คอร์ดเพลง ยังคิดฮอด Emon74 feat. ลูกตาล ชลธิชาศ์

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C | G | Am | F |

 
วันเวลาอาจผ่านไ
C 
ป 
 
แต่ใจของอ้ายยังต้องการ
 
เพียงมีแค่เจ้าอยู่ข้างก
G 
าย 
 
เหมือนเรื่องเฮาสองในวันวาน
 
 
แม่นดวงจันทร์มันสิหลับไ
Am 
หล 
 
แต่โตอ้ายนี่ยังศรัทธา
 
เป็นคู่ชีวิตชัวนิ
F 
รันดร์ 
 
ได้กอดกันเหมือนที่ผ่านมา

 
คิดฮอดเส
C 
มอ 
 
คิดฮอดแต่ทูนหัว
 
แม่นเรื่องฐา
G 
นะอ้ายสิบ่ครบถ้วน
 
บางเรื่องอาจทำให้ทุก
Am 
ข์ใจ 
 
เจ็บอยู่ร่ำไป
 
เฮ็ดให้ฮ้องไ
F 
ห้ 
 
โดยที่อ้ายบ่รู้โต

 
แต่อ้ายสัญ
C 
ญา
 
ขั่นเจ้ากลับมา อ้ายสิบ่ยอมเป็นเหมือนเดิม
 
 
อ้ายสิรัก
G 
ษาเจ้าไว้อย่างดี 
 
บ่ให้ความทุกข์เข้ามาเลย
 
แต่อ้ายกะ
Am 
ดีใจที่สุด 
 
ที่เคยมีเจ้าอยู่เคียงข้าง
 
ยังฮักและ
F 
คิดฮอดบ่หยุด 
 
จนตามันเบลอเห็นภาพนาง

 
ทุกเรื่องเฮาส
C 
องยังจดจำได้อย่างดี
 
บ่เคยเสียดายทุกเวลาที่เคยมี
 
 
อาจเป็นคน
G 
จน 
 
โชคชะตาดูอัปรีย์
 
แต่ว่าเรื่องที่ผ่านมา อ้ายคนนี้ฮักจริง
 
 
แต่อ้ายอยาก
Am 
ถามกับเจ้าสักคำ
 
ว่าเคยคิดฮอดกันบ้างไหม
 
 
และเจ้านั้นเ
G 
ป็นจั่งใด 
 
ตั้งแต่บ่อยู่นำกัน

INSTRU | C | G | Am | F |

 
วันเวลาอาจผ่านไ
C 
ป 
 
แต่ใจของอ้ายยังต้องการ
 
เพียงมีแค่เจ้าอยู่ข้างก
G 
าย 
 
เหมือนเรื่องเฮาสองในวันวาน
 
แม่นดวงจันทร์มันสิหลับไ
Am 
หล 
 
แต่โตอ้ายนี่ยังศรัทธา
 
เป็นคู่ชีวิตชัวนิ
F 
รันดร์ 
 
ได้กอดกันเหมือนที่ผ่านมา

 
วันเวลาอาจผ่านไ
C 
ป 
 
แต่ใจของอ้ายยังต้องการ
 
เพียงมีแค่เจ้าอยู่ข้างก
G 
าย 
 
เหมือนเรื่องเฮาสองในวันวาน
 
แม่นดวงจันทร์มันสิหลับไ
Am 
หล 
 
แต่โตอ้ายนี่ยังศรัทธา
 
เป็นคู่ชีวิตชัวนิ
F 
รันดร์ 
 
ได้กอดกันเหมือนที่ผ่านมา

INSTRU | C | G | Am | F |

C 
กลิ่นฝนโปรยปรายกับหัวใ
G 
จที่บอกช้ำ
 
คิดถึง
Am 
เธออยู่อย่างนั้น 
 
ไม่เคยเ
F 
ลือนหายไป
C 
หากมีสักวัน 
 
อยากให้เ
G 
ธอนั้นกลับมา
 
ยังเหมือน
Am 
เดิมเหมือนก่อนลา 
 
ไม่เ
F 
คยจะลืม

C 
แม้อยู่ไกล 
 
ความผูก
G 
พันธ์ยังเหมือนเดิม
 
ฉันไม่
Am 
เคยลืมเลย 
 
ยังเฝ้า
F 
รอเธอกลับมา
C 
เธอเป๋นจะใด 
 
บ่อาจ
G 
ฮับฮู้ได้เลย
 
ภาว
Am 
นาเหมือนอย่างเกย
 
ว่าเธ
F 
อจะกึ๊ดเติงหา.
C 
..กัน.. 
 
 
G 
 
ฉันไม่
Am 
เคยลืมเลย 
 
ยังเฝ้า
F 
รอเธอกลับมา

 
วันเวลาอาจผ่านไ
C 
ป 
 
แต่ใจของอ้ายยังต้องการ
 
เพียงมีแค่เจ้าอยู่ข้างก
G 
าย 
 
เหมือนเรื่องเฮาสองในวันวาน
 
แม่นดวงจันทร์มันสิหลับไ
Am 
หล 
 
แต่โตอ้ายนี่ยังศรัทธา
 
เป็นคู่ชีวิตชัวนิ
F 
รันดร์ 
 
ได้กอดกันเหมือนที่ผ่านมา

INSTRU | C | G |

 
ฉันไม่
Am 
เคยลืมเลย 
 
ยังเฝ้า
F 
รอเธอกลับมา

OUTRO | C | G | Am | F | C |


วันเวลาอาจผ่านไป แต่ใจของอ้ายยังต้องการ
เพียงมีแค่เจ้าอยู่ข้างกาย เหมือนเรื่องเฮาสองในวันวาน
แม่นดวงจันทร์มันสิหลับไหล แต่โตอ้ายนี่ยังศรัทธา
เป็นคู่ชีวิตชัวนิรันดร์ ได้กอดกันเหมือนที่ผ่านมา

คิดฮอดเสมอ คิดฮอดแต่ทูนหัว
แม่นเรื่องฐานะอ้ายสิบ่ครบถ้วน
บางเรื่องอาจทำให้ทุกข์ใจ เจ็บอยู่ร่ำไป
เฮ็ดให้ฮ้องไห้ โดยที่อ้ายบ่รู้โต

แต่อ้ายสัญญา
ขั่นเจ้ากลับมา อ้ายสิบ่ยอมเป็นเหมือนเดิม
อ้ายสิรักษาเจ้าไว้อย่างดี บ่ให้ความทุกข์เข้ามาเลย
แต่อ้ายกะดีใจที่สุด ที่เคยมีเจ้าอยู่เคียงข้าง
ยังฮักและคิดฮอดบ่หยุด จนตามันเบลอเห็นภาพนาง

ทุกเรื่องเฮาสองยังจดจำได้อย่างดี
บ่เคยเสียดายทุกเวลาที่เคยมี
อาจเป็นคนจน โชคชะตาดูอัปรีย์
แต่ว่าเรื่องที่ผ่านมา อ้ายคนนี้ฮักจริง
แต่อ้ายอยากถามกับเจ้าสักคำ
ว่าเคยคิดฮอดกันบ้างไหม
และเจ้านั้นเป็นจั่งใด ตั้งแต่บ่อยู่นำกัน

( ดนตรี )

วันเวลาอาจผ่านไป แต่ใจของอ้ายยังต้องการ
เพียงมีแค่เจ้าอยู่ข้างกาย เหมือนเรื่องเฮาสองในวันวาน
แม่นดวงจันทร์มันสิหลับไหล แต่โตอ้ายนี่ยังศรัทธา
เป็นคู่ชีวิตชัวนิรันดร์ ได้กอดกันเหมือนที่ผ่านมา

วันเวลาอาจผ่านไป แต่ใจของอ้ายยังต้องการ
เพียงมีแค่เจ้าอยู่ข้างกาย เหมือนเรื่องเฮาสองในวันวาน
แม่นดวงจันทร์มันสิหลับไหล แต่โตอ้ายนี่ยังศรัทธา
เป็นคู่ชีวิตชัวนิรันดร์ ได้กอดกันเหมือนที่ผ่านมา

( ดนตรี )

กลิ่นฝนโปรยปรายกับหัวใจที่บอกช้ำ
คิดถึงเธออยู่อย่างนั้น ไม่เคยเลือนหายไป
หากมีสักวัน อยากให้เธอนั้นกลับมา
ยังเหมือนเดิมเหมือนก่อนลา ไม่เคยจะลืม

แม้อยู่ไกล ความผูกพันธ์ยังเหมือนเดิม
ฉันไม่เคยลืมเลย ยังเฝ้ารอเธอกลับมา
เธอเป๋นจะใด บ่อาจฮับฮู้ได้เลย
ภาวนาเหมือนอย่างเกย
ว่าเธอจะกึ๊ดเติงหา…กัน..
ฉันไม่เคยลืมเลย ยังเฝ้ารอเธอกลับมา

วันเวลาอาจผ่านไป แต่ใจของอ้ายยังต้องการ
เพียงมีแค่เจ้าอยู่ข้างกาย เหมือนเรื่องเฮาสองในวันวาน
แม่นดวงจันทร์มันสิหลับไหล แต่โตอ้ายนี่ยังศรัทธา
เป็นคู่ชีวิตชัวนิรันดร์ ได้กอดกันเหมือนที่ผ่านมา

( ดนตรี )

ฉันไม่เคยลืมเลย ยังเฝ้ารอเธอกลับมา

มิวสิควิดีโอ ยังคิดฮอด Emon74 feat. ลูกตาล ชลธิชาศ์

เพลง : ยังคิดฮอด
ศิลปิน : Emon74 feat. ลูกตาล ชลธิชาศ์
เนื้อร้อง : Emon74
Produced by: Emon74
FB: ProdByEmon74
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend