คอร์ดเพลง พญาหงส์หรือนกกระจอก ตั๊กแตน ชลดา

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | A | A C# | F#m |
INTRO | D E | A | E | A |
INTRO | F#m F#7 | Bm | E | A |

 
ตอนฉัน
A 
มา 
 
เธอบอ
C#m 
กว่าพญา
D 
หงส์
 
บอกต
Bm 
รงๆ 
 
เธอก็
E 
คือพญาอิ
A 
นทรี
 
อยู่ด้วย
F#m 
กันเพียงสอง
F# 
คนมาหลา
Bm 
ยปี
 
ทุกเว
Bm 
ลานาที 
 
มีสุ
E 
ขใจ..

 
ไปที่
A 
ใดเราก็
C# 
ไปกันสอ
D 
งคน
 
ทุกแห่ง
Bm 
หน 
 
มีสุข
E 
ล้น 
 
ยิ่ง
A 
สิ่งใด
 
เราเบิก
F#m 
บานทุกๆ
F# 
วันที่อยา
Bm 
กไป
 
แต่ทำไ
E 
มเหมือนสวรรค์นั้นกลั่
A 
นแกล้ง

 
มาวัน
A 
นี้นั้นก็
C# 
มีมาร
F#m 
ตัวใหม่
 
นึกว่าใ
D 
คร 
 
นก
D#dim 
ตัวใหญ่ 
 
พญาแ
E 
ร้ง
 
สร้างปั
F#m 
ญหา 
 
เรื่องทุกเ
F# 
รื่อง 
 
ชอบแทร
Bm 
กแซง
 
เหมือนเขาแก
E 
ล้งทำลาย
D 
ฉันให้แต
Bm 
กกัน.. 
 
 
E 

 
ความสัม
A 
พันธ์หงส์อิน
C#m 
ทรีแตกส
D 
ลาย
 
คิดเมื่อไ
Bm 
รก็อยากต
E 
ายทุกวี่
A 
วัน
 
แต่ยั้
F#m 
งใจเริ่มคิดใ
F# 
หม่ 
 
ยั้งใ
Bm 
จทัน
 
สุดท้าย
E 
นั้น ฉันจากหงส์ คือ
A 
นกกระจอก

INSTRU | A | A C# | F#m |
INSTRU | D E | A | E | A |
INSTRU | F#m F#7 | Bm | E | A |

 
มาวัน
A 
นี้นั้นก็
C# 
มีมาร
F#m 
ตัวใหม่
 
นึกว่าใ
D 
คร 
 
นก
D#dim 
ตัวใหญ่ 
 
พญาแ
E 
ร้ง
 
สร้างปั
F#m 
ญหา 
 
เรื่องทุกเ
F# 
รื่อง 
 
ชอบแทร
Bm 
กแซง
 
เหมือนเขาแก
E 
ล้งทำลาย
D 
ฉันให้แต
Bm 
กกัน.. 
 
 
E 

 
ความสัม
A 
พันธ์หงส์อิน
C#m 
ทรีแตกส
D 
ลาย
 
คิดเมื่อไ
Bm 
รก็อยากต
E 
ายทุกวี่
A 
วัน
 
แต่ยั้
F#m 
งใจเริ่มคิดใ
F# 
หม่ 
 
ยั้งใ
Bm 
จทัน
 
สุดท้าย
E 
นั้น ฉันจากหงส์ คือ
A 
นกกระจอก

 
แต่ยั้
F#m 
งใจเริ่มคิดใ
F# 
หม่ 
 
ยั้งใ
Bm 
จทัน
 
สุดท้าย
E 
นั้น ฉันจากหงส์.. คือน
A 
กกระจอก

OUTRO| F#m E | A | ( 2 Times ) | A |


ตอนฉันมาเธอบอกว่าพญาหงส์
บอกตรงๆ เธอก็คือพญาอินทรี
อยู่ด้วยกันเพียงสองคนมาหลายปี
ทุกเวลานาทีมีสุขใจ

ไปที่ใดเราก็ไปกันสองคน
ทุกแห่งหนมีสุขล้นยิ่งสิ่งใด
เราเบิกบานทุกๆวันที่อยากไป
แต่ทำไมเหมือนสวรรค์นั้นกลั่นแกล้ง

มาวันนี้นั้นก็มีมารตัวใหม่
นึกว่าใครนกตัวใหญ่พญาแร้ง
สร้างปัญหาเรื่องทุกเรื่อง ชอบแทรกแซง
เหมือนเขาแกล้ง ทำลายฉันให้แตกกัน ฮือๆ

ความสัมพันธ์หงส์อินทรี แตกสลาย
คิดเมื่อไรก็อยากตาย ทุกวี่วัน
แต่ยั้งใจเริ่มคิดใหม่ ยั้งใจทัน
สุดท้ายนั้น ฉันจากหงส์ คือนกกระจอก

ดนตรี

มาวันนี้นั้นก็มีมารตัวใหม่
นึกว่าใครนกตัวใหญ่พญาแร้ง
สร้างปัญหาเรื่องทุกเรื่อง ชอบแทรกแซง
เหมือนเขาแกล้ง ทำลายฉันให้แตกกัน ฮือๆ

ความสัมพันธ์หงส์อินทรี แตกสลาย
คิดเมื่อไรก็อยากตาย ทุกวี่วัน
แต่ยั้งใจเริ่มคิดใหม่ ยั้งใจทัน
สุดท้ายนั้น ฉันจากหงส์ คือนกกระจอก

แต่ยั้งใจเริ่มคิดใหม่ ยั้งใจทัน
สุดท้ายนั้น ฉันจากหงส์.. คือนกกระจอก

มิวสิควิดีโอ พญาหงส์หรือนกกระจอก ตั๊กแตน ชลดา

เพลง : พญาหงส์หรือนกกระจอก
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ศักดิ์ชัย ศิษย์ประเสริฐ
เรียบเรียง : อ้วน นครชัยศรี
IG: takkatan_chollada
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend