คอร์ดเพลง ฉันไม่ไหวแล้ว มิน เฉาก๊วย

  
Text   
คอร์ดเพลง ฉันไม่ไหวแล้ว มิน เฉาก๊วย

คอร์ด :

ศิลปิน : มิน เฉาก๊วย

เนื้อร้อง/ทำนอง : มิน เฉาก๊วย

คอร์ดในเพลง : E,G#m,C#m,B,A


INTRO | E G#m | C#m B | A | B |

 
ไม่เค
E 
ยคิด 
 
ไม่
G#m 
นึกเลย 
 
ว่าเ
A 
ธอจะเป็นอย่าง
B 
นี้
 
คบ
E 
กันมา 
 
ก็ห
G#m 
ลายปี 
 
ไม่มีวี่แ
A 
วว 
 
ว่าเธอจะเป
B 
ลี่ยนไป
 
แต่มา
C#m 
วันนี้ ดูแล้วเธอ นั้น
G#m 
หมดรัก
 
จากการกร
A 
ะทำ 
 
เหมือนว่าเธอมี
E 
คนใหม่
 
ถามต
C#m 
รงๆ 
 
คนๆนั้นมัน
G#m 
เป็นใคร
 
คงต้องเลิก
A 
กันจริงๆ 
 
ใช่มั้
B 
ยเธอ..

 
อยากเมาให้
E 
ลืมความเจ็บค
G#m 
รั้งนี้ที่เธอ
C#m 
ทำฉัน
 
มาหลอกให้
B 
รักโง่มาตั้งน
A 
าน 
 
เสียเว
B 
ลาที่เชื่อใจ
 
ร้องไห้กี่ค
E 
รั้ง 
 
ทุ่มเทให้
G#m 
เธอมาตั้
C#m 
งเท่าไร
 
เธอก็ยัง
B 
ทำให้ฉันเสี
A 
ยใจ
 
สนุกม
B 
ากไหมเธอ 
 
ฉันไม่ไหวแ
E 
ล้ว
B 

 
อนา
E 
คตที่วา
G#m 
ดไว้ 
 
มันก็
A 
พังทลายในพ
B 
ริบตา
 
ไม่เหลือแ
E 
ล้ว 
 
สิ่งที่ฝัน
G#m 
ด้วยกันมา
 
คงต้องเลิก
A 
ลาจริงๆ 
 
ใช่มั้ิ
B 
ยเธอ 
 
โฮ..

 
อยากเมาให้
E 
ลืมความเจ็บค
G#m 
รั้งนี้ที่เธอ
C#m 
ทำฉัน
 
มาหลอกให้
B 
รักโง่มาตั้งน
A 
าน 
 
เสียเว
B 
ลาที่เชื่อใจ
 
ร้องไห้กี่ค
E 
รั้ง 
 
ทุ่มเทให้
G#m 
เธอมาตั้
C#m 
งเท่าไร
 
เธอก็ยัง
B 
ทำให้ฉันเสี
A 
ยใจ 
 
สนุกม
B 
ากไหมเธอ
 
ฉันไม่ไหวแล้ว
 

INSTRU | E G#m | C#m B | A | B |
INSTRU | E G#m | C#m B | A | B | B |

 
อนา
E 
คตที่วา
G#m 
ดไว้ 
 
มันก็
A 
พังทลายในพ
B 
ริบตา
 
ไม่เหลือแ
E 
ล้ว 
 
สิ่งที่ฝัน
G#m 
ด้วยกันมา
 
คงต้องเลิก
A 
ลาจริงๆ 
 
ใช่มั้ิ
B 
ยเธอ 
 
โฮ..

 
อยากเมาให้
E 
ลืมความเจ็บค
G#m 
รั้งนี้ที่เธอ
C#m 
ทำฉัน
 
มาหลอกให้
B 
รักโง่มาตั้งน
A 
าน 
 
เสียเว
B 
ลาที่เชื่อใจ
 
ร้องไห้กี่ค
E 
รั้ง 
 
ทุ่มเทให้
G#m 
เธอมาตั้
C#m 
งเท่าไร
 
เธอก็ยัง
B 
ทำให้ฉันเสี
A 
ยใจ 
 
สนุกม
B 
ากไหมเธอ

 
อยากเมาให้
E 
ลืมความเจ็บค
G#m 
รั้งนี้ที่เธอ
C#m 
ทำฉัน
 
มาหลอกให้
B 
รักโง่มาตั้งน
A 
าน 
 
เสียเว
B 
ลาที่เชื่อใจ
 
ร้องไห้กี่ค
E 
รั้ง 
 
ทุ่มเทให้
G#m 
เธอมาตั้
C#m 
งเท่าไร
 
เธอก็ยัง
B 
ทำให้ฉันเสี
A 
ยใจ 
 
สนุกม
B 
ากไหมเธอ
 
ฉันไม่ไหวแ
E 
ล้ว
B 

 
สนุก
F#m 
มากไหมเธอ.
B 
.. 
 
ฉันไม่ไหวแล้ว..

OUTRO | E G#m | C#m B | A | B | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันไม่ไหวแล้ว


ไม่เคยคิด ไม่นึกเลย ว่าเธอจะเป็นอย่างนี้
คบกันมา ก็หลายปี ไม่มีวี่แวว ว่าเธอจะเปลี่ยนไป
แต่มาวันนี้ ดูแล้วเธอ นั้นหมดรัก
จากการกระทำ เหมือนว่าเธอมีคนใหม่
ถามตรงๆ คนๆนั้นมันเป็นใคร
คงต้องเลิกกันจริงๆ ใช่มั้ยเธอ..

อยากเมาให้ลืมความเจ็บครั้งนี้ที่เธอทำฉัน
มาหลอกให้รักโง่มาตั้งนาน เสียเวลาที่เชื่อใจ
ร้องไห้กี่ครั้ง ทุ่มเทให้เธอมาตั้งเท่าไร
เธอก็ยังทำให้ฉันเสียใจ
สนุกมากไหมเธอ ฉันไม่ไหวแล้ว

อนาคตที่วาดไว้ มันก็พังทลายในพริบตา
ไม่เหลือแล้ว สิ่งที่ฝันด้วยกันมา
คงต้องเลิกลาจริงๆ ใช่มั้ิยเธอ โฮ..

อยากเมาให้ลืมความเจ็บครั้งนี้ที่เธอทำฉัน
มาหลอกให้รักโง่มาตั้งนาน เสียเวลาที่เชื่อใจ
ร้องไห้กี่ครั้ง ทุ่มเทให้เธอมาตั้งเท่าไร
เธอก็ยังทำให้ฉันเสียใจ สนุกมากไหมเธอ
ฉันไม่ไหวแล้ว

( ดนตรี )

อนาคตที่วาดไว้ มันก็พังทลายในพริบตา
ไม่เหลือแล้ว สิ่งที่ฝันด้วยกันมา
คงต้องเลิกลาจริงๆ ใช่มั้ิยเธอ โฮ..

อยากเมาให้ลืมความเจ็บครั้งนี้ที่เธอทำฉัน
มาหลอกให้รักโง่มาตั้งนาน เสียเวลาที่เชื่อใจ
ร้องไห้กี่ครั้ง ทุ่มเทให้เธอมาตั้งเท่าไร
เธอก็ยังทำให้ฉันเสียใจ สนุกมากไหมเธอ

อยากเมาให้ลืมความเจ็บครั้งนี้ที่เธอทำฉัน
มาหลอกให้รักโง่มาตั้งนาน เสียเวลาที่เชื่อใจ
ร้องไห้กี่ครั้ง ทุ่มเทให้เธอมาตั้งเท่าไร
เธอก็ยังทำให้ฉันเสียใจ สนุกมากไหมเธอ
ฉันไม่ไหวแล้ว

สนุกมากไหมเธอ… ฉันไม่ไหวแล้ว..

มิวสิควิดีโอ ฉันไม่ไหวแล้ว มิน เฉาก๊วย

เพลง : ฉันไม่ไหวแล้ว
ศิลปิน : มิน เฉาก๊วย
เรียบเรียง : picknick studio
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend