คอร์ดเพลง รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น พร จันทพร VS เนย ภัสวรรณ

  
Text   
คอร์ดเพลง รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น พร จันทพร VS เนย ภัสวรรณ

คอร์ด :

ศิลปิน : พร จันทพร VS เนย ภัสวรรณ

เนื้อร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้

คอร์ดในเพลง : D,E,F#m,G,A,Bm


Tune to Eb
INTRO | G A | F#m Bm A |
INTRO | G | F# | A | D A/C# |
INTRO | Bm A | G D A |
INTRO | Bm A | G | F# |

 
เธอทำครอบครัวฉัน..
Em 
พังทลาย
A 
 
แล้วเธอก็ได้เขาไปครอ
D 
บครอง
Bm 
 
ก็ในวัน
B7 
นั้นฉันเคย
Em 
ขอร้อง
 
ว่าอ
A 
ย่า 
 
เอาเขาไปจากฉั
F# 
น..ได้ไหม

 
ถ้ามีพรให้ย้อน
Em 
เวลา
A 
 
ฉันคงจะถอยออกมา และห้า
D 
มใจ
Bm 
 
ฉันกลับมา
B7 
คิด 
 
ลูกเมียเขา
Em 
ยังทิ้งได้
A 
 
และคิวต่อไ
F# 
ปก็คงเป็น
G 
ฉัน
 
ขอโทษเธ
F#7 
อทันไหม..

 
ฉันต้องกลายเป็นห
G 
ม้าย 
 
ลูกฉันไม่มี
A 
พ่อ
 
เธอแค่จะ
F#m 
ขอโทษกัน
Bm 
ง่ายๆ 
 
เหรอ
 
ก็รู้ว่าฉัน
G 
ผิด
 
ก็แน่นอนความผิดของ
F#m 
เธอ
 
ฉันจะเอา
Em 
คืนให้เธอยืนไม่ไ
A 
หว..

D 
รับ.. 
 
 
A/C# 
คำ.. 
 
 
D 
ขอ.. 
 
G 
ทษ..
 
เป็นเงิน
A 
สดเท่านั้น..
Bm 
 
A 
 
ผู้หญิงหน้าด้
G 
าน
 
เชิญขึ้นศ
A 
าลไม่ต้องร้อ
Bm 
งไห้

 
ฉันแค่
Em 
คนถูกหลอกให้
F#m 
รัก
 
จะเอาเงิน
F#7 
มากมายมาจากไ
Bm 
หน

 
ฉันก็เ
Em 
ตือนตั้งแต่คราว
F#m 
นั้นไง
 
พึ่ง
Em 
ตาสว่าง 
 
ขอโ
F#m 
ทษได้ไหม
 
อยากใ
Em 
ห้เธอ 
 
นั้นใ
F#m 
ห้อภัย
 
หยุด..พ
G 
ร่ำได้ไหม.. 
 
 
A 
ฉันจะเอาเ
D 
งิน

INSTRU | Bm A | G D |
INSTRU | Bm A | G A | F#7 |

 
ฉันต้องกลายเป็นห
G 
ม้าย 
 
ลูกฉันไม่มี
A 
พ่อ
 
เธอแค่จะ
F#m 
ขอโทษกัน
Bm 
ง่ายๆ 
 
เหรอ
 
ก็รู้ว่าฉัน
G 
ผิด
 
ก็แน่นอนความผิดของ
F#m 
เธอ
 
ฉันจะเอา
Em 
คืนให้เธอยืนไม่ไ
A 
หว..

D 
รับ.. 
 
 
A/C# 
คำ.. 
 
 
D 
ขอ.. 
 
G 
ทษ..
 
เป็นเงิน
A 
สดเท่านั้น..
Bm 
 
A 
 
ผู้หญิงหน้าด้
G 
าน
 
เชิญขึ้นศ
A 
าลไม่ต้องร้อ
Bm 
งไห้

 
ฉันแค่
Em 
คนถูกหลอกให้
F#m 
รัก
 
จะเอาเงิน
F#7 
มากมายมาจากไ
Bm 
หน

 
ฉันก็เ
Em 
ตือนตั้งแต่คราว
F#m 
นั้นไง
 
พึ่ง
Em 
ตาสว่าง 
 
ขอโ
F#m 
ทษได้ไหม
 
อยากใ
Em 
ห้เธอ 
 
นั้นใ
F#m 
ห้อภัย
 
หยุด..พ
G 
ร่ำได้ไหม.. 
 
 
A 
ฉันจะเอาเ
D 
งิน

G 
  ขอใช้สิทธิ์ของเมีย 
 
 
D 
  เคลียร์กันให้มันจบ
G 
  ขอโทษที่แอบคบ 
 
ให้มัน
F#7 
จบแค่นี้..

INSTRU | G | Bm | G | D |
INSTRU | Bm A | G D A |
INSTRU | Bm A | G | A |

A 
รับ.. 
 
คำขอโ
G 
ทษ..
 
เป็นเงิน
A 
สดเท่านั้น..
Bm 
 
A 
 
ฮ้าว ฮ
G 
าว.. 
 
 
A 
 
D 

 
ฉันแค่
G 
คนถูกหลอกให้
A 
รัก
 
จะเอาเงินม
F# 
ากมาย
 
มาจากไ
Bm 
หน.. 
 
 
Bb 
 
A 
 
Ab 
 
G 

 
ฉันก็เ
Em 
ตือนตั้งแต่คราว
F#m 
นั้นไง
 
พึ่ง
Em 
ตาสว่าง 
 
ขอโ
F#m 
ทษได้ไหม
 
อยากใ
Em 
ห้เธอ 
 
นั้นใ
F#m 
ห้อภัย
 
หยุด..พ
G 
ร่ำได้ไหม.. 
 
 
A 
ฉันจะเอาเ
D 
งิน

 
อย่า
G 
ทำแบบนี้กับใคร.
A 
.. 
 
อี
D 
กเลย..
Dmaj7 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น


เธอทำครอบครัวฉัน..พังทลาย
แล้วเธอก็ได้เขาไปครอบครอง
ก็ในวันนั้นฉันเคยขอร้อง
ว่าอย่า เอาเขาไปจากฉันได้ไหม

ถ้ามีพรให้ย้อนเวลา
ฉันคงจะถอยออกมา และห้ามใจ
ฉันกลับมาคิด ลูกเมียเขายัง ทิ้งได้
และคิวต่อไปก็คงเป็นฉัน
ขอโทษเธอทันไหม..

ฉันต้องกลายเป็นหม้าย ลูกฉันไม่มีพ่อ
เธอแค่จะขอโทษกันง่ายๆ เหรอ
ก็รู้ว่าฉันผิด
ก็แน่นอนความผิดของเธอ
ฉันจะเอาคืนให้เธอยืนไม่ไหว..

รับ.. คำ.. ขอ.. โทษ..
เป็นเงินสดเท่านั้น..
ผู้หญิงหน้าด้าน
เชิญขึ้นศาลไม่ต้องร้องไห้

ฉันแค่คนถูกหลอกให้รัก
จะเอาเงินมากมายมาจากไหน

ฉันก็เตือนตั้งแต่คราวนั้นไง
พึ่งตาสว่าง ขอโทษได้ไหม
อยากให้เธอ นั้นให้อภัย
หยุด..พร่ำได้ไหม.. ฉันจะเอาเงิน

( ดนตรี )

ฉันต้องกลายเป็นหม้าย ลูกฉันไม่มีพ่อ
เธอแค่จะขอโทษกันง่ายๆ เหรอ
ก็รู้ว่าฉันผิด
ก็แน่นอนความผิดของเธอ
ฉันจะเอาคืนให้เธอยืนไม่ไหว..

รับ.. คำ..ขอ.. โทษ..
เป็นเงินสดเท่านั้น..
ผู้หญิงหน้าด้าน
เชิญขึ้นศาลไม่ต้องร้องไห้

ฉันแค่คนถูกหลอกให้รัก
จะเอาเงินมากมายมาจากไหน

ฉันก็เตือนตั้งแต่คราวนั้นไง
พึ่งตาสว่าง ขอโทษได้ไหม
อยากให้เธอ นั้นให้อภัย
หยุด..พร่ำได้ไหม.. ฉันจะเอาเงิน

ขอใช้สิทธิ์ของเมีย เคลียร์กันให้มันจบ
ขอโทษที่แอบคบ ให้มันจบแค่นี้..

( ดนตรี )

รับ.. คำขอโทษ..
เป็นเงินสดเท่านั้น..
ฮ้าว ฮาว..

ฉันแค่คนถูกหลอกให้รัก
จะเอาเงินมากมาย
มาจากไหน..

ฉันก็เตือนตั้งแต่คราวนั้นไง
พึ่งตาสว่าง ขอโทษได้ไหม
อยากให้เธอ นั้นให้อภัย
หยุด..พร่ำได้ไหม.. ฉันจะเอาเงิน

อย่าทำแบบนี้กับใคร… อีกเลย..

มิวสิควิดีโอ รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น พร จันทพร VS เนย ภัสวรรณ

เพลง : รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น
ศิลปิน : พร จันทพร VS เนย ภัสวรรณ
เรียบเรียง : นิค สะเลอปี้ เภา สตูดิโอ อาร์ม โน๊ตผีบอก อานนท์ เชื้อบุญมา
ติดต่องานแสดง : 0837899325
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend