คอร์ดเพลง ให้สมกับที่ฉันเสียใจ บีบี คัพเค้ก

  
Text   


INTRO | A | C#m | Bm | E |

 
   
เหมือนว่าฟ้า..ส่งเธอม
C#m 
าเพื่อแกล้งกัน
 
   มาหลอกให้ฉั
Bm 
นรักเธอ..จนหมดใจ
 
   
ด้วยความรัก 
 
และควา
C#m 
มเชื่อใจ
 
   ไม่เคยจะรู้
Bm 
ว่าเธอก็มี..ใครอีกค

 
จะไม่ถา
F#m 
มอะไรให้มากมาย
 
ถ้าเธอคิดแล้
C#m 
วว่าเขาคนนั้นมันดีกว่า
 
แต่ได้โป
F#m 
รดอย่ามา..ให้เห็นหน้าอีกได้
ไหม

 
ขอให้เธ
อ..มีความสุขกับเขามา
C#m/G# 
กๆ
 
ให้ส
F#m 
มกับที่ฉันต้องเสียใจ
 
ไม่ต้องแค
ร์ ไม่ต้องสนฉัน คบกันไป
C#m/G# 
ตามสบาย
 
แค่ผิดหวั
F#m 
งที่เคยมอบใจ..ให้คนอย่างเธ

 
เชิญเธอไปมี
F#m 
ความสุข..
 
กันบนความทุ
C#m 
กข์ของฉันได้เลย
 
รักกันไปเล
ย 
 
รักกันไปให้นานๆ
..
 
ให้สมกับที่ฉันต้องเสีย
ใจ

INSTRU | A | C#m/G# | F#m | E |
INSTRU | A | C#m/G# | F#m | E |

 
จะไม่ถา
F#m 
มอะไรให้มากมาย
 
ถ้าเธอคิดแล้
C#m 
วว่าเขาคนนั้นมันดีกว่า
 
แต่ได้โป
F#m 
รดอย่ามา..ให้เห็นหน้าอีกได้
ไหม

 
ขอให้เธ
อ..มีความสุขกับเขามา
C#m/G# 
กๆ
 
ให้ส
F#m 
มกับที่ฉันต้องเสียใจ
 
ไม่ต้องแค
ร์ ไม่ต้องสนฉัน คบกันไป
C#m/G# 
ตามสบาย
 
แค่ผิดหวั
F#m 
งที่เคยมอบใจ..ให้คนอย่างเธ

 
เชิญเธอไปมี
F#m 
ความสุข..
 
กันบนความทุ
C#m 
กข์ของฉันได้เลย
 
รักกันไปเล
ย 
 
รักกันไปให้นานๆ
 
ให้สมกับที่ฉันต้องเสีย
ใจ

 
ให้สม
กับน้ำตาของฉั
น..ที่มันต้องเสีย
ไป…


เหมือนว่าฟ้า..ส่งเธอมาเพื่อแกล้งกัน
มาหลอกให้ฉันรักเธอ..จนหมดใจ
ด้วยความรัก และความเชื่อใจ
ไม่เคยจะรู้ว่าเธอก็มี..ใครอีกคน

จะไม่ถามอะไรให้มากมาย
ถ้าเธอคิดแล้วว่าเขาคนนั้นมันดีกว่า
แต่ได้โปรดอย่ามา..ให้เห็นหน้าอีกได้ไหม

ขอให้เธอ..มีความสุขกับเขามากๆ
ให้สมกับที่ฉันต้องเสียใจ
ไม่ต้องแคร์ ไม่ต้องสนฉัน คบกันไปตามสบาย
แค่ผิดหวังที่เคยมอบใจ..ให้คนอย่างเธอ

เชิญเธอไปมีความสุข..
กันบนความทุกข์ของฉันได้เลย
รักกันไปเลย รักกันไปให้นานๆ ..
ให้สมกับที่ฉันต้องเสียใจ

( ดนตรี )

จะไม่ถามอะไรให้มากมาย
ถ้าเธอคิดแล้วว่าเขาคนนั้นมันดีกว่า
แต่ได้โปรดอย่ามา..ให้เห็นหน้าอีกได้ไหม

ขอให้เธอ..มีความสุขกับเขามากๆ
ให้สมกับที่ฉันต้องเสียใจ
ไม่ต้องแคร์ ไม่ต้องสนฉัน คบกันไปตามสบาย
แค่ผิดหวังที่เคยมอบใจ..ให้คนอย่างเธอ

เชิญเธอไปมีความสุข..
กันบนความทุกข์ของฉันได้เลย
รักกันไปเลย รักกันไปให้นานๆ
ให้สมกับที่ฉันต้องเสียใจ

ให้สมกับน้ำตาของฉัน..ที่มันต้องเสียไป..

มิวสิควิดีโอ ให้สมกับที่ฉันเสียใจ บีบี คัพเค้ก

เพลง : ให้สมกับที่ฉันเสียใจ
ศิลปิน : บีบี คัพเค้ก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend