หน้าแรก » โป่ง ปฐมพงศ์ » คอร์ดเพลง ใจไปถึง – โป่ง ปฐมพงศ์

คอร์ดเพลง ใจไปถึง – โป่ง ปฐมพงศ์

คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพลง ใจไปถึง
ศิลปิน โป่ง ปฐมพงศ์


INTRO | A | C#m | D | A E |
INTRO | F#m | C#m | D E | A E |

 
ยังคง
ต้องเดินทางอีกไกล 
 
สู่จุดหม
E/G# 
ายที่รออยู่
 
ทุกทุก
F#m 
ก้าวคือการต่อสู้เพื่อทำให้เ
ป็นจริง
 
ต่อให้
มันยากเย็นเพียงใด 
 
เร
E/G# 
าชนะได้ทุกทุกสิ่ง
 
ขอแค่
F#m 
เชื่อจริงจริง 
 
ว่
E/G# 
ามันต้องเป็นดังใ

 
* ให้ควา
C#m 
มฝันแทนดวงตะวันส่อง
หนทาง
 
ให้ความ
C#m 
หวังแทนมือประคอง 
 
Dm 
ห้เรา…ก้าวไ

 
** ร้อยขุ
นเขาทะเลกั้นขวาง
 
ตราบที่
หัวใจยังไม่ท้อ
 
ยังไม่เ
คยมีคำว่าพอ 
 
ใน
หัวใ
 
ลึกสุดเ
หวไปจนจรดฟ้า
 
หากเราก
ล้าและเดินต่อไป
 
แม้เส้น
ชัยจะไกล 
 
ชื่อว่าใจไป
ถึง

INSTRU | A | E/G# | F#m | E |

 
ในวัน
นี้ยังมีจุดหมาย 
 
จะดี
E/G# 
ร้ายต้องฟันฝ่า
 
ไม่ล
F#m 
ะทิ้งในความศรัทธา 
 
แค่เจอหนท
างตัน
 
ไม่มีด
าวที่ไกลเกินไป เหนื่อยเพียงไ
หนถ้าเราไม่หวั่น
 
ต้องเอื้อ
F#m 
มถึงสักวัน 
 
นั่
E/G# 
นคือรางวัลแห่ง
ชัย

( *, ** )

 
สักกี่
F#m 
หมื่นฟ้า 
 
ขวากหนา
C#m 
มมากั้นกลาง
 
ก็ไม่เ
คยมีทาง…กั้นใ

( ** )

INSTRU | F#m | C#m | D | E |

 
แม้ว่าเรี่ย
วแรงจวนไม่เหลือ
 
ก็แค่เ
ชื่อและเดินต่อไป
 
แม้เส้น
ชัยจะไกล 
 
แต่เ
ชื่อว่าใจไปถึง

INSTRU | A E/G# | F#m E |

 
ไม่เหลือด
าวดวงใด ที่
หัวใจไปไม่ถึง

OUTRO | A E/G# | D Dm | A |

เนื้อเพลง
ยังคงต้องเดินทางอีกไกล สู่จุดหมายที่รออยู่
ทุกทุกก้าวคือการต่อสู้เพื่อทำให้เป็นจริง
ต่อให้มันยากเย็นเพียงใด เราชนะได้ทุกทุกสิ่ง
ขอแค่เชื่อจริงจริง ว่ามันต้องเป็นดังใจ

* ให้ความฝันแทนดวงตะวันส่องหนทาง
ให้ความหวังแทนมือประคองให้เรา…ก้าวไป

** ร้อยขุนเขาทะเลกั้นขวาง ตราบที่หัวใจยังไม่ท้อ
ยังไม่เคยมีคำว่าพอในหัวใจ
ลึกสุดเหวไปจนจรดฟ้า หากเรากล้าและเดินต่อไป
แม้เส้นชัยจะไกล เชื่อว่าใจไปถึง

ในวันนี้ยังมีจุดหมาย จะดีร้ายต้องฟันฝ่า
ไม่ละทิ้งในความศรัทธา แค่เจอหนทางตัน
ไม่มีดาวที่ไกลเกินไป เหนื่อยเพียงไหนถ้าเราไม่หวั่น
ต้องเอื้อมถึงสักวัน นั่นคือรางวัลแห่งชัย

(ซ้ำ *, **)

สักกี่หมื่นฟ้า ขวากหนามมากั้นกลาง
ก็ไม่เคยมีทาง…กั้นใจ

(ซ้ำ **)

แม้ขุนเขาทะเลกั้นขวาง ตราบที่หัวใจยังไม่ท้อ
แม้ว่าเรี่ยวแรงจวนไม่เหลือ ก็แค่เชื่อและเดินต่อไป
แม้เส้นชัยจะไกล เชื่อว่าใจไปถึง
ไม่เหลือดาวดวงใด ที่หัวใจไปไม่ถึง
เพลง ใจไปถึง (Ost. หนุมาน สงครามมหาเทพ)
คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง วุฒิชัย สมบัติจินดา
เรียบเรียง อนุชา อรรจนาวัฒน์
โป่ง ปฐมพงศ์ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา