คอร์ดเพลง มั่นไหม (Are You?) LingRom

  
Text   


A 
  ตั้งแต่
F#m 
รู้จัก 
 
 
Bm 
  ได้มองเธอเรื่อ
E 
ยมา
A 
  เธอเข้มแข็ง
F#m 
กว่าใครใคร 
 
ที่
Bm 
ฉัน 
 
ได้เ
E 
จอ
A 
  พูดคุยทุ
F#m 
กวัน 
 
 
Bm 
  ไม่นานก็เข้
E 
าใจ
A 
  ใครที่ฉันต
F#m 
ามหา 
 
 
Bm 
  คือเธอตลอ
E 
ดมา

 
F 
ยากพาเธอไปเ
G 
จอผู้คนมาก
Em 
มาย 
 
ที่ฉันได้
Am 
เจอ
 
อยากอยู่เ
Dm 
ถียงกับเธอ 
 
ว่าเย็น
G 
นี้จะกินอะ
C 
ไร
 
แม้สุดท้
A 
ายต้องตามใจ 
 
 
F 
ได้เป็นรอยยิ้ม
Fm 
เธอ
 
กอดเธอทุก
Em 
ครั้ง 
 
ที่ได้เ
A7 
จอ
 
ฉัน
Dm 
มั่นใจ 
 
แล้วเ
F 
ธอล่ะ 
 
มั่นไ
 
หม..

INSTRU | F Em Dm Em | E |

 
ก็
A 
รู้ 
 
ว่าฉันมันพูดไ
F#m 
ม่เก่ง
 
หวังว่า
Bm 
เธอจะเห็น 
 
 
E 
สิ่งที่ฉันทำนะ
 
จาก
A 
นี้ 
 
จะวาดเขียนเรื่อ
F#m 
งราว
 
ของสอง
Bm 
เราให้ชัด 
 
E 
ว่าที่ผ่านมา

 
F 
ยากพาเธอไปเ
G 
จอผู้คนมาก
Em 
มาย 
 
ที่ฉันได้
Am 
เจอ
 
อยากอยู่เ
Dm 
ถียงกับเธอ 
 
ว่าเย็น
G 
นี้จะกินอะ
C 
ไร
 
แม้สุดท้
A 
ายต้องตามใจ 
 
 
F 
ได้เป็นรอยยิ้ม
Fm 
เธอ
 
กอดเธอทุก
Em 
ครั้ง 
 
ที่ได้เ
A7 
จอ
 
ฉัน
Dm 
มั่นใจ 
 
แล้วเ
G 
ธอล่ะ

INSTRU | Ebmaj7 | Dbmaj7 | Ebmaj7 | Dbmaj7 |
INSTRU | C | Bb | E/G# | E/G# |

 
F 
ยากพาเธอไปเ
G 
จอผู้คนมาก
Em 
มาย 
 
ที่ฉันได้
Am 
เจอ
 
อยากอยู่เ
Dm 
ถียงกับเธอ 
 
ว่าเย็น
G 
นี้จะกินอะ
C 
ไร
 
แม้สุดท้
A 
ายต้องตามใจ 
 
 
F 
ได้เป็นรอยยิ้ม
Fm 
เธอ
 
กอดเธอทุก
Em 
ครั้ง 
 
ที่ได้เ
A7 
จอ
 
ฉัน
Dm 
มั่นใจ 
 
แล้วเ
G 
ธอล่ะ 
 
มั่นไ
 
หม..  
Em 
 
A 

 
ฉัน
Dm 
มั่นใจ 
 
แล้วเ
G 
ธอล่ะ 
 
มั่นไหม..

OUTRO | F | Em | Dm | Cmaj7 | ( 2 Times )


ตั้งแต่รู้จัก ได้มองเธอเรื่อยมา
เธอเข้มแข็งกว่าใครใครที่ฉันได้เจอ
พูดคุยทุกวัน ไม่นานก็เข้าใจ
ใครที่ฉันตามหา คือเธอตลอดมา

อยากพาเธอไปเจอผู้คนมากมายที่ฉันได้เจอ
อยากอยู่เถียงกับเธอ ว่าเย็นนี้จะกินอะไร
แม้สุดท้ายต้องตามใจ
ได้เป็นรอยยิ้มเธอ กอดเธอทุกครั้งที่ได้เจอ
ฉันมั่นใจ แล้วเธอล่ะ มั่นไหม

ก็รู้ ว่าฉันมันพูดไม่เก่ง
หวังว่าเธอจะเห็น สิ่งที่ฉันทำนะ
จากนี้ จะวาดเขียนเรื่องราว
ของสองเราให้ชัดกว่าที่ผ่านมา

อยากพาเธอไปเจอผู้คนมากมายที่ฉันได้เจอ
อยากอยู่เถียงกับเธอ ว่าเย็นนี้จะกินอะไร
แม้สุดท้ายต้องตามใจ
ได้เป็นรอยยิ้มเธอ กอดเธอทุกครั้งที่ได้เจอ
ฉันมั่นใจ แล้วเธอล่ะ

ดนตรี

จะพาเธอไปเจอผู้คนมากมายที่ฉันได้เจอ
อยากอยู่เถียงกับเธอ ว่าเย็นนี้จะกินอะไร
แม้สุดท้ายต้องตามใจ
ได้เป็นรอยยิ้มเธอ กอดเธอทุกครั้งที่ได้เจอ
ฉันมั่นใจ แล้วเธอล่ะ มั่นไหม

ฉันมั่นใจ แล้วเธอล่ะ มั่นไหม

มิวสิควิดีโอ มั่นไหม (Are You?) LingRom

เพลง : มั่นไหม (Are You?)
ศิลปิน : LingRom
เรียบเรียง : LingRom, KNAT
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend