คอร์ดเพลง หัวใจนักเลง – บีบี คัพเค้ก

  
Text   

คอร์ดเพลง : หัวใจนักเลง บีบี คัพเค้ก

คอร์ดเพลง หัวใจนักเลง - บีบี คัพเค้ก

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บีบี คัพเค้ก : หัวใจนักเลง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หัวใจนักเลง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C Em | F G | ( 2 Times )

 
วัน
C 
นี้ฉันรู้
Em 
ดีว่าเธอหม
Am 
ดใจ..
 
จะก้าวต่อ
F 
ไป 
 
แต่
G 
คงไม่มีแร
C 
งเดิน

 
ความ
F 
รักที่ฉันให้เธ
G 
อไป
 
สุด
Em 
ท้ายฉันกลาย 
 
 
Am 
เป็นส่วนเกิน
 
แค่บอกมา
Dm7 
เลย 
 
พูดกันตร
G 
ง ๆ ไม่ต้องเกร
C 
งใจ

 
อย่าฝืน
Em 
เลย.. 
 
หั
Am 
วใจ..
 
ถ้าเธอ
F 
คิด.. 
 
ที่จะ
G 
มีใคร
 
ฉันโ
Em 
อเค.. 
 
ฉันท
Am 
นไหว..
 
ถ้าเ
F 
ธอจะไป.. 
 
ฉันก็ไม่
G 
ว่า..

 
ฉันขอเป็น
F 
คน..ที่ต้
G 
องเสียใ
Em 
จเอง.
Am 
..
 
หัวใจนัก
Dm7 
เลง 
 
รักเองเจ็บเ
G 
อง 
 
มันเป็นธรร
C 
มดา
 
ไม่อยากให้เ
F 
ธอต้องผิดห
G 
วัง
 
ไม่อยากเห็น
Em 
เธอต้องมี
Am 
น้ำตา
 
แล้ว
Dm7 
เธอจะรู้
G 
ว่า.. 
 
เธอได้
Dm7 
ทิ้งสิ่งที่มี
G 
ค่า..
 
ด้วยมือของเธอเ
C 
อง

INSTRU | Fmaj7 | Em | Fmaj7 | C | Fmaj7 | G |

 
อย่าฝืน
Em 
เลย.. 
 
หั
Am 
วใจ..
 
ถ้าเธอ
F 
คิด.. 
 
ที่จะ
G 
มีใคร
 
ฉันโ
Em 
อเค.. 
 
ฉันท
Am 
นไหว..
 
ถ้าเ
F 
ธอจะไป.. 
 
ฉันก็ไม่
G 
ว่า..

 
ฉันขอเป็น
F 
คน..ที่ต้
G 
องเสียใ
Em 
จเอง.
Am 
..
 
หัวใจนัก
Dm7 
เลง 
 
รักเองเจ็บเ
G 
อง 
 
มันเป็นธรร
C 
มดา
 
ไม่อยากให้เ
F 
ธอต้องผิดห
G 
วัง
 
ไม่อยากเห็น
Em 
เธอต้องมี
Am 
น้ำตา
 
แล้ว
Dm7 
เธอจะรู้
G 
ว่า.. 
 
เธอได้
Dm7 
ทิ้งสิ่งที่มี
G 
ค่า..
 
ด้วยมือของเธอเ
C 
อง

 
หากหมด
Am 
ใจ.. 
 
รั้งยัง
Em 
ไงก็คงไม่อยู่
 
ฉันเ
F 
อง..ก็
G 
ทำดีที่สุดแ
C 
ล้ว
F 
..ที่ผ่านมานั้น 
 
เธอคง
Em 
ลืมฉันไปไม่
Am 
มีวี่แวว
 
จบ
Dm7 
แล้ว.. 
 
 
G 
ฮือ ๆ ..

 
ฉันขอเป็น
F 
คน..ที่ต้
G 
องเสียใ
Em 
จเอง.
Am 
..
 
หัวใจนัก
Dm7 
เลง 
 
รักเองเจ็บเ
G 
อง 
 
มันเป็นธรร
C 
มดา
 
ไม่อยากให้เ
F 
ธอต้องผิดห
G 
วัง
 
ไม่อยากเห็น
Em 
เธอต้องมี
Am 
น้ำตา
 
แล้ว
Dm7 
เธอจะรู้
G 
ว่า.. 
 
เธอได้
Dm7 
ทิ้งสิ่งที่มี
G 
ค่า..

 
ฉันขอเป็น
F 
คน.. 
 
ที่ต้
G 
องเสียใ
Em 
จเอง.
Am 
..
 
หัวใจนัก
Dm7 
เลง 
 
รักเองเจ็บเ
G 
อง 
 
มันเป็นธรร
C 
มดา
 
ไม่อยากให้เ
F 
ธอต้องผิดห
G 
วัง
 
ไม่อยากเห็น
Em 
เธอต้องมี
Am 
น้ำตา..

 
แล้ว
Dm7 
เธอจะรู้
G 
ว่า.. 
 
เธอได้
Dm7 
ทิ้งสิ่งที่มี
G 
ค่า..
 
ด้วยมือของเธ
C 
อเอง..

OUTRO | C | Cmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 1111


วันนี้ฉันรู้ดีว่าเธอหมดใจ..
จะก้าวต่อไป แต่คงไม่มีแรงเดิน

ความรักที่ฉันให้เธอไป
สุดท้ายฉันกลาย เป็นส่วนเกิน
แค่บอกมาเลย พูดกันตรง ๆ ไม่ต้องเกรงใจ

อย่าฝืนเลย.. หัวใจ..
ถ้าเธอคิด.. ที่จะมีใคร
ฉันโอเค.. ฉันทนไหว..
ถ้าเธอจะไป.. ฉันก็ไม่ว่า..

ฉันขอเป็นคน..ที่ต้องเสียใจเอง…
หัวใจนักเลง รักเองเจ็บเอง มันเป็นธรรมดา
ไม่อยากให้เธอต้องผิดหวัง
ไม่อยากเห็นเธอต้องมีน้ำตา
แล้วเธอจะรู้ว่า.. เธอได้ทิ้งสิ่งที่มีค่า..
ด้วยมือของเธอเอง

( ดนตรี )

อย่าฝืนเลย.. หัวใจ..
ถ้าเธอคิด.. ที่จะมีใคร
ฉันโอเค.. ฉันทนไหว..
ถ้าเธอจะไป.. ฉันก็ไม่ว่า..

ฉันขอเป็นคน..ที่ต้องเสียใจเอง…
หัวใจนักเลง รักเองเจ็บเอง มันเป็นธรรมดา
ไม่อยากให้เธอต้องผิดหวัง
ไม่อยากเห็นเธอต้องมีน้ำตา
แล้วเธอจะรู้ว่า.. เธอได้ทิ้งสิ่งที่มีค่า..
ด้วยมือของเธอเอง

หากหมดใจ.. รั้งยังไงก็คงไม่อยู่
ฉันเอง..ก็ทำดีที่สุดแล้ว
..ที่ผ่านมานั้น เธอคงลืมฉันไปไม่มีวี่แวว
จบแล้ว.. ฮือ ๆ ..

ฉันขอเป็นคน..ที่ต้องเสียใจเอง…
หัวใจนักเลง รักเองเจ็บเอง มันเป็นธรรมดา
ไม่อยากให้เธอต้องผิดหวัง
ไม่อยากเห็นเธอต้องมีน้ำตา
แล้วเธอจะรู้ว่า.. เธอได้ทิ้งสิ่งที่มีค่า..

ฉันขอเป็นคน.. ที่ต้องเสียใจเอง…
หัวใจนักเลง รักเองเจ็บเอง มันเป็นธรรมดา
ไม่อยากให้เธอต้องผิดหวัง
ไม่อยากเห็นเธอต้องมีน้ำตา..

แล้วเธอจะรู้ว่า.. เธอได้ทิ้งสิ่งที่มีค่า..
ด้วยมือของเธอเอง..


รูปภาพคอร์ด หัวใจนักเลง – บีบี คัพเค้ก

คอร์ดเพลง หัวใจนักเลง - บีบี คัพเค้ก

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หัวใจนักเลง (คอร์ด)

ทำนอง/คำร้อง : สุปาณี ราชนาม (บีบี คัพเค้ก)
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend