คอร์ดเพลง ลบเลือน Emon74

  
Text   


INTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |
INTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |

 
ต้องใช้เวลาอีกโดน
Cm 
ส่ำใด 
 
จังสิลบเจ้าออกจาก
Ab 
ใจ
 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่าน
Eb 
ไป 
 
มันยังบ่เคยลบเ
Bb 
ลือน
 
ต้องนอนฮ้องไห้อีกสักกี่
Cm 
ครั้ง 
 
มันค่อยสิตัดใจ
Ab 
ได้
 
เหมือนเจ้าตัดใจจาก
Eb 
อ้าย 
 
และโยนกันถิ่มปาน
Bb 
หมา

 
เจ้าเฮ็ดเหมือน
Cm 
อ้ายบ่มีค่า
 
ทุกการกระ
Ab 
ทำบ่ขอเว้าเลยดีกว่า
 
สิ่งที่เจ้าเ
Eb 
ฮ็ดบ่แม่นเรื่องธรรมดา
 
แต่อ้ายกะบ่เข้าใ
Bb 
จที่ให้อภัยตลอด

Cm 
  อ้ายพร้อมสิตายเพื่อบังอร 
 
 
Ab 
  ฮักเจ้าเท่าใดกะบ่พอ
Eb 
  นับประสาเรื่องอิหยัง 
 
เฮ็ดดีมาเป็นสิบ
Bb 
ครั้ง
 
  กับผู้คนบ่มีใจ เขากะบ่มอง
 

Cm 
  น้ำตารินไหลในคืนราตรี
Ab 
  บ่มีนางข้างกายเหมือนในอดีต
Eb 
  ตอนมีเจ้ามันมีค่าทุกวินาที
Bb 
  แต่ว่าเจ้าบ่เคยสนในโตอ้าย

Cm 
  อ้ายต้องเฮ็ดดีอีกกี่ครั้ง
Ab 
  มันถึงจะดูมี
Eb 
ค่า 
 
 
Bb 

 
ต้องใช้เวลาอีกโดน
Cm 
ส่ำใด 
 
จังสิลบเจ้าออกจาก
Ab 
ใจ
 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่าน
Eb 
ไป 
 
มันยังบ่เคยลบเ
Bb 
ลือน
 
ต้องนอนฮ้องไห้อีกสักกี่
Cm 
ครั้ง 
 
มันค่อยสิตัดใจ
Ab 
ได้
 
เหมือนเจ้าตัดใจจาก
Eb 
อ้าย 
 
และโยนกันถิ่มปาน
Bb 
หมา

 
ต้องใช้เวลาอีกโดน
Cm 
ส่ำใด 
 
จังสิลบเจ้าออกจาก
Ab 
ใจ
 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่าน
Eb 
ไป 
 
มันยังบ่เคยลบเ
Bb 
ลือน
 
ต้องนอนฮ้องไห้อีกสักกี่
Cm 
ครั้ง 
 
มันค่อยสิตัดใจ
Ab 
ได้
 
เหมือนเจ้าตัดใจจาก
Eb 
อ้าย 
 
และโยนกันถิ่มปาน
Bb 
หมา

 
นอนฟังเสียง
Cm 
ฝนที่ร่วงหล่นจากฟ้า
 
ได้แต่นอนกอดตัวเ
Ab 
องในทุกคืนจันทรา
 
หัวใจแทบสิ
Eb 
สลาย 
 
ตอนฮู้ว่าเจ้าต้องจาก
 
ฮ้องไห้ปานว่าสิ
Bb 
ตาย 
 
จนบ่มีน้ำตา

 
เคยฮักกัน
Cm 
อยู่บ่
 
ตอนที่ยังมีกันเป็นหยังโตเจ้าคือบ่เห็น
Ab 
ค่า
 
ให้ไปทั้งใจ แต่เธอดันกลับเย็น
Eb 
ชา
 
แต่อ้ายกะบ่เข้าใจเป็นหยังหัวใจยังจ
Bb 
ดจำ
 
ทุกการกระทำที่เคยโดน
 

Cm 
เป็นเพียงตะเกียงน้ำมัน 
 
บ่มีความสำ
Ab 
คัญ
 
ใจที่เคยมีให้กัน เจ้าทิ้มมันไว้
Eb 
ไส
 
เฮ็ดให้อ้ายอกหัก จนเป็นคนจม
Bb 
ปัก
 
ทุกอย่างที่เฮ็ดมา เจ้านั้นคิดจังใด
 

Cm 
  อาจเป็นเพียงคนกระจอก
Ab 
  คงคู่กับเจ้านั้นบ่
Eb 
ได้ 
 
 
Bb 

Cm 
  อ้ายต้องเฮ็ดดีอีกกี่ครั้ง
Ab 
  มันถึงจะดูมี
Eb 
ค่า 
 
 
Bb 

 
ต้องใช้เวลาอีกโดน
Cm 
ส่ำใด 
 
จังสิลบเจ้าออกจาก
Ab 
ใจ
 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่าน
Eb 
ไป 
 
มันยังบ่เคยลบเ
Bb 
ลือน
 
ต้องนอนฮ้องไห้อีกสักกี่
Cm 
ครั้ง 
 
มันค่อยสิตัดใจ
Ab 
ได้
 
เหมือนเจ้าตัดใจจาก
Eb 
อ้าย 
 
และโยนกันถิ่มปาน
Bb 
หมา

 
ต้องใช้เวลาอีกโดน
Cm 
ส่ำใด 
 
จังสิลบเจ้าออกจาก
Ab 
ใจ
 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่าน
Eb 
ไป 
 
มันยังบ่เคยลบเ
Bb 
ลือน
 
ต้องนอนฮ้องไห้อีกสักกี่
Cm 
ครั้ง 
 
มันค่อยสิตัดใจ
Ab 
ได้
 
เหมือนเจ้าตัดใจจาก
Eb 
อ้าย 
 
และโยนกันถิ่มปาน
Bb 
หมา

OUTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |


ต้องใช้เวลาอีกโดนส่ำใด จังสิลบเจ้าออกจากใจ
ทุกช่วงเวลาที่ผ่านไป มันยังบ่เคยลบเลือน
ต้องนอนฮ้องไห้อีกสักกี่ครั้ง มันค่อยสิตัดใจได้
เหมือนเจ้าตัดใจจากอ้าย และโยนกันถิ่มปานหมา

เจ้าเฮ็ดเหมือนอ้ายบ่มีค่า
ทุกการกระทำบ่ขอเว้าเลยดีกว่า
สิ่งที่เจ้าเฮ็ดบ่แม่นเรื่องธรรมดา
แต่อ้ายกะบ่เข้าใจที่ให้อภัยตลอด

อ้ายพร้อมสิตายเพื่อบังอร ฮักเจ้าเท่าใดกะบ่พอ
นับประสาเรื่องอิหยัง เฮ็ดดีมาเป็นสิบครั้ง
กับผู้คนบ่มีใจ เขากะบ่มอง

น้ำตารินไหลในคืนราตรี
บ่มีนางข้างกายเหมือนในอดีต
ตอนมีเจ้ามันมีค่าทุกวินาที
แต่ว่าเจ้าบ่เคยสนในโตอ้าย

อ้ายต้องเฮ็ดดีอีกกี่ครั้ง มันถึงจะดูมีค่า

ต้องใช้เวลาอีกโดนส่ำใด จังสิลบเจ้าออกจากใจ
ทุกช่วงเวลาที่ผ่านไป มันยังบ่เคยลบเลือน
ต้องนอนฮ้องไห้อีกสักกี่ครั้ง มันค่อยสิตัดใจได้
เหมือนเจ้าตัดใจจากอ้าย และโยนกันถิ่มปานหมา

ต้องใช้เวลาอีกโดนส่ำใด จังสิลบเจ้าออกจากใจ
ทุกช่วงเวลาที่ผ่านไป มันยังบ่เคยลบเลือน
ต้องนอนฮ้องไห้อีกสักกี่ครั้ง มันค่อยสิตัดใจได้
เหมือนเจ้าตัดใจจากอ้าย และโยนกันถิ่มปานหมา

นอนฟังเสียงฝนที่ร่วงหล่นจากฟ้า
ได้แต่นอนกอดตัวเองในทุกคืนจันทรา
หัวใจแทบสิสลาย ตอนฮู้ว่าเจ้าต้องจาก
ฮ้องไห้ปานว่าสิตาย จนบ่มีน้ำตา

เคยฮักกันอยู่บ่
ตอนที่ยังมีกันเป็นหยังโตเจ้าคือบ่เห็นค่า
ให้ไปทั้งใจ แต่เธอดันกลับเย็นชา
แต่อ้ายกะบ่เข้าใจเป็นหยังหัวใจยังจดจำ
ทุกการกระทำที่เคยโดน

เป็นเพียงตะเกียงน้ำมัน บ่มีความสำคัญ
ใจที่เคยมีให้กัน เจ้าทิ้มมันไว้ไส
เฮ็ดให้อ้ายอกหัก จนเป็นคนจมปัก
ทุกอย่างที่เฮ็ดมา เจ้านั้นคิดจังใด

อาจเป็นเพียงคนกระจอก คงคู่กับเจ้านั้นบ่ได้
อ้ายต้องเฮ็ดดีอีกกี่ครั้ง มันถึงจะดูมีค่า

ต้องใช้เวลาอีกโดนส่ำใด จังสิลบเจ้าออกจากใจ
ทุกช่วงเวลาที่ผ่านไป มันยังบ่เคยลบเลือน
ต้องนอนฮ้องไห้อีกสักกี่ครั้ง มันค่อยสิตัดใจได้
เหมือนเจ้าตัดใจจากอ้าย และโยนกันถิ่มปานหมา

ต้องใช้เวลาอีกโดนส่ำใด จังสิลบเจ้าออกจากใจ
ทุกช่วงเวลาที่ผ่านไป มันยังบ่เคยลบเลือน
ต้องนอนฮ้องไห้อีกสักกี่ครั้ง มันค่อยสิตัดใจได้
เหมือนเจ้าตัดใจจากอ้าย และโยนกันถิ่มปานหมา

มิวสิควิดีโอ ลบเลือน Emon74

เพลง : ลบเลือน
ศิลปิน : Emon74
เนื้อร้อง/ทำนอง : Emon74
เรียบเรียง : Emon74
FB: ProdByEmon74
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend