คอร์ดเพลง เด็กทุน ตั๊กแตน ชลดา

  
Text   


INTRO | F | G E | Am | Am |

 
รออยู่หอหลังมห
F 
าลัย
 
เมื่อไ
C 
หร่ 
 
เธอจะว่างม
Am 
าหา 
 
 
C 
 
เป็นเด็กเธอมาตั้งปี
Am 
กว่า
 
ใครถ
F 
ามก็โกหกว่า 
 
เธอเป็นพี่ช
Em 
าย

Am 
เธอบอกคบแบบนี้ไ
F 
ปก่อน
 
รักเ
C 
รา 
 
ห้ามไปโพสต์บอ
Am 
กใคร 
 
 
C 
 
หากรักเธอต้องทนอยู่
Am 
ได้
F 
คือให้เธอเก็บไว้.. 
 
 
G 
  ในมุมซ่อ
C 
นเร้น

 
แต่ความ
Am 
ลับ 
 
ที่ฉันเก็บ
Em 
ไว้
F 
มีหลายคนแอบเ
G 
ห็น
 
ฉันก็
Am 
อายที่ฉัน
Em 
เป็น
 
โดนถ่ม
F 
ถุยก็ฝืนยิ้
G 
มสู้

 
เป็นเด็ก
Am 
เธอ 
 
เป็นเด็ก
C 
ทุน
 
ที่เธอเจือ
Dm 
จุนค่าเรียนกิน
Am 
อยู่
 
ในใ
C 
จไม่มีใค
Am 
รรู้ 
 
ฉันเ
G 
จ็บเก็บกดแค่ไ
C 
หน
 
อยากเป็นตัว
Am 
จริง 
 
เป็นแฟนเ
C 
ธอ
 
อยากบอกโ
Dm 
ลกว่าเธอเป็นใ
Am 
คร
 
แต่ตำแห
C 
น่งที่เธอ
Am 
มีให้
 
คือคน
G 
คุยและนอนด้วย
C 
กัน 
 
 
Am 

 
เห็นเพื่อนเขาควงแฟ
F 
นไป
 
ให้
C 
คน 
 
ได้เ
G 
ห็นว่าเป็นแฟ
Am 
นกัน 
 
 
C 
 
ต่างจากเธอที่บอกรั
Am 
กฉัน
 
ใช้แ
F 
ค่ควงไปสวรรค์..
G 
  ไม่ให้ใค
C 
รรู้

INSTRU | F | C G | Am | C |
INSTRU | F | C G | Am | C |

 
แต่ความ
Am 
ลับ 
 
ที่ฉันเก็บ
Em 
ไว้
F 
มีหลายคนแอบเ
G 
ห็น
 
ฉันก็
Am 
อายที่ฉัน
Em 
เป็น
 
โดนถ่ม
F 
ถุยก็ฝืนยิ้
G 
มสู้

 
เป็นเด็ก
Am 
เธอ 
 
เป็นเด็ก
C 
ทุน
 
ที่เธอเจือ
Dm 
จุนค่าเรียนกิน
Am 
อยู่
 
ในใ
C 
จไม่มีใค
Am 
รรู้ 
 
ฉันเ
G 
จ็บเก็บกดแค่ไ
C 
หน
 
อยากเป็นตัว
Am 
จริง 
 
เป็นแฟนเ
C 
ธอ
 
อยากบอกโ
Dm 
ลกว่าเธอเป็นใ
Am 
คร
 
แต่ตำแห
C 
น่งที่เธอ
Am 
มีให้
 
คือคน
G 
คุยและนอนด้ว
C 
ยกัน

 
เป็นเด็ก
Am 
เธอ 
 
เป็นเด็ก
C 
ทุน
 
ที่เธอเจือ
Dm 
จุนค่าเรียนกิน
Am 
อยู่
 
ในใ
C 
จไม่มีใค
Am 
รรู้ 
 
ฉันเ
G 
จ็บเก็บกดแค่ไ
C 
หน
 
อยากเป็นตัว
Am 
จริง 
 
เป็นแฟนเ
C 
ธอ
 
อยากบอกโ
Dm 
ลกว่าเธอเป็นใ
Am 
คร
 
แต่ตำแห
C 
น่งที่เธอ
Am 
มีให้
 
คือคน
G 
คุยและนอน… 
 
ด้ว
C 
ยกัน..

ติดตามเพลงเต็ม 11 พฤศจิกายน นี้


รออยู่หอหลังมหาลัย
เมื่อไหร่ เธอจะว่างมาหา
เป็นเด็กเธอมาตั้งปีกว่า
ใครถามก็โกหกว่า เธอเป็นพี่ชาย

เธอบอกคบแบบนี้ไปก่อน
รักเรา ห้ามไปโพสต์บอกใคร
หากรักเธอต้องทนอยู่ได้
คือให้เธอเก็บไว้.. ในมุมซ่อนเร้น

แต่ความลับ ที่ฉันเก็บไว้
มีหลายคนแอบเห็น
ฉันก็อายที่ฉันเป็น
โดนถ่มถุยก็ฝืนยิ้มสู้

เป็นเด็กเธอ เป็นเด็กทุน
ที่เธอเจือจุนค่าเรียนกินอยู่
ในใจไม่มีใครรู้ ฉันเจ็บเก็บกดแค่ไหน
อยากเป็นตัวจริง เป็นแฟนเธอ
อยากบอกโลกว่าเธอเป็นใคร
แต่ตำแหน่งที่เธอมีให้
คือคนคุยและนอนด้วยกัน

เห็นเพื่อนเขาควงแฟนไป
ให้คน ได้เห็นว่าเป็นแฟนกัน
ต่างจากเธอที่บอกรักฉัน
ใช้แค่ควงไปสวรรค์..ไม่ให้ใครรู้

( ดนตรี )

แต่ความลับ ที่ฉันเก็บไว้
มีหลายคนแอบเห็น
ฉันก็อายที่ฉันเป็น
โดนถ่มถุยก็ฝืนยิ้มสู้

เป็นเด็กเธอ เป็นเด็กทุน
ที่เธอเจือจุนค่าเรียนกินอยู่
ในใจไม่มีใครรู้ ฉันเจ็บเก็บกดแค่ไหน
อยากเป็นตัวจริง เป็นแฟนเธอ
อยากบอกโลกว่าเธอเป็นใคร
แต่ตำแหน่งที่เธอมีให้
คือคนคุยและนอนด้วยกัน

เป็นเด็กเธอ เป็นเด็กทุน
ที่เธอเจือจุนค่าเรียนกินอยู่
ในใจไม่มีใครรู้ ฉันเจ็บเก็บกดแค่ไหน
อยากเป็นตัวจริง เป็นแฟนเธอ
อยากบอกโลกว่าเธอเป็นใคร
แต่ตำแหน่งที่เธอมีให้
คือคนคุยและนอน… ด้วยกัน..

มิวสิควิดีโอ เด็กทุน ตั๊กแตน ชลดา

เพลง : เด็กทุน
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง :วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend