คอร์ดเพลง กลัวจัง น้องพลอย ขวางหวันมิวสิค

  
Text   


INTRO | A | G#m | F#m | B | B |

 
   
พรือโฉ้มั่งหม้าย 
 
เวลาที่เร
G#m 
าต้องไกลกัน
 
   
F#m 
ไม่รู้ว่าเธอลืมกันแล้วหม้
าย
 
   
ห่างกันพรรค์นี้ 
 
เธอจะคิ
G#m 
ดถึงกันมั่งหม้าย
 
   ไม่ช
F#m 
อบตัวเองเท่าไ
ร 
 
ในตอนหาหม้
ายเธอ

 
ระยะท
F#m 
างพารักให้ห่า
G#m 
งไกล
 
พาหัวใ
F#m 
จสองเราให้ห่าง
G#m 
กัน
 
ไม่รู้
ว่าความสัมพันธ์เรายังเหมือนเดิ
มอยู่หม้าย

 
ลัวเธอจะปันใจไปให้ใค
G#m 
 
F#m 
ลัวเธอจะเจอใค
รที่ดีกว่า
ฉัน
 
ลัวว่าระยะทาง 
 
มันทำให้รัก
G#m 
เราต้องพั
C#m 
 
F#m 
ลัว ฉันกลัวจัง กลัวเธอจะเปลี่ยน
ไป
 
ลัวว่าเธอจะไม่ได้มีแค่ฉั
G#m 
 
กลั
F#m 
วว่าเธอจะมี
ใครอีกคนในหัว
ใจ

 
ลัวฉันกลัวทุกอย่าง
 
ในทุกๆ ตอ
G#m 
นที่เราต้องห่าง
C#m 
ไกล
 
สัญญ
F#m 
ากับฉันได้หม้
าย 
 
ว่าเธอจะเหมือน
เดิม

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |
INSTRU | A | G#m | F#m B | E |

 
ระยะท
F#m 
างพารักให้ห่า
G#m 
งไกล
 
พาหัวใ
F#m 
จสองเราให้ห่าง
G#m 
กัน
 
ไม่รู้
ว่าความสัมพันธ์เรายังเหมือนเดิ
มอยู่หม้าย

 
ลัวเธอจะปันใจไปให้ใค
G#m 
 
F#m 
ลัวเธอจะเจอใค
รที่ดีกว่า
ฉัน
 
ลัวว่าระยะทาง 
 
มันทำให้รัก
G#m 
เราต้องพั
C#m 
 
F#m 
ลัว ฉันกลัวจัง กลัวเธอจะเปลี่ยน
ไป
 
ลัวว่าเธอจะไม่ได้มีแค่ฉั
G#m 
 
กลั
F#m 
วว่าเธอจะมี
ใครอีกคนในหัว
ใจ

 
ลัวฉันกลัวทุกอย่าง
 
ในทุกๆ ตอ
G#m 
นที่เราต้องห่าง
C#m 
ไกล
 
สัญญ
F#m 
ากับฉันได้หม้
าย 
 
ว่าเธอจะเหมือน
เดิม

 
ลัวฉันกลัวทุกอย่าง
 
ในทุกๆ ตอ
G#m 
นที่เราต้องห่าง
C#m 
ไกล
 
สัญญ
F#m 
ากับฉันได้หม้
าย 
 
ว่าเธอจะเหมือน
เดิม

 
หวังเห
F#m 
วิดใจจัง.. 
 
 
กลัวเธอไม่เหมือน
เดิม..


พรือโฉ้มั่งหม้าย เวลาที่เราต้องไกลกัน
ไม่รู้ว่าเธอลืมกันแล้วหม้าย
ห่างกันพรรค์นี้ เธอจะคิดถึงกันมั่งหม้าย
ไม่ชอบตัวเองเท่าไร ในตอนหาหม้ายเธอ

ระยะทางพารักให้ห่างไกล
พาหัวใจสองเราให้ห่างกัน
ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เรายังเหมือนเดิมอยู่หม้าย

กลัวเธอจะปันใจไปให้ใคร
กลัวเธอจะเจอใครที่ดีกว่าฉัน
กลัวว่าระยะทาง มันทำให้รักเราต้องพัง
กลัว ฉันกลัวจัง กลัวเธอจะเปลี่ยนไป
กลัวว่าเธอจะไม่ได้มีแค่ฉัน
กลัวว่าเธอจะมีใครอีกคนในหัวใจ

กลัวฉันกลัวทุกอย่าง
ในทุกๆ ตอนที่เราต้องห่างไกล
สัญญากับฉันได้หม้าย ว่าเธอจะเหมือนเดิม

( ดนตรี )

ระยะทางพารักให้ห่างไกล
พาหัวใจสองเราให้ห่างกัน
ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เรายังเหมือนเดิมอยู่หม้าย

กลัวเธอจะปันใจไปให้ใคร
กลัวเธอจะเจอใครที่ดีกว่าฉัน
กลัวว่าระยะทาง มันทำให้รักเราต้องพัง
กลัว ฉันกลัวจัง กลัวเธอจะเปลี่ยนไป
กลัวว่าเธอจะไม่ได้มีแค่ฉัน
กลัวว่าเธอจะมีใครอีกคนในหัวใจ

กลัวฉันกลัวทุกอย่าง
ในทุกๆ ตอนที่เราต้องห่างไกล
สัญญากับฉันได้หม้าย ว่าเธอจะเหมือนเดิม

กลัวฉันกลัวทุกอย่าง
ในทุกๆ ตอนที่เราต้องห่างไกล
สัญญากับฉันได้หม้าย ว่าเธอจะเหมือนเดิม

หวังเหวิดใจจัง.. กลัวเธอไม่เหมือนเดิม..

มิวสิควิดีโอ กลัวจัง น้องพลอย ขวางหวันมิวสิค

เพลง : กลัวจัง
ศิลปิน : น้องพลอย ขวางหวันมิวสิค
เนื้อร้อง/ทำนอง : โชเล่ย์ ชคัทพล
เรียบเรียง : สุวัตร วงค์นคร
ติดต่องาน : 0994948854, 0894969919
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend