คอร์ดเพลง ไปฮักกันตอนได๋ สมาร์ท สหรัฐ feat. แจ็ค ลูกอีสาน

  
Text   


Capo #1

 
ไปฮักกับเขาตอนไ
G 
ด๋ 
 
เเอบนอกใ
Bm 
จมากี่
Em 
ครั้ง
 
ฮักของเ
D 
ฮามันจืดจ
C 
าง 
 
ลงไ
D 
ปตอนได๋..

INSTRU | Em | Bm | C | D |

 
ฮักกันอยู่
Em 
ดีดีมื้อนี้คือเปลี่ย
Bm 
นไป
 
เจ้านั้นมีคนใ
C 
หม่ตอนได๋คือบ่
D 
ฮู้
 
คิดว่าเจ้าฮัก
Em 
จริงคิดว่าเจ้าเป็นเนื้
Bm 
อคู่
 
ที่สิ
C 
ฮักฮักกัน..ตลอ
D 
ดไป 
 
เเต่สุดท้ายกะบ่
Em 
เเม่น
 
D 
อ่โอ.. 
 
Em 
อ่..

 
ไปฮักกับเขาตอนไ
G 
ด๋เเอบนอก
Bm 
ใจมากี่
Em 
ครั้ง
 
ฮักของเ
D 
ฮามันจืดจ
C 
าง 
 
ลงไ
D 
ปตอนได๋
 
อ้ายผิดอิห
G 
ยัง 
 
เจ้า
Bm 
จังมาเเอบนอ
Em 
กใจ
 
นี้บ่ควา
D 
มฮักที่อ้ายไ
C 
ว้ใจ
 
เจ้าตอบเเ
D 
ทนด้วยการมีใหม่เเบบนี้
Em 
บ้อ

Em 
  บ่คึดเลยว่าความฮักที่อ้ายให้เจ้าไป
C 
  เจ้าสิเเอบนอกใจปันใจให้ชายอื่น
G 
  บ่คึดเลยว่าความฮักที่มันเคยหวานชื่น
D 
  ต้องระทมขมขืนย้อนว่าเจ้ามีใหม่
Em 
  ฮักกันอยู่ดีๆ 
 
มื้อนี้เจ้าคือปันใจ
C 
  หัวใจเเทบสลาย 
 
มันรับบ่ได้อิหลี
G 
  ขั้นเจ้าสิมีคนใหม่ 
 
คือบ่บอกกันดีๆ
D 
  ขั้นบอกอ้ายคนดี 
 
กะสิยอมให้ไป..

INSTRU | Em | C | G | D |
INSTRU | Em | C | G | D | D |

 
ไปฮักกับเขาตอนไ
G 
ด๋เเอบนอก
Bm 
ใจมากี่
Em 
ครั้ง
 
ฮักของเ
D 
ฮามันจืดจ
C 
าง 
 
ลงไ
D 
ปตอนได๋
 
อ้ายผิดอิห
G 
ยัง 
 
เจ้า
Bm 
จังมาเเอบนอ
Em 
กใจ
 
นี้บ่ควา
D 
มฮักที่อ้ายไ
C 
ว้ใจ
 
เจ้าตอบเเ
D 
ทนด้วยการมีใหม่เเบบนี้
Em 
บ้อ

 
ไปฮักกับเขาตอนไ
G 
ด๋เเอบนอก
Bm 
ใจมากี่
Em 
ครั้ง
 
ฮักของเ
D 
ฮามันจืดจ
C 
าง 
 
ลงไ
D 
ปตอนได๋
 
อ้ายผิดอิห
G 
ยัง 
 
เจ้า
Bm 
จังมาเเอบนอ
Em 
กใจ
 
นี้บ่ควา
D 
มฮักที่อ้ายไ
C 
ว้ใจ
 
เจ้าตอบเเ
D 
ทนด้วยการมีใหม่เเบบนี้
Em 
บ้อ

Em 
  บ่คึดเลยว่าความฮักที่อ้ายให้เจ้าไป
C 
  เจ้าสิเเอบนอกใจปันใจให้ชายอื่น
G 
  บ่คึดเลยว่าความฮักที่มันเคยหวานชื่น
D 
  ต้องระทมขมขืนย้อนว่าเจ้ามีใหม่
Em 
  ฮักกันอยู่ดีๆ 
 
มื้อนี้เจ้าคือปันใจ
C 
  หัวใจเเทบสลาย 
 
มันรับบ่ได้อิหลี
G 
  ขั้นเจ้าสิมีคนใหม่ 
 
คือบ่บอกกันดีๆ
D 
  ขั้นบอกอ้ายคนดี 
 
กะสิยอมให้ไป..

OUTRO | Em | C | G | D |
OUTRO | Em | C | G | D | D | Em |


ไปฮักกับเขาตอนได๋ เเอบนอกใจมากี่ครั้ง
ฮักของเฮามันจืดจาง ลงไปตอนได๋..

ดนตรี

ฮักกันอยู่ดีดีมื้อนี้คือเปลี่ยนไป
เจ้านั้นมีคนใหม่ตอนได๋คือบ่ฮู้
คิดว่าเจ้าฮักจริงคิดว่าเจ้าเป็นเนื้อคู่
ที่สิฮักฮักกัน..ตลอดไป
เเต่สุดท้ายกะบ่เเม่น โอ่..

ไปฮักกับเขาตอนได๋เเอบนอกใจมากี่ครั้ง
ฮักของเฮามันจืดจาง ลงไปตอนได๋
อ้ายผิดอิหยัง เจ้าจังมาเเอบนอกใจ
นี้บ่ความฮักที่อ้ายไว้ใจ
เจ้าตอบเเทนด้วยการมีใหม่เเบบนี้บ้อ

บ่คึดเลยว่าความฮักที่อ้ายให้เจ้าไป
เจ้าสิเเอบนอกใจปันใจให้ชายอื่น
บ่คึดเลยว่าความฮักที่มันเคยหวานชื่น
ต้องระทมขมขืนย้อนว่าเจ้ามีใหม่
ฮักกันอยู่ดีๆ มื้อนี้เจ้าคือปันใจ
หัวใจเเทบสลาย มันรับบ่ได้อิหลี
ขั้นเจ้าสิมีคนใหม่ คือบ่บอกกันดีๆ
ขั้นบอกอ้ายคนดี กะสิยอมให้ไป..

ดนตรี

ไปฮักกับเขาตอนได๋ เเอบนอกใจมากี่ครั้ง
ฮักของเฮามันจืดจาง ลงไปตอนได๋
อ้ายผิดอิหยัง เจ้าจังมาเเอบนอกใจ
นี้บ่ความฮักที่อ้ายไว้ใจ
เจ้าตอบเเทนด้วยการมีใหม่เเบบนี้บ้อ

ไปฮักกับเขาตอนได๋ เเอบนอกใจมากี่ครั้ง
ฮักของเฮามันจืดจาง ลงไปตอนได๋
อ้ายผิดอิหยัง เจ้าจังมาเเอบนอกใจ
นี้บ่ความฮักที่อ้ายไว้ใจ
เจ้าตอบเเทนด้วยการมีใหม่เเบบนี้บ้อ

บ่คึดเลยว่าความฮักที่อ้ายให้เจ้าไป
เจ้าสิเเอบนอกใจปันใจให้ชายอื่น
บ่คึดเลยว่าความฮักที่มันเคยหวานชื่น
ต้องระทมขมขืนย้อนว่าเจ้ามีใหม่
ฮักกันอยู่ดีๆ มื้อนี้เจ้าคือปันใจ
หัวใจเเทบสลาย มันรับบ่ได้อิหลี
ขั้นเจ้าสิมีคนใหม่ คือบ่บอกกันดีๆ
ขั้นบอกอ้ายคนดี กะสิยอม..ให้ไป..

มิวสิควิดีโอ ไปฮักกันตอนได๋ สมาร์ท สหรัฐ feat. แจ็ค ลูกอีสาน

เพลง : ไปฮักกันตอนได๋
ศิลปิน : สมาร์ท สหรัฐ feat. แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยิ้ม ยิ้ม (Yime Yimena)
เรียบเรียง : ONUTZ
ติดต่องานแสดง : 092-5645254
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend