คอร์ดเพลง สะใภ้อนาถา จินตหรา พูนลาภ

  
Text   


INTRO | Fm | Fm | ( 6 Times )

Fm 
หวัง.. 
 
เผิ่นสูงเสียด
Bb 
ฟ้า
 
เงยแต่ห
Ab 
น้า 
 
จ้อง
Cm 
ส่องม๊อง
Fm 
ดาว
 
คน
Fm 
จนขัดสนอย่างเรา
 
 
เงิ๊นเกลี้ยงเป๋า เผิ่นบ่เห็
Cm 
นค่า

 
ย้อนว่าสายแ
Ab 
นน 
 
จูง
Fm 
แขน 
 
มาร่วมช๊า
Bbm 
ยคา
Fm 
สะใภ้แสนอ
Cm 
นาถา 
 
ที่แม่
Eb 
ย่าเทียวเสี่ยง
Fm 
ตาใส่

Fm 
งานสู้เหมิ๊ดสู่ด้
Bb 
าน
 
ยังว่าค
Ab 
ร้าน 
 
อยู่เ
Cm 
ปลืองข้าว
Fm 
สาร
Fm 
ย่าเว้า 
 
กระแทกแดกดัน
 
 
แต่ล่ะวันสั๊กเสียมเ
Cm 
หี่ยนใส่
 
ก้มหน้ารั๊บ
Ab 
ฟัง 
 
เพร
Fm 
าะยัง 
 
ฮั๊กแพง
Bbm 
ลูกชาย
 
จำ
Bb 
นนให้จิก
Fm 
หัวใช้ 
 
ย้อนหัวใ
Eb 
จแพ๊งลูกช
Fm 
ายเผิ่น

 
ย่าเ
Bb 
มิน 
 
บ่เป็นห
Ab 
ยังน้องยัง
Fm 
ทนได้
 
ขอเพียงแต่อ้
Bb 
าย 
 
อย่าเ
Ab 
ห็นน้องเป็น
Cm 
ส่วนเกิน
 
ย่าว่า
Fm 
บ่ดี๋ 
 
แต่สา
Ab 
มียอมร่วมทา
Bbm 
งเดิน
 
สิ
Fm 
บืนจนเอิ๊กเพเอิ๊ก
Cm 
เหลิ่น 
 
สู้เผ
Eb 
ชิญฮักอ้ายเ
Fm 
รื่อยไป

Fm 
ยอม 
 
ให้ย่าด่าป้
Bb 
อย 
 
ย้อนต่ำต้
Ab 
อย 
 
น้อ
Cm 
ยวาส
Fm 
นา
 
สะใภ้คนนอกสายตา สิสู้ให้ย่า ย๊อมรับ
Cm 
จนได้
 
แพงอ้าย
Fm 
ปานต๋า 
 
บ่ย้อมฮ้าง
Ab 
ป๋า 
 
ไปเอา
Bbm 
ผัวใหม่
 
ทุก
Bb 
คืนนอนกอด
Fm 
ลูกชาย 
 
บอกกับหัว
Eb 
ใจ 
 
บ่ได้นอนกอ
Ab 
ดย่า

INSTRU | Fm | Fm | ( 6 Times )

 
ย่าเ
Bb 
มิน 
 
บ่เป็นห
Ab 
ยังน้องยัง
Fm 
ทนได้
 
ขอเพียงแต่อ้
Bb 
าย 
 
อย่าเ
Ab 
ห็นน้องเป็น
Cm 
ส่วนเกิน
 
ย่าว่า
Fm 
บ่ดี๋ 
 
แต่สา
Ab 
มียอมร่วมทา
Bbm 
งเดิน
 
สิ
Fm 
บืนจนเอิ๊กเพเอิ๊ก
Cm 
เหลิ่น 
 
สู้เผ
Eb 
ชิญฮักอ้ายเ
Fm 
รื่อยไป

Fm 
ยอม 
 
ให้ย่าด่าป้
Bb 
อย 
 
ย้อนต่ำต้
Ab 
อย 
 
น้อ
Cm 
ยวาส
Fm 
นา
 
สะใภ้คนนอกสายตา สิสู้ให้ย่า ย๊อมรับ
Cm 
จนได้
 
แพงอ้าย
Fm 
ปานต๋า 
 
บ่ย้อมฮ้าง
Ab 
ป๋า 
 
ไปเอา
Bbm 
ผัวใหม่
 
ทุก
Bb 
คืนนอนกอด
Fm 
ลูกชาย 
 
บอกกับหัว
Eb 
ใจ 
 
บ่ได้นอนกอ
Ab 
ดย่า

OUTRO | Fm | Fm | ( 4 Times )


หวัง.. เผิ่นสูงเสียดฟ้า
เงยแต่หน้า จ้องส่องม๊องด๋าว
คนจนขัดสนอย่างเรา
เงิ๊นเกลี้ยงเป๋า เผิ่นบ่เห็นค่า

ย้อนว่าสายแนน จูงแขน มาร่วมช๊ายคา
สะใภ้แสนอนาถา ที่แม่ย่าเทียวเสี่ยงตาใส่

งานสู้เหมิ๊ดสู่ด้าน
ยังว่าคร้าน อยู่เปลืองข้าวสาร
ย่าเว้า กระแทกแดกดัน
แต่ล่ะวันสั๊กเสียมเหี่ยนใส่
ก้มหน้ารั๊บฟัง เพราะยัง ฮั๊กแพงลูกชาย
จำนนให้จิกหัวใช้ ย้อนหัวใจแพ๊งลูกชายเผิ่น

ย่าเมิน บ่เป็นหยังน้องยังทนได้
ขอเพียงแต่อ้าย อย่าเห็นน้องเป็นส่วนเกิน
ย่าว่าบ่ดี๋ แต่สามียอมร่วมทางเดิน
สิบืนจนเอิ๊กเพเอิ๊กเหลิ่น สู้เผชิญฮักอ้ายเรื่อยไป

ยอม ให้ย่าด่าป้อย ย้อนต่ำต้อย น้อยวาสนา
สะใภ้คนนอกสายตา สิสู้ให้ย่า ย๊อมรับจนได้
แพงอ้ายปานต๋า บ่ย้อมฮ้างป๋า ไปเอาผัวใหม่
ทุกคืนนอนกอดลูกชาย บอกกับหัวใจ บ่ได้นอนกอดย่า

ดนตรี

ย่าเมิน บ่เป็นหยังน้องยังทนได้
ขอเพียงแต่อ้าย อย่าเห็นน้องเป็นส่วนเกิน
ย่าว่าบ่ดี๋ แต่สามียอมร่วมทางเดิน
สิบืนจนเอิ๊กเพเอิ๊กเหลิ่น สู้เผชิญฮักอ้ายเรื่อยไป

ยอม ให้ย่าด่าป้อย ย้อนต่ำต้อย น้อยวาสนา
สะใภ้คนนอกสายตา สิสู้ให้ย่า ย๊อมรับจนได้
แพงอ้ายปานต๋า บ่ย้อมฮ้างป๋า ไปเอาผัวใหม่
ทุกคืนนอนกอดลูกชาย บอกกับหัวใจ บ่ได้นอนกอดย่า

มิวสิควิดีโอ สะใภ้อนาถา จินตหรา พูนลาภ

เพลง : สะใภ้อนาถา
ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธิบดินทร์ ทองสิน
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
ติดต่องานแสดง : 081-252-9344
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend