คอร์ดเพลง เป็นเพื่อนฮักกันบ่ได้ เนย ภัสวรรณ

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | F | C/E | Dm | Bb C |
INTRO | F | C/E | Dm | Bb C |

F 
  ฮู้..
C/E 
อยู่.. ว่าห
Dm 
มู่กัน
 
  ให้คิดเกินเ
Bb 
ลยกว่านั้น..  
Am 
 
  
Gm 
มันกะคงบ่ไ
C 
ด้

F 
  ฮู้..
C/E 
อยู่.. 
 
แก่
Dm 
ใจ..
 
  ความน่าจะเ
Bb 
ป็นไปได้.. 
 
 
Am 
 
  
Gm 
บ่ฮอดสิบเปอร์เ
C 
ซ็นต์

 
สิ่งที่
Dm 
เห็น.. 
 
คือเ
C 
ธอมีใจ
 
เทคแ
Bb 
คร์กันหมดทุกอ
C 
ย่าง
 
แต่
Dm 
ลึกๆ .. มัน
C 
กะเข้าข้างเจ้า
Bb 
ของ
 
ว่าเธอกะฮั
C 
กกัน.. 
 
แต่ลืมไป..

 
เป็นเพื่อนฮักกันบ่ไ
F 
ด้ 
 
ท่องไ
C/E 
ว้ในใจเ
Dm 
สมอ
 
อยากบ
C 
อกว่าฉันรักเ
Bb 
ธอ 
 
แต่ก็ไ
Gm 
ด้แค่บอกในใ
C 
 
เป็นเพื่อนก็ได้แค่เ
F 
พื่อน 
 
จะเ
C/E 
ลื่อนเป็นแฟนบ่
Dm 
ได้ 
 
 
C 
 
ผิดกฎหั
Bb 
วใจ.
Gm 
.. 
 
เคยสัญญ
C 
าไว้..
 
ว่าเราจะเป็นเพื่อนกัน..
 

INSTRU | F | C/E | Dm | Bb C |

F 
  ฮู้..
C/E 
อยู่.. 
 
แก่
Dm 
ใจ..
 
  ความน่าจะเ
Bb 
ป็นไปได้.. 
 
 
Am 
 
  
Gm 
บ่ฮอดสิบเปอร์เ
C 
ซ็นต์

 
สิ่งที่
Dm 
เห็น.. 
 
คือเ
C 
ธอมีใจ
 
เทคแ
Bb 
คร์กันหมดทุกอ
C 
ย่าง
 
แต่
Dm 
ลึกๆ .. มัน
C 
กะเข้าข้างเจ้า
Bb 
ของ..
 
ว่าเธอกะฮั
C 
กกัน.. 
 
แต่ลืมไป..

 
เป็นเพื่อนฮักกันบ่ไ
F 
ด้ 
 
ท่องไ
Am 
ว้ในใจเ
Dm 
สมอ
 
อยากบ
C 
อกว่าฉันรักเ
Bb 
ธอ 
 
แต่ก็ไ
Gm 
ด้แค่บอกในใ
C 
 
เป็นเพื่อนก็ได้แค่เ
F 
พื่อน 
 
จะเ
Am 
ลื่อนเป็นแฟนบ่
Dm 
ได้ 
 
 
C 
 
ผิดกฎหั
Bb 
วใจ.
Gm 
.. 
 
เคยสัญญ
C 
าไว้..
 
ว่าเราจะเป็นเพื่อนกัน..
 

INSTRU | F Am | Dm C | Bb Gm | C |
INSTRU | F Am | Dm C | Bb Gm | C |

 
เป็นเพื่อนฮักกันบ่ไ
F 
ด้ 
 
ท่องไ
Am 
ว้ในใจเ
Dm 
สมอ
 
อยากบ
C 
อกว่าฉันรักเ
Bb 
ธอ 
 
แต่ก็ไ
Gm 
ด้แค่บอกในใ
C 
 
เป็นเพื่อนก็ได้แค่เ
F 
พื่อน 
 
จะเ
Am 
ลื่อนเป็นแฟนบ่
Dm 
ได้ 
 
 
C 
 
ผิดกฎหั
Bb 
วใจ.
Gm 
.. 
 
เคยสัญญ
C 
าไว้..

 
เป็นเพื่อนฮักกันบ่ไ
F 
ด้ 
 
ท่องไ
Am 
ว้ในใจเ
Dm 
สมอ
 
อยากบ
C 
อกว่าฉันรักเ
Bb 
ธอ 
 
แต่ก็ไ
Gm 
ด้แค่บอกในใ
C 
 
เป็นเพื่อนก็ได้แค่เ
F 
พื่อน 
 
จะเ
Am 
ลื่อนเป็นแฟนบ่
Dm 
ได้ 
 
 
C 
 
ผิดกฎหั
Bb 
วใจ.
Gm 
.. 
 
เคยสัญญ
C 
าไว้..
 
ว่าเราจะเป็นเพื่อนกัน..
 

OUTRO | F | C/E | Dm | Bb C | F |


ฮู้..อยู่..ว่าหมู่กัน
ให้คิดเกินเลยกว่านั้น..
มันกะคงบ่ได้

ฮู้..อยู่.. แก่ใจ..
ความน่าจะเป็นไปได้..
บ่ฮอดสิบเปอร์เซ็นต์

สิ่งที่เห็น.. คือเธอมีใจ
เทคแคร์กันหมดทุกอย่าง
แต่ลึกๆ .. มันกะเข้าข้างเจ้าของ
ว่าเธอกะฮักกัน.. แต่ลืมไป..

เป็นเพื่อนฮักกันบ่ได้ ท่องไว้ในใจเสมอ
อยากบอกว่าฉันรักเธอ แต่ก็ได้แค่บอกในใจ
เป็นเพื่อนก็ได้แค่เพื่อน จะเลื่อนเป็นแฟนบ่ได้
ผิดกฎหัวใจ… เคยสัญญาไว้..
ว่าเราจะเป็นเพื่อนกัน..

( ดนตรี )

ฮู้..อยู่.. แก่ใจ..
ความน่าจะเป็นไปได้..
บ่ฮอดสิบเปอร์เซ็นต์

สิ่งที่เห็น.. คือเธอมีใจ
เทคแคร์กันหมดทุกอย่าง
แต่ลึกๆ .. มันกะเข้าข้างเจ้าของ..
ว่าเธอกะฮักกัน.. แต่ลืมไป..

เป็นเพื่อนฮักกันบ่ได้ ท่องไว้ในใจเสมอ
อยากบอกว่าฉันรักเธอ แต่ก็ได้แค่บอกในใจ
เป็นเพื่อนก็ได้แค่เพื่อน จะเลื่อนเป็นแฟนบ่ได้
ผิดกฎหัวใจ… เคยสัญญาไว้..
ว่าเราจะเป็นเพื่อนกัน..

( ดนตรี )

เป็นเพื่อนฮักกันบ่ได้ ท่องไว้ในใจเสมอ
อยากบอกว่าฉันรักเธอ แต่ก็ได้แค่บอกในใจ
เป็นเพื่อนก็ได้แค่เพื่อน จะเลื่อนเป็นแฟนบ่ได้
ผิดกฎหัวใจ… เคยสัญญาไว้..

เป็นเพื่อนฮักกันบ่ได้ ท่องไว้ในใจเสมอ
อยากบอกว่าฉันรักเธอ แต่ก็ได้แค่บอกในใจ
เป็นเพื่อนก็ได้แค่เพื่อน จะเลื่อนเป็นแฟนบ่ได้
ผิดกฎหัวใจ… เคยสัญญาไว้..
ว่าเราจะเป็นเพื่อนกัน..

มิวสิควิดีโอ เป็นเพื่อนฮักกันบ่ได้ เนย ภัสวรรณ

เพลง : เป็นเพื่อนฮักกันบ่ได้
ศิลปิน : เนย ภัสวรรณ
เรียบเรียง : นิค สะเลอปี้/เภาสตูดิโอ
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend