คอร์ดเพลง เครื่องช่วยหายใจ JODAI

  
Text   


INTRO | F#m | D | A | E |

F#m 
รัก 
 
ถ้าเธอไม่
D 
รัก 
 
ช่วยปล่อยฉันไ
A 
 
จะไม่โทษเ
E 
ธอ 
 
ก็ฉันเอง
F#m 
ที่โง่
 
ไม่ต้องคิด
D 
ถึงว่าอยู่ได้ไ
A 
หม 
 
ถ้าต้องไร้เ
E 
ธอ

 
ในวัน
F#m 
นี้ฉันเหมือนคนไข้
 
เธอเป็นห
D 
มอที่ช่วยเอาไว้
 
อยู่ดูแ
A 
ลแต่ไม่มีใจก็เหมือนต
E 
าย
 
ก็ขอบ
F#m 
คุณในความสงสาร
 
ก็ไม่
D 
มีอะไรจะสั่งเสีย 
 
 
A 
 
เราต้องเลิกคบเสีย
E 
ที..

F#m 
  รู้ไหมว่ารักของเธอกับ
D 
ฉันมันไร้ชีพจร
A 
  มันคงเป็นรักระยะสุดท้
E 
าย 
 
ตายเหมือนในละคร
F#m 
  วิงวอนเรียกร้องให้เธอถอดส
D 
าย 
 
ใจที่เต้นอ่อนๆ
 
  
A 
ช่วยถอดเครื่องช่วยหาย
E 
ใจ
 
  และไม่ต้องอาลัยอาวรณ์..
 

INSTRU | F#m | D | A | E |

F#m 
ช้ำ..เดี๋ยวมันก็ห
D 
าย 
 
ต้องลืมให้
A 
ได้
 
อกหักก็
E 
ดี 
 
มีแผลเป็นเ
F#m 
ก็บไว้
 
เก็บเอาไว้เห
D 
มือนเป็นเพื่อนเตือน
A 
ใจ..
 
ก่อนจะคบใ
E 
คร

 
ในวัน
F#m 
นี้ฉันเหมือนคนไข้
 
เธอเป็นห
D 
มอที่ช่วยเอาไว้
 
อยู่ดูแ
A 
ลแต่ไม่มีใจก็เหมือนต
E 
าย
 
ก็ขอบ
F#m 
คุณในความสงสาร
 
ก็ไม่
D 
มีอะไรจะสั่งเสีย 
 
 
A 
 
เราต้องเลิกคบเสีย
E 
ที..

F#m 
  รู้ไหมว่ารักของเธอกับ
D 
ฉันมันไร้ชีพจร
A 
  มันคงเป็นรักระยะสุดท้
E 
าย 
 
ตายเหมือนในละคร
F#m 
  วิงวอนเรียกร้องให้เธอถอดส
D 
าย 
 
ใจที่เต้นอ่อนๆ
 
  
A 
ช่วยถอดเครื่องช่วยหาย
E 
ใจ
 
  และไม่ต้องอาลัยอาวรณ์
 

F#m 
  อวยพรให้เ
D 
ธอ..เจอคนที่
A 
ดี
 
  
E 
ขอให้เธอไม่เจอใครทำร้าย
F#m 
  อวยพรให้เ
D 
ธอ..เจอคนที่ใ
A 
ช่
 
  
E 
แม้ว่าใครคนนั้นน่ะมันไม่ใช่ฉัน

F#m 
  รู้ไหมว่ารักของเธอกับ
D 
ฉันมันไร้ชีพจร
A 
  มันคงเป็นรักระยะสุดท้
E 
าย 
 
ตายเหมือนในละคร
F#m 
  วิงวอนเรียกร้องให้เธอถอดส
D 
าย 
 
ใจที่เต้นอ่อนๆ
 
  
A 
ช่วยถอดเครื่องช่วยหาย
E 
ใจ
 
  และไม่ต้องอา
A 
ลัยอาวรณ์.. 
 
 
F# 

G#m 
  รู้ไหมว่ารักของเธอกับ
E 
ฉันมันไร้ชีพจร
B 
  มันคงเป็นรักระยะสุดท้
F# 
าย 
 
ตายเหมือนในละคร
G#m 
  วิงวอนเรียกร้องให้เธอถอดส
E 
าย 
 
ใจที่เต้นอ่อนๆ
 
  
B 
ช่วยถอดเครื่องช่วยหาย
F# 
ใจ
 
  และไม่ต้องอาลัยอาวรณ์..
 

OUTRO | G#m | E | B | F# |


รักถ้าเธอไม่รักช่วยปล่อยฉันไป
จะไม่โทษเธอก็ฉันเองที่โง่
ไม่ต้องคิดถึงว่าอยู่ได้ไหม ถ้าต้องไร้เธอ

ในวันนี้ฉันเหมือนคนไข้ เธอเป็นหมอที่ช่วยเอาไว้
อยู่ดูแลแต่ไม่มีใจก็เหมือนตาย
ก็ขอบคุณในความสงสาร ก็ไม่มีอะไรจะสั่งเสีย
เราต้องเลิกคบเสียที

รู้ไหมว่ารักของเธอกับฉันมันไร้ชีพจร
มันคงเป็นรักระยะสุดท้าย ตายเหมือนในละคร
วิงวอนเรียกร้องให้เธอถอดสายใจที่เต้นอ่อนๆ
ช่วยถอดเครื่องช่วยหายใจ และไม่ต้องอาลัยอาวรณ์

ช้ำ..เดี๋ยวมันก็หายต้องลืมให้ได้
อกหักก็ดีมีแผลเป็นเก็บไว้
เก็บเอาไว้เหมือนเป็นเพื่อนเตือนใจ
ก่อนจะคบใคร

ในวันนี้ฉันเหมือนคนไข้ เธอเป็นหมอที่ช่วยเอาไว้
อยู่ดูแลแต่ไม่มีใจก็เหมือนตาย
ก็ขอบคุณในความสงสาร ก็ไม่มีอะไรจะสั่งเสีย
เราต้องเลิกคบเสียที

รู้ไหมว่ารักของเธอกับฉันมันไร้ชีพจร
มันคงเป็นรักระยะสุดท้าย ตายเหมือนในละคร
วิงวอนเรียกร้องให้เธอถอดสายใจที่เต้นอ่อนๆ
ช่วยถอดเครื่องช่วยหายใจ และไม่ต้องอาลัยอาวรณ์

อวยพรให้เธอ เจอคนที่ดี
ขอให้เธอไม่เจอใครทำร้าย
อวยพรให้เธอ เจอคนที่ใช่
แม้ว่าใครคนนั้นน่ะมันไม่ใช่ฉัน

รู้ไหมว่ารักของเธอกับฉันมันไร้ชีพจร
มันคงเป็นรักระยะสุดท้ายตายเหมือนในละคร
วิงวอนเรียกร้องให้เธอถอดสายใจที่เต้นอ่อนๆ
ช่วยถอดเครื่องช่วยหายใจ และไม่ต้องอาลัยอาวรณ์

รู้ไหมว่ารักของเธอกับฉันมันไร้ชีพจร
มันคงเป็นรักระยะสุดท้าย ตายเหมือนในละคร
วิงวอนเรียกร้องให้เธอถอดสายใจที่เต้นอ่อนๆ
ช่วยถอดเครื่องช่วยหายใจ และไม่ต้องอาลัยอาวรณ์

มิวสิควิดีโอ เครื่องช่วยหายใจ JODAI

เพลง : เครื่องช่วยหายใจ
ศิลปิน : JODAI
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย
เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย
ติดต่องานศิลปิน : 089-8827018, 062-6122122
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend