หน้าแรก » บีบี คัพเค้ก » คอร์ดเพลง หัวใจนักเลง – บีบี คัพเค้ก

คอร์ดเพลง หัวใจนักเลง – บีบี คัพเค้ก

คอร์ดเพลง : หัวใจนักเลง บีบี คัพเค้ก

คอร์ดเพลง หัวใจนักเลง - บีบี คัพเค้ก

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บีบี คัพเค้ก : หัวใจนักเลง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หัวใจนักเลง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C Em | F G | ( 2 Times )

 
วัน
นี้ฉันรู้
Em 
ดีว่าเธอหม
Am 
ดใจ..
 
จะก้าวต่อ
ไป 
 
แต่
คงไม่มีแร
งเดิน

 
ความ
รักที่ฉันให้เธ
อไป
 
สุด
Em 
ท้ายฉันกลาย 
 
 
Am 
เป็นส่วนเกิน
 
แค่บอกมา
Dm7 
เลย 
 
พูดกันตร
ง ๆ ไม่ต้องเกร
งใจ

 
อย่าฝืน
Em 
เลย.. 
 
หั
Am 
วใจ..
 
ถ้าเธอ
คิด.. 
 
ที่จะ
มีใคร
 
ฉันโ
Em 
อเค.. 
 
ฉันท
Am 
นไหว..
 
ถ้าเ
ธอจะไป.. 
 
ฉันก็ไม่
ว่า..

 
ฉันขอเป็น
คน..ที่ต้
องเสียใ
Em 
จเอง.
Am 
..
 
หัวใจนัก
Dm7 
เลง 
 
รักเองเจ็บเ
อง 
 
มันเป็นธรร
มดา
 
ไม่อยากให้เ
ธอต้องผิดห
วัง
 
ไม่อยากเห็น
Em 
เธอต้องมี
Am 
น้ำตา
 
แล้ว
Dm7 
เธอจะรู้
ว่า.. 
 
เธอได้
Dm7 
ทิ้งสิ่งที่มี
ค่า..
 
ด้วยมือของเธอเ
อง

INSTRU | Fmaj7 | Em | Fmaj7 | C | Fmaj7 | G |

 
อย่าฝืน
Em 
เลย.. 
 
หั
Am 
วใจ..
 
ถ้าเธอ
คิด.. 
 
ที่จะ
มีใคร
 
ฉันโ
Em 
อเค.. 
 
ฉันท
Am 
นไหว..
 
ถ้าเ
ธอจะไป.. 
 
ฉันก็ไม่
ว่า..

 
ฉันขอเป็น
คน..ที่ต้
องเสียใ
Em 
จเอง.
Am 
..
 
หัวใจนัก
Dm7 
เลง 
 
รักเองเจ็บเ
อง 
 
มันเป็นธรร
มดา
 
ไม่อยากให้เ
ธอต้องผิดห
วัง
 
ไม่อยากเห็น
Em 
เธอต้องมี
Am 
น้ำตา
 
แล้ว
Dm7 
เธอจะรู้
ว่า.. 
 
เธอได้
Dm7 
ทิ้งสิ่งที่มี
ค่า..
 
ด้วยมือของเธอเ
อง

 
หากหมด
Am 
ใจ.. 
 
รั้งยัง
Em 
ไงก็คงไม่อยู่
 
ฉันเ
อง..ก็
ทำดีที่สุดแ
ล้ว
..ที่ผ่านมานั้น 
 
เธอคง
Em 
ลืมฉันไปไม่
Am 
มีวี่แวว
 
จบ
Dm7 
แล้ว.. 
 
 
ฮือ ๆ ..

 
ฉันขอเป็น
คน..ที่ต้
องเสียใ
Em 
จเอง.
Am 
..
 
หัวใจนัก
Dm7 
เลง 
 
รักเองเจ็บเ
อง 
 
มันเป็นธรร
มดา
 
ไม่อยากให้เ
ธอต้องผิดห
วัง
 
ไม่อยากเห็น
Em 
เธอต้องมี
Am 
น้ำตา
 
แล้ว
Dm7 
เธอจะรู้
ว่า.. 
 
เธอได้
Dm7 
ทิ้งสิ่งที่มี
ค่า..

 
ฉันขอเป็น
คน.. 
 
ที่ต้
องเสียใ
Em 
จเอง.
Am 
..
 
หัวใจนัก
Dm7 
เลง 
 
รักเองเจ็บเ
อง 
 
มันเป็นธรร
มดา
 
ไม่อยากให้เ
ธอต้องผิดห
วัง
 
ไม่อยากเห็น
Em 
เธอต้องมี
Am 
น้ำตา..

 
แล้ว
Dm7 
เธอจะรู้
ว่า.. 
 
เธอได้
Dm7 
ทิ้งสิ่งที่มี
ค่า..
 
ด้วยมือของเธ
อเอง..

OUTRO | C | Cmaj7 |


วันนี้ฉันรู้ดีว่าเธอหมดใจ..
จะก้าวต่อไป แต่คงไม่มีแรงเดิน

ความรักที่ฉันให้เธอไป
สุดท้ายฉันกลาย เป็นส่วนเกิน
แค่บอกมาเลย พูดกันตรง ๆ ไม่ต้องเกรงใจ

อย่าฝืนเลย.. หัวใจ..
ถ้าเธอคิด.. ที่จะมีใคร
ฉันโอเค.. ฉันทนไหว..
ถ้าเธอจะไป.. ฉันก็ไม่ว่า..

ฉันขอเป็นคน..ที่ต้องเสียใจเอง…
หัวใจนักเลง รักเองเจ็บเอง มันเป็นธรรมดา
ไม่อยากให้เธอต้องผิดหวัง
ไม่อยากเห็นเธอต้องมีน้ำตา
แล้วเธอจะรู้ว่า.. เธอได้ทิ้งสิ่งที่มีค่า..
ด้วยมือของเธอเอง

( ดนตรี )

อย่าฝืนเลย.. หัวใจ..
ถ้าเธอคิด.. ที่จะมีใคร
ฉันโอเค.. ฉันทนไหว..
ถ้าเธอจะไป.. ฉันก็ไม่ว่า..

ฉันขอเป็นคน..ที่ต้องเสียใจเอง…
หัวใจนักเลง รักเองเจ็บเอง มันเป็นธรรมดา
ไม่อยากให้เธอต้องผิดหวัง
ไม่อยากเห็นเธอต้องมีน้ำตา
แล้วเธอจะรู้ว่า.. เธอได้ทิ้งสิ่งที่มีค่า..
ด้วยมือของเธอเอง

หากหมดใจ.. รั้งยังไงก็คงไม่อยู่
ฉันเอง..ก็ทำดีที่สุดแล้ว
..ที่ผ่านมานั้น เธอคงลืมฉันไปไม่มีวี่แวว
จบแล้ว.. ฮือ ๆ ..

ฉันขอเป็นคน..ที่ต้องเสียใจเอง…
หัวใจนักเลง รักเองเจ็บเอง มันเป็นธรรมดา
ไม่อยากให้เธอต้องผิดหวัง
ไม่อยากเห็นเธอต้องมีน้ำตา
แล้วเธอจะรู้ว่า.. เธอได้ทิ้งสิ่งที่มีค่า..

ฉันขอเป็นคน.. ที่ต้องเสียใจเอง…
หัวใจนักเลง รักเองเจ็บเอง มันเป็นธรรมดา
ไม่อยากให้เธอต้องผิดหวัง
ไม่อยากเห็นเธอต้องมีน้ำตา..

แล้วเธอจะรู้ว่า.. เธอได้ทิ้งสิ่งที่มีค่า..
ด้วยมือของเธอเอง..


รูปภาพคอร์ด หัวใจนักเลง – บีบี คัพเค้ก

คอร์ดเพลง หัวใจนักเลง - บีบี คัพเค้ก

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หัวใจนักเลง (คอร์ด)

ทำนอง/คำร้อง : สุปาณี ราชนาม (บีบี คัพเค้ก)
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
 โฆษณา