คอร์ดเพลง อ้ายมันคนทุกข์ ข้าวโอ๊ต อัปการัตน์

  
Text   


INTRO | Dm | C | Bb | A |
INTRO | Dm | C | Bb | A |

 
อ้าย
Dm 
บ่มีคือเขาดอกหล่า 
 
อ้ายกะ
C 
แค่ชาวนาจนๆ
 
บ่มี
Am 
ยศมีโขน 
 
ให้คนได้โฮ่ได้ฮ้
F 
อง 
 
เอิ้น
A 
ใส่

 
อ้ายบ่
Dm 
มีรถเก๋งดอกหล่า 
 
บ่คือเ
C 
ขาที่พร้อมสิพาไป
 
ไป
Am 
สุขสำบายในเมืองใหญ่ 
 
คงสิ
Dm 
ดีกว่านี้

 
เบิ่ง
Gm 
ซ่งที่ใส่กะขาดเข่า
 
ตาบสิ่น
Am 
แม่ 
 
จนบ่เ
Dm 
หลือฮอยเก่า
 
คงบ่
Bb 
คู่กับเจ้าดอกสาว 
 
อ้ายมัน
C 
คนทุกข์

 
บ่มีส
Dm 
ร้อยมีแหวน 
 
มีแต่ฝ้ายผูกแขน
 
ให้ไป
Am 
ผูกใจเจ้า 
 
มันกะคงบ่อยู่
 
อ้ายมัน
Gm 
แค่ชาวนา 
 
บ่ได้เป็นครู
 
คงบ่เ
C 
ฮ็ดให้เจ้าสำบาย

 
บ่มี
Dm 
ดอกเรือนหอรอเจ้ามื้อแต่ง
 
อย่าเอา
Am 
อ้ายไปแข่งไปเทียบกับไผ
 
คันว่า
Gm 
เรื่องความฮักมันอยู่ที่ใจ
 
คือสู้เ
C 
ขาบ่ไหว.. 
 
หรืออ้ายมัน
Dm 
คนทุกข์

INSTRU | Dm | C | Bb | A |
INSTRU | Dm | C | Bb C | Dm |

 
เบิ่ง
Gm 
ซ่งที่ใส่กะขาดเข่า
 
ตาบสิ่น
Am 
แม่ 
 
จนบ่เ
Dm 
หลือฮอยเก่า
 
คงบ่
Bb 
คู่กับเจ้าดอกสาว 
 
อ้ายมัน
C 
คนทุกข์

 
บ่มีส
Dm 
ร้อยมีแหวน 
 
มีแต่ฝ้ายผูกแขน
 
ให้ไป
Am 
ผูกใจเจ้า 
 
มันกะคงบ่อยู่
 
อ้ายมัน
Gm 
แค่ชาวนา 
 
บ่ได้เป็นครู
 
คงบ่เ
C 
ฮ็ดให้เจ้าสำบาย

 
บ่มี
Dm 
ดอกเรือนหอรอเจ้ามื้อแต่ง
 
อย่าเอา
Am 
อ้ายไปแข่งไปเทียบกับไผ
 
คันว่า
Gm 
เรื่องความฮักมันอยู่ที่ใจ
 
แล้วจั่ง
C 
ใด๋..

 
บ่มีส
Dm 
ร้อยมีแหวน 
 
มีแต่ฝ้ายผูกแขน
 
ให้ไป
Am 
ผูกใจเจ้า 
 
มันกะคงบ่อยู่
 
อ้ายมัน
Gm 
แค่ชาวนา 
 
บ่ได้เป็นครู
 
คงบ่เ
C 
ฮ็ดให้เจ้าสำบาย

 
บ่มี
Dm 
ดอกเรือนหอรอเจ้ามื้อแต่ง
 
อย่าเอา
Am 
อ้ายไปแข่งไปเทียบกับไผ
 
คันว่า
Gm 
เรื่องความฮักมันอยู่ที่ใจ
 
คือสู้เ
C 
ขาบ่ไหว.. 
 
หรืออ้ายมัน
Dm 
คนทุกข์

 
คันว่า
Gm 
เรื่องความฮักมันอยู่ที่ใจ
 
ถึงสิ
C 
ฮักป่านใด๋.. 
 
แต่อ้ายกะยังทุกข์

OUTRO | Dm | C | Bb | A | Dm |


อ้ายบ่มีคือเขาดอกหล่า อ้ายกะแค่ชาวนาจนๆ
บ่ มียศ มีโขน ให้คนได้โฮ่ ได้ฮ้องเอิ้นใส่

อ้ายบ่มีรถเก๋งดอกหล่า บ่คือเขาที่พร้อมสิพาไป
ไปสุขสำบายในเมืองใหญ่ คงสิดีกว่านี้

เบิ่งซ่งที่ใส่กะขาดเข่า
ตาบสิ่นแม่ จนบ่เหลือฮอยเก่า
คงบ่คู่กับเจ้าดอกสาว อ้ายมันคนทุกข์

บ่มีสร้อย มีแหวน มีแต่ฝ้ายผูกแขน
ให้ไปผูกใจเจ้า มันกะคงบ่อยู่
อ้ายมันแค่ชาวนา บ่ได้เป็นครู
คงบ่เฮ็ดให้เจ้าสำบาย

บ่มีดอกเรือนหอรอเจ้ามื้อแต่ง
อย่าเอาอ้ายไปแข่งไปเทียบกับไผ
คันว่าเรื่องความฮักมันอยู่ที่ใจ
คือสู้เขาบ่ไหว.. หรืออ้ายมันคนทุกข์

ดนตรี

เบิ่งซ่งที่ใส่กะขาดเข่า
ตาบสิ่นแม่ จนบ่เหลือฮอยเก่า
คงบ่คู่กับเจ้าดอกสาว อ้ายมันคนทุกข์

บ่มีสร้อย มีแหวน มีแต่ฝ้ายผูกแขน
ให้ไปผูกใจเจ้า มันกะคงบ่อยู่
อ้ายมันแค่ชาวนา บ่ได้เป็นครู
คงบ่เฮ็ดให้เจ้าสำบาย

บ่มีดอกเรือนหอรอเจ้ามื้อแต่ง
อย่าเอาอ้ายไปแข่งไปเทียบกับไผ
คันว่าเรื่องความฮักมันอยู่ที่ใจ แล้วจังได๋

บ่มีสร้อย มีแหวน มีแต่ฝ้ายผูกแขน
ให้ไปผูกใจเจ้า มันกะคงบ่อยู่
อ้ายมันแค่ชาวนา บ่ได้เป็นครู
คงบ่เฮ็ดให้เจ้าสำบาย

บ่มีดอกเรือนหอรอเจ้ามื้อแต่ง
อย่าเอาอ้ายไปแข่งไปเทียบกับไผ
คันว่าเรื่องความฮักมันอยู่ที่ใจ
คือสู้เขาบ่ไหว.. หรืออ้ายมันคนทุกข์

คันว่าเรื่องความฮักมันอยู่ที่ใจ
ถึงสิฮักป่านได๋ แต่อ้ายกะยังทุกข์

มิวสิควิดีโอ อ้ายมันคนทุกข์ ข้าวโอ๊ต อัปการัตน์

เพลง : อ้ายมันคนทุกข์
ศิลปิน : ข้าวโอ๊ต อัปการัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : วุฒิ ผาศิลป์
เรียบเรียง : วุฒิ ผาศิลป์
ติดต่องาน : 092-5316331
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend