คอร์ดเพลง คนชอบเมา มิน เฉาก๊วย

  
Text   


INTRO | Bb | Am | Gm C | F |
INTRO | Bb | Am | Gm C | F | C |

 
มันเบื่อเหลือเ
F 
กิน 
 
กับการนอนเขี่ยห
Dm 
น้าจอ
 
เมื่อไรจะมีบ้าง
Gm 
หนอ 
 
แค่ใครสักคนที่คอย
C 
รู้ใจ
 
ขอคน
F 
ดีๆ เคมีตรงกัน ไปไหน
Dm 
ก็ได้
 
อยากเจอคนที่จ
Gm 
ริงใจ 
 
ไม่เน้นผิวพรรณรูปร่างห
C 
น้าตา

 
ยามไปร้านเห
F 
ล้า 
 
อยากมีคนที่
Dm 
ดูแล
 
ชงเหล้าบางๆ เทก
Gm 
แคร์ 
 
อยากมีโมเมนต์ฟีลแฟนด้ว
C 
ยกัน
 
แต่ตอนนี้เ
F 
รา 
 
คงทำได้เพียงแค่นอนเ
Dm 
พ้อฝัน
 
ต้องเหงาคนเดียวอีก
Gm 
นาน
 
อยากเมาแบบค
C 
ลานกลับบ้านสั
F 
กที

 
กรุ
Bb 
ณาอย่าเรียกว่าขี้เ
C 
มา
 
ให้เรียกว่าคนเ
Am 
หงาที่กำลังคอ
Dm 
แห้ง
 
ถ้าไม่รังเ
Bb 
กียจ 
 
ขออนุญาตชนแก้ว
 
สักครั้งได้ไหมห
C 
นอ

 
เป็นคนชอบเ
Bb 
มา 
 
กินเหล้าเข้า
C 
ผับฟังเพลง
 
หาความ
Am 
สุขให้ตัวเอง 
 
เพราะฉันมันโ
Dm 
สด
 
ก็อยู่คนเ
Gm 
ดียวมันเหงา
 
ไอ้เพื่อนก็โ
C 
พสต์แต่รูปคู่กันกับแ
F 
ฟน
 
ก็มีแต่เ
Bb 
หล้าและเบียร์ 
 
ที่เข้า
C 
ใจ
 
ถ้าเพลงโด
Am 
นใจ 
 
ก็ยกให้หมด
Dm 
แก้ว
 
ขอบคุณห
Gm 
ลายๆ 
 
นะแอลกอฮ
C 
อลล์
 
ที่ทำให้ฉันมีความ
F 
สุข

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F | ( 2 Times )

 
กรุ
Bb 
ณาอย่าเรียกว่าขี้เ
C 
มา
 
ให้เรียกว่าคนเ
Am 
หงาที่กำลังคอ
Dm 
แห้ง
 
ถ้าไม่รังเ
Bb 
กียจ 
 
ขออนุญาตชนแก้ว
 
สักครั้งได้ไหมห
C 
นอ

 
เป็นคนชอบเ
Bb 
มา 
 
กินเหล้าเข้า
C 
ผับฟังเพลง
 
หาความ
Am 
สุขให้ตัวเอง 
 
เพราะฉันมันโ
Dm 
สด
 
ก็อยู่คนเ
Gm 
ดียวมันเหงา
 
ไอ้เพื่อนก็โ
C 
พสต์แต่รูปคู่กันกับแ
F 
ฟน
 
ก็มีแต่เ
Bb 
หล้าและเบียร์ 
 
ที่เข้า
C 
ใจ
 
ถ้าเพลงโด
Am 
นใจ 
 
ก็ยกให้หมด
Dm 
แก้ว
 
ขอบคุณห
Gm 
ลายๆ 
 
นะแอลกอฮ
C 
อลล์
 
ที่ทำให้ฉันมีความ
F 
สุข

 
เป็นคนชอบเ
Bb 
มา 
 
กินเหล้าเข้า
C 
ผับฟังเพลง
 
หาความ
Am 
สุขให้ตัวเอง 
 
เพราะฉันมันโ
Dm 
สด
 
ก็อยู่คนเ
Gm 
ดียวมันเหงา
 
ไอ้เพื่อนก็โ
C 
พสต์แต่รูปคู่กันกับแ
F 
ฟน
 
ก็มีแต่เ
Bb 
หล้าและเบียร์ 
 
ที่เข้า
C 
ใจ
 
ถ้าเพลงโด
Am 
นใจ 
 
ก็ยกให้หมด
Dm 
แก้ว
 
ขอบคุณห
Gm 
ลายๆ 
 
นะแอลกอฮ
C 
อลล์
 
ที่ทำให้ฉันมีความ
F 
สุข

 
ขอบคุณห
Gm 
ลายๆ 
 
นะแอลกอฮ
C 
อลล์
 
ที่ทำให้ฉันมีความ
F 
สุข..

OUTRO | Bb | Am | Gm C | F | ( 2 Times )
OUTRO | C | F |


มันเบื่อเหลือเกิน กับการนอนเขี่ยหน้าจอ
เมื่อไรจะมีบ้างหนอ แค่ใครสักคนที่คอยรู้ใจ
ขอคนดีๆ เคมีตรงกัน ไปไหนก็ได้
อยากเจอคนที่จริงใจ ไม่เน้นผิวพรรณรูปร่างหน้าตา

ยามไปร้านเหล้า อยากมีคนที่ดูแล
ชงเหล้าบางๆ เทกแคร์ อยากมีโมเมนต์ฟีลแฟนด้วยกัน
แต่ตอนนี้เรา คงทำได้เพียงแค่นอนเพ้อฝัน
ต้องเหงาคนเดียวอีกนาน
อยากเมาแบบคลานกลับบ้านสักที

กรุณาอย่าเรียกว่าขี้เมา
ให้เรียกว่าคนเหงาที่กำลังคอแห้ง
ถ้าไม่รังเกียจ ขออนุญาตชนแก้ว
สักครั้งได้ไหมหนอ

เป็นคนชอบเมา กินเหล้าเข้าผับฟังเพลง
หาความสุขให้ตัวเอง เพราะฉันมันโสด
ก็อยู่คนเดียวมันเหงา
ไอ้เพื่อนก็โพสต์แต่รูปคู่กันกับแฟน
ก็มีแต่เหล้าและเบียร์ ที่เข้าใจ
ถ้าเพลงโดนใจ ก็ยกให้หมดแก้ว
ขอบคุณหลายๆ นะแอลกอฮอลล์
ที่ทำให้ฉันมีความสุข

( ดนตรี )

กรุณาอย่าเรียกว่าขี้เมา
ให้เรียกว่าคนเหงาที่กำลังคอแห้ง
ถ้าไม่รังเกียจ ขออนุญาตชนแก้ว
สักครั้งได้ไหมหนอ

เป็นคนชอบเมา กินเหล้าเข้าผับฟังเพลง
หาความสุขให้ตัวเอง เพราะฉันมันโสด
ก็อยู่คนเดียวมันเหงา
ไอ้เพื่อนก็โพสต์แต่รูปคู่กันกับแฟน
ก็มีแต่เหล้าและเบียร์ ที่เข้าใจ
ถ้าเพลงโดนใจ ก็ยกให้หมดแก้ว
ขอบคุณหลายๆ นะแอลกอฮอลล์
ที่ทำให้ฉันมีความสุข

เป็นคนชอบเมา กินเหล้าเข้าผับฟังเพลง
หาความสุขให้ตัวเอง เพราะฉันมันโสด
ก็อยู่คนเดียวมันเหงา
ไอ้เพื่อนก็โพสต์แต่รูปคู่กันกับแฟน
ก็มีแต่เหล้าและเบียร์ ที่เข้าใจ
ถ้าเพลงโดนใจ ก็ยกให้หมดแก้ว
ขอบคุณหลายๆ นะแอลกอฮอลล์
ที่ทำให้ฉันมีความสุข

ขอบคุณหลายๆ นะแอลกอฮอลล์
ที่ทำให้ฉันมีความสุข

มิวสิควิดีโอ คนชอบเมา มิน เฉาก๊วย

เพลง : คนชอบเมา (คอร์ด)
ศิลปิน : มิน เฉาก๊วย
เนื้อร้อง/ทำนอง : มิน เฉาก๊วย
เรียบเรียง : Picknick studio
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend