คอร์ดเพลง ขอโทษที่พาเธอมาพัวพัน ตาเนม

  
Text   


INTRO | Am | D | Em | G |
INTRO | Am | D | Em | G |

 
ขอโทษที่พาเธอ
Am 
มาพัวพัน
 
กับคนร้
D 
ายๆ 
 
อย่างฉัน
 
ไม่คิดไม่
Em 
ฝันว่าเราจะคบกันนานขนา
G 
ดนี้
 
ที่ฉันเคย
Am 
ทำผิดไป 
 
ไม่รู้กี่ร้
D 
อยหมื่นครั้ง
 
ที่ทำให้
Em 
เธอต้องคอยผิดหวัง
 
ฉันขอโท
G 
ษที..

 
ขอโทษ
Am 
ทีวันนี้ต้องให้เธอกอด
 
เศร้าบ่
D 
อยก็เลยต้องให้เธอปลอบ
 
ร้องให้งอ
Em 
แงไม่โตสักที
 
มีเรื่องมีร
G 
าวให้เธอปวดหัวตลอด
 
ขอโทษที่
Am 
เมาในวันที่ใจมืดมน
 
ขอโทษพ่อ
D 
แม่ขอโทษแฟนๆ 
 
ทุกคน
 
ผ่านร้อนผ่าน
Em 
หนาวแต่ยังทำตัวซุกซน
 
ยังไม่เข้าใ
G 
จทำไมต้องคิดวกวน
 
เรื่องใน
Am 
อดีตต่างๆ 
 
นาๆ
 
บาง
D 
วันมันยังหลอกหลอน
 
เขียนบาง
Em 
สิ่งเพื่อคนบนฟ้า
 
หลับ
G 
ตาแล้วมองข้างบน..

 
ขอโทษที่พาเธอ
Am 
มาพัวพัน
 
กับคนร้
D 
ายๆ 
 
อย่างฉัน
 
ไม่คิดไม่
Em 
ฝันว่าเราจะคบกันนานขนา
G 
ดนี้
 
ที่ฉันเคย
Am 
ทำผิดไป 
 
ไม่รู้กี่ร้
D 
อยหมื่นครั้ง
 
ที่ทำให้
Em 
เธอต้องคอยผิดหวัง
 
ฉันขอโท
G 
ษที..

INSTRU | Am | D |

 
ฉันขอโท
Em 
ษที.. 
 
 
G 

Am 
  ไม่แปลกที่เธอจะเ
D 
บื่อ
 
  ไม่แปลกที่เธอจะ
Em 
หาย
 
  แต่ขอเป็นคืนสุดท้
G 
าย 
 
ที่เราได้เจอ..
Am 
  ไม่แปลกที่เธอจะเ
D 
ลือน
 
  ไม่แปลกที่มันจะ
Em 
สาย
 
  แต่ขอได้กอดเธอไ
G 
ว้.. 
 
สายเกิ
Am 
นไป..
 
  วัน
D 
นี้.. 
 
ไม่ทันตั้ง
Em 
ตัว
 
  หัวใจมันแ
G 
ทบสลาย..
 
  
Am 
ขอโอกาส
 
  
D 
มันก็ไม่มีความหมายใ
Em 
ดๆ
 
  มันสา
G 
ยไป..

 
ขอโทษที่พาเธอ
Am 
มาพัวพัน 
 
 
D 
 
ลึกๆรู้สึกเหมือน
Em 
เธอกลัวฉัน 
 
 
G 
 
สัตว์ร้ายในตัวคง
Am 
ไปในสักวัน 
 
 
D 
 
เจอะเจอกับเธอสัก
Em 
ครา
 
อยากเอ่ยวาจาสั
G 
กคำ..
 
i’m sor
Am 
ry..
D 
 
ฉันขอโท
Em 
ษที.. 
 
 
G 

INSTRU | Am | D | Em |

 
ฉันขอโท
G 
ษที…

OUTRO | Am | D | Em | G |
OUTRO | Am | D | Em | G |


ขอโทษที่พาเธอมาพัวพัน
กับคนร้ายๆ อย่างฉัน
ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะคบกันนานขนาดนี้
ที่ฉันเคยทำผิดไป ไม่รู้กี่ร้อยหมื่นครั้ง
ที่ทำให้เธอต้องคอยผิดหวัง
ฉันขอโทษที..

ขอโทษทีวันนี้ต้องให้เธอกอด
เศร้าบ่อยก็เลยต้องให้เธอปลอบ
ร้องให้งอแงไม่โตสักที
มีเรื่องมีราวให้เธอปวดหัวตลอด
ขอโทษที่เมาในวันที่ใจมืดมน
ขอโทษพ่อแม่ขอโทษแฟนๆ ทุกคน
ผ่านร้อนผ่านหนาวแต่ยังทำตัวซุกซน
ยังไม่เข้าใจทำไมต้องคิดวกวน
เรื่องในอดีตต่างๆ นาๆ
บางวันมันยังหลอกหลอน
เขียนบางสิ่งเพื่อคนบนฟ้า
หลับตาแล้วมองข้างบน..

ขอโทษที่พาเธอมาพัวพัน
กับคนร้ายๆ อย่างฉัน
ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะคบกันนานขนาดนี้
ที่ฉันเคยทำผิดไป ไม่รู้กี่ร้อยหมื่นครั้ง
ที่ทำให้เธอต้องคอยผิดหวัง
ฉันขอโทษที..

( ดนตรี )

ฉันขอโทษที..

ไม่แปลกที่เธอจะเบื่อ
ไม่แปลกที่เธอจะหาย
แต่ขอเป็นคืนสุดท้าย ที่เราได้เจอ..
ไม่แปลกที่เธอจะเลือน
ไม่แปลกที่มันจะสาย
แต่ขอได้กอดเธอไว้.. สายเกินไป..
วันนี้.. ไม่ทันตั้งตัว
หัวใจมันแทบสลาย..
ขอโอกาส
มันก็ไม่มีความหมายใดๆ
มันสายไป..

ขอโทษที่พาเธอมาพัวพัน
ลึกๆรู้สึกเหมือนเธอกลัวฉัน
สัตว์ร้ายในตัวคงไปในสักวัน
เจอะเจอกับเธอสักครา
อยากเอ่ยวาจาสักคำ..
i’m sorry..
ฉันขอโทษที..

( ดนตรี )

ฉันขอโทษที..

มิวสิควิดีโอ ขอโทษที่พาเธอมาพัวพัน ตาเนม

เพลง : ขอโทษที่พาเธอมาพัวพัน
ศิลปิน : ตาเนม
Beat Prod By Tanakorn
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend