ๆ
ซ่อน 
 

 
มีสิทธิ์ถ่า
ยแต่บ่มีสิทธิ์โพส
C#m 
ต์
 
อยู่ในโหม
F#m 
ดแสดงโตบ่ไ
C#m 
ด้
 
แค่
อยากฮู้ 
 
อยู่
C#m 
สถานะใด๋
 
เป็นหยังอ้า
Bm 
ยคือบ่เปิดโต
 
หรือย้านผุใด๋
..สิมาฮู้
C#m 
 
สิอักเป็นชู้
F#m 
แบบนี้ 
 
อีกนา
C#m 
นแค่ไหน
 
น้อ
งกะคนเด้ 
 
มี
C#m 
หัวใจ 
 
ถ้าสิค
Bm 
บกับไผ  

INSTRU | A C#m | F#m | D | E | E |

 
สิถอ
Bm 
ยหรือเดินหน้า 
 
ไม่ได้อยู่ที่ข
C#m 
าแต่อยู่ที่ใจ
 
แต่การกระทำ
ของอ้าย 
 
น้องรับบ่ไหว
 
บ่อยากหลบ ๆ
ซ่อน 
 

 
มีสิทธิ์ถ่า
ยแต่บ่มีสิทธิ์โพส
C#m 
ต์
 
อยู่ในโหม
F#m 
ดแสดงโตบ่ไ
C#m 
ด้
 
แค่
อยากฮู้ 
 
อยู่
C#m 
สถานะใด๋
 
เป็นหยังอ้า
Bm 
ยคือบ่เปิดโต
 
หรือย้านผุใด๋
..สิมาฮู้
C#m 
 
สิอักเป็นชู้
F#m 
แบบนี้ 
 
อีกนา
C#m 
นแค่ไหน
 
น้อ
งกะคนเด้ 
 
มี
C#m 
หัวใจ 
 
ถ้าสิค
Bm 
บกับไผ  

 
น้อ
งกะคนเด้ 
 
มี
C#m 
หัวใจ 
 
ถ้าสิฮัก
Bm 
ไผ  
 
ช่วยเปิดโต
ที…

OUTRO | A C#m | F#m | D | E | E | A |


สิทธิ์แค่คนคุย ก็ได้แต่รอ วันที่เขาถิ่มไป
ได้แต่เก็บซ่อนความจริงเอาไว้ อดไว้เด้อใจ

เฟสกะลงบ่ได้ ไอจีกะบ่ให้ลง
ถามตรง ๆ เป็นแฟนใช่ไหม
มีความสุขทุกทีที่ไป
แต่ทำไม..อ้ายจั่งบ่ค่อยสิชัดเจน

สิถอยหรือเดินหน้า ไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
แต่การกระทำของอ้าย น้องรับบ่ไหว
บ่อยากหลบ ๆ ซ่อน ๆ

มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์
อยู่ในโหมดแสดงโตบ่ได้
แค่อยากฮู้ อยู่สถานะใด๋
เป็นหยังอ้ายคือบ่เปิดโต
หรือย้านผุใด๋..สิมาฮู้
สิอักเป็นชู้แบบนี้ อีกนานแค่ไหน
น้องกะคนเด้ มีหัวใจ ถ้าสิคบกับไผ
ช่วยชัดเจนที..

( ดนตรี )

สิถอยหรือเดินหน้า ไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
แต่การกระทำของอ้าย น้องรับบ่ไหว
บ่อยากหลบ ๆ ซ่อน ๆ

มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์
อยู่ในโหมดแสดงโตบ่ได้
แค่อยากฮู้ อยู่สถานะใด๋
เป็นหยังอ้ายคือบ่เปิดโต
หรือย้านผุใด๋..สิมาฮู้
สิอักเป็นชู้แบบนี้ อีกนานแค่ไหน
น้องกะคนเด้ มีหัวใจ ถ้าสิคบกับไผ

( ดนตรี )

สิถอยหรือเดินหน้า ไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
แต่การกระทำของอ้าย น้องรับบ่ไหว
บ่อยากหลบ ๆ ซ่อน ๆ

มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์
อยู่ในโหมดแสดงโตบ่ได้
แค่อยากฮู้ อยู่สถานะใด๋
เป็นหยังอ้ายคือบ่เปิดโต
หรือย้านผุใด๋..สิมาฮู้
สิอักเป็นชู้แบบนี้ อีกนานแค่ไหน
น้องกะคนเด้ มีหัวใจ ถ้าสิคบกับไผ

น้องกะคนเด้ มีหัวใจ ถ้าสิฮักไผ
ช่วยเปิดโตที…


รูปภาพคอร์ด มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์ – กิ๊ก รุ่งนภา

คอร์ดเพลง มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์ - กิ๊ก รุ่งนภา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ต้นฮัก พรมจันทร์
เรียบเรียง : วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง
ติดต่องานแสดง : 083-7317139
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend