คอร์ดเพลง ปล่อยเรื่องเศร้ามันผ่านไป Emon74 x Nun Jeeranun

  
Text   
คอร์ดเพลง ปล่อยเรื่องเศร้ามันผ่านไป Emon74 x Nun Jeeranun

ศิลปิน : Emon74 x Nun Jeeranun
เนื้อร้อง : Emon74, WanMai
คอร์ด : E,B,C#m,A


INTRO | E | B | C#m | A | ( 2 Times )

 
คงต้องปล่อยให้เรื่องเศ
E 
ร้าๆ 
 
มันผ่านไปตามเสียงเพลง
 
แค่เอาคืนนี้ให้เ
B 
มาและเรื่องเก่าๆ 
 
ก็หายเอง
 
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บ
C#m 
ช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
 
พอสักทีในเรื่องความ
A 
รัก Just give a f-ck กูพอที

 
คงต้องปล่อยให้เรื่องเศ
E 
ร้าๆ 
 
มันผ่านไปตามเสียงเพลง
 
แค่เอาคืนนี้ให้เ
B 
มาและเรื่องเก่าๆ 
 
ก็หายเอง
 
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บ
C#m 
ช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
 
พอสักทีในเรื่องความ
A 
รัก Just give a f-ck กูพอที

 
คงต้องปล่อยให้เรื่องเศ
E 
ร้าๆ 
 
มันผ่านไปตามเสียงเพลง
 
แค่เอาคืนนี้ให้เ
B 
มาและเรื่องเก่าๆ 
 
ก็หายเอง
 
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บ
C#m 
ช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
 
พอสักทีในเรื่องความ
A 
รัก Just give a f-ck กูพอที

 
ฉันขอพักยาวกับเรื่องความ
E 
รัก 
 
ที่มันเจ็บช้ำและย่ำยี
 
ทำดีกับคนหมดใ
B 
จ ต่อให้ฉันตาย คงเศร้าดี
 
เรื่องเราจะหวานแค่ไ
C#m 
หน 
 
สุดท้ายก็กลายเป็นอดีต
 
หรือเป็นเพราะตัวฉันเ
A 
องที่มันไม่ดีสำหรับเธอ

 
ยังคงภาว
E 
นาให้เรื่องร้ายๆมันหายไป
 
พอสักทีในเรื่องความ
B 
รัก 
 
ไม่อยากจดจำให้ช้ำใจ
 
คงใช้เวลาไม่
C#m 
นาน 
 
เดี๋ยวความรู้สึกก็ดีเอง
 
จะได้ไม่ต้องผิดห
A 
วังและปล่อยมันไปตามเสียงเพลง

 
เคยได้เป็น
E 
คนที่ศรัทธาในความรัก
 
เป็นผู้ชายที่ภักดี แต่ว่าเธอไม่ต้องการ
 
 
เรื่องราวของเ
B 
ราคงต้องปล่อยไปสักพัก
 
ดามหัวใจที่เจ็บช้ำ ไม่ต้องทนทรมาน
 
 
ทุกเรื่องเลว
C#m 
ร้ายให้มันจบลง
 
ดื่มสักสี่กลมให้มันผ่านไป
 
 
ทุกคำสัญ
A 
ญาที่เธอพูดมามีจริงไหม

 
คงต้องปล่อยให้เรื่องเศ
E 
ร้าๆ 
 
มันผ่านไปตามเสียงเพลง
 
แค่เอาคืนนี้ให้เ
B 
มาและเรื่องเก่าๆ 
 
ก็หายเอง
 
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บ
C#m 
ช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
 
พอสักทีในเรื่องความ
A 
รัก Just give a f-ck กูพอที

 
คงต้องปล่อยให้เรื่องเศ
E 
ร้าๆ 
 
มันผ่านไปตามเสียงเพลง
 
แค่เอาคืนนี้ให้เ
B 
มาและเรื่องเก่าๆ 
 
ก็หายเอง
 
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บ
C#m 
ช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
 
พอสักทีในเรื่องความ
A 
รัก Just give a f-ck กูพอที

INSTRU | E | B | C#m | A | ( 2 Times )

E 
  หัวใจที่มันทุกข์ทรมาน
B 
  มันถึงเวลาต้องถอยออกไป
C#m 
  เรื่องราวที่ฉันได้เ
A 
จอ 
 
มันเกินกว่าที่จะรับไหว
E 
  มันทำให้ฉันนั้นได้เรียนรู้
B 
  ว่าฉันต้องอยู่คนเดียวให้ได้
C#m 
  ถึงมันจะปวดร้าวเพียงใ
A 
ด..

 
คงต้องปล่อยให้เรื่องเศ
E 
ร้าๆ 
 
มันผ่านไปตามเสียงเพลง
 
แค่เอาคืนนี้ให้เ
B 
มาและเรื่องเก่าๆ 
 
ก็หายเอง
 
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บ
C#m 
ช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
 
พอสักทีในเรื่องความ
A 
รัก Just give a f-ck กูพอที

 
คงต้องปล่อยให้เรื่องเศ
E 
ร้าๆ 
 
มันผ่านไปตามเสียงเพลง
 
แค่เอาคืนนี้ให้เ
B 
มาและเรื่องเก่าๆ 
 
ก็หายเอง
 
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บ
C#m 
ช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
 
พอสักทีในเรื่องความ
A 
รัก Just give a f-ck กูพอที

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ปล่อยเรื่องเศร้ามันผ่านไป


คงต้องปล่อยให้เรื่องเศร้าๆ มันผ่านไปตามเสียงเพลง
แค่เอาคืนนี้ให้เมาและเรื่องเก่าๆ ก็หายเอง
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
พอสักทีในเรื่องความรัก Just give a f-ck กูพอที

คงต้องปล่อยให้เรื่องเศร้าๆ มันผ่านไปตามเสียงเพลง
แค่เอาคืนนี้ให้เมาและเรื่องเก่าๆ ก็หายเอง
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
พอสักทีในเรื่องความรัก Just give a f-ck กูพอที

คงต้องปล่อยให้เรื่องเศร้าๆ มันผ่านไปตามเสียงเพลง
แค่เอาคืนนี้ให้เมาและเรื่องเก่าๆ ก็หายเอง
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
พอสักทีในเรื่องความรัก Just give a f-ck กูพอที

ฉันขอพักยาวกับเรื่องความรัก ที่มันเจ็บช้ำและย่ำยี
ทำดีกับคนหมดใจ ต่อให้ฉันตาย คงเศร้าดี
เรื่องเราจะหวานแค่ไหน สุดท้ายก็กลายเป็นอดีต
หรือเป็นเพราะตัวฉันเองที่มันไม่ดีสำหรับเธอ

ยังคงภาวนาให้เรื่องร้ายๆมันหายไป
พอสักทีในเรื่องความรัก ไม่อยากจดจำให้ช้ำใจ
คงใช้เวลาไม่นาน เดี๋ยวความรู้สึกก็ดีเอง
จะได้ไม่ต้องผิดหวังและปล่อยมันไปตามเสียงเพลง

เคยได้เป็นคนที่ศรัทธาในความรัก
เป็นผู้ชายที่ภักดี แต่ว่าเธอไม่ต้องการ
เรื่องราวของเราคงต้องปล่อยไปสักพัก
ดามหัวใจที่เจ็บช้ำ ไม่ต้องทนทรมาน
ทุกเรื่องเลวร้ายให้มันจบลง
ดื่มสักสี่กลมให้มันผ่านไป
ทุกคำสัญญาที่เธอพูดมามีจริงไหม

คงต้องปล่อยให้เรื่องเศร้าๆ มันผ่านไปตามเสียงเพลง
แค่เอาคืนนี้ให้เมาและเรื่องเก่าๆ ก็หายเอง
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
พอสักทีในเรื่องความรัก Just give a f-ck กูพอที

คงต้องปล่อยให้เรื่องเศร้าๆ มันผ่านไปตามเสียงเพลง
แค่เอาคืนนี้ให้เมาและเรื่องเก่าๆ ก็หายเอง
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
พอสักทีในเรื่องความรัก Just give a f-ck กูพอที

( ดนตรี )

หัวใจที่มันทุกข์ทรมาน
มันถึงเวลาต้องถอยออกไป
เรื่องราวที่ฉันได้เจอ มันเกินกว่าที่จะรับไหว
มันทำให้ฉันนั้นได้เรียนรู้
ว่าฉันต้องอยู่คนเดียวให้ได้
ถึงมันจะปวดร้าวเพียงใด..

คงต้องปล่อยให้เรื่องเศร้าๆ มันผ่านไปตามเสียงเพลง
แค่เอาคืนนี้ให้เมาและเรื่องเก่าๆ ก็หายเอง
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
พอสักทีในเรื่องความรัก Just give a f-ck กูพอที

คงต้องปล่อยให้เรื่องเศร้าๆ มันผ่านไปตามเสียงเพลง
แค่เอาคืนนี้ให้เมาและเรื่องเก่าๆ ก็หายเอง
เอาทุกเรื่องที่มันเจ็บช้ำและกลืนมันลงผ่านดีกรี
พอสักทีในเรื่องความรัก Just give a f-ck กูพอที

มิวสิควิดีโอ ปล่อยเรื่องเศร้ามันผ่านไป Emon74 x Nun Jeeranun

เพลง : ปล่อยเรื่องเศร้ามันผ่านไป
ศิลปิน : Emon74 x Nun Jeeranun
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend