คอร์ดเพลง ไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกอง วงดนตรี

  
Text   


INTRO | C | F | C | G |
INTRO | Am | F | C | G ( 2 Times )

Am 
นี่ๆ 
 
มันก็นาน
 
นานแสนนานจนจำไม่ไ
G 
ด้เลย
 
F 
ธออยู่สวยอยู่เต็ม
 
เธอยังคมยังเข้มเหมือน
Am 
เดิม

 
F 
ยากจะถามว่าเธอมีแฟนอยู่ห
G 
รือยังนะ

 
ไม่เจอกันน
F 
านนมโตขึ้นเ
G 
ป็นกอง
 
โอ โอละห
C 
นอ 
 
น้อง
G/B 
เอย 
 
ที่
Am 
รักฉัน 
 
 
G 
 
ฉันเองก็เ
F 
คยแอบจดแอบ
G 
จำ
 
เมื่อตอนเรานั้นยังอยู่ ม.ป
C 
ลาย

 
จีบเธอไม่
F 
ติด เธอไม่รัก เธอไม่มอ
C 
งฉันเลย
 
จีบเธอไม่
F 
ติด เธอไม่มอง เธอไม่เห
C 
ลียว 
 
เธอไม่แล
 
ถ้าเธอไม่
Dm 
มีใคร 
 
หรือยังไม่
F 
มีใคร
 
จะรอให้ถึงสามสิบอยู่ทำไม โอ.. โอละ
G 
นอ..

INSTRU | C | F | C | G |

 
Am 
นี่ๆ 
 
มันก็นาน
 
นานแสนนานจนจำไม่ไ
G 
ด้เลย
 
F 
ธออยู่สวยอยู่เต็ม
 
เธอยังคมยังเข้มเหมือน
Am 
เดิม

 
F 
ยากจะถามว่าเธอมีแฟนอยู่ห
G 
รือยังนะ

 
ไม่เจอกันน
F 
านนมโตขึ้นเ
G 
ป็นกอง
 
โอ โอละห
C 
นอ 
 
น้อง
G/B 
เอย 
 
ที่
Am 
รักฉัน 
 
 
G 
 
ฉันเองก็เ
F 
คยแอบจดแอบ
G 
จำ
 
เมื่อตอนเรานั้นยังอยู่ ม.ป
C 
ลาย

 
จีบเธอไม่
F 
ติด เธอไม่รัก เธอไม่มอ
C 
งฉันเลย
 
จีบเธอไม่
F 
ติด เธอไม่มอง เธอไม่เห
C 
ลียว 
 
เธอไม่แล
 
ถ้าเธอไม่
Dm 
มีใคร 
 
หรือยังไม่
F 
มีใคร
 
จะรอให้ถึงสามสิบอยู่ทำไม โอ.. โอละ
G 
นอ..

INSTRU | Am | F | C | G | ( 2 Times )

 
  เธอดู
F 
ดีทุกอย่าง 
 
รู้ไหมมัน
G 
ทำให้หวั่นไหว
F 
  เธอยังโสด 
 
ยังซิงอยู่ใช่ไ
G 
หม 
 
โน…

 
ไม่เจอกันน
F 
านนมโตขึ้นเ
G 
ป็นกอง
 
โอ โอละห
C 
นอ 
 
น้อง
G/B 
เอย 
 
ที่
Am 
รักฉัน 
 
 
G 
 
ฉันเองก็เ
F 
คยแอบจดแอบ
G 
จำ
 
เมื่อตอนเรานั้นยังอยู่ ม.ป
C 
ลาย

 
จีบเธอไม่
F 
ติด เธอไม่รัก เธอไม่ม
C 
องฉันเลย
 
จีบเธอไม่
F 
ติด เธอไม่มอง เธอไม่เห
C 
ลียว 
 
เธอไม่แล
 
ถ้าเธอไม่
Dm 
มีใคร 
 
หรือยังไม่
F 
มีใคร
 
จะรอให้ถึงสามสิบอยู่ทำไม โอ.. โอละ
G 
นอ..

 
ไม่เจอกันน
F 
านนมโตขึ้นเ
G 
ป็นกอง
 
โอ โอละห
C 
นอ 
 
น้อง
G/B 
เอย 
 
ที่
Am 
รักฉัน 
 
 
G 
 
ฉันเองก็เ
F 
คยแอบจดแอบ
G 
จำ
 
เมื่อตอนเรานั้นยังอยู่ ม.ป
C 
ลาย

 
ไม่เจอกันน
F 
านนมโตขึ้นเ
G 
ป็นกอง
 
โอ โอละห
C 
นอ 
 
น้อง
G/B 
เอย 
 
ที่
Am 
รักฉัน 
 
 
G 
 
ฉันเองก็เ
F 
คยแอบจดแอบ
G 
จำ
 
เมื่อตอนเรานั้นยังอยู่ ม.ป
C 
ลาย

OUTRO | Am | F | C | G | ( 2 Times ) | Am |


นี่ๆ มันก็นาน
นานแสนนานจนจำไม่ได้เลย
เธออยู่สวยอยู่เต็ม
เธอยังคมยังเข้มเหมือนเดิม

อยากจะถามว่าเธอมีแฟนอยู่หรือยังนะ

ไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกอง
โอ โอละหนอ น้องเอย ที่รักฉัน
ฉันเองก็เคยแอบจดแอบจำ
เมื่อตอนเรานั้นยังอยู่ ม.ปลาย

จีบเธอไม่ติด เธอไม่รัก เธอไม่มองฉันเลย
จีบเธอไม่ติด เธอไม่มอง เธอไม่เหลียว เธอไม่แล
ถ้าเธอไม่มีใคร หรือยังไม่มีใคร
จะรอให้ถึงสามสิบอยู่ทำไม โอ.. โอละนอ..

( ดนตรี )

นี่ๆ มันก็นาน
นานแสนนานจนจำไม่ได้เลย
เธออยู่สวยอยู่เต็ม
เธอยังคมยังเข้มเหมือนเดิม

อยากจะถามว่าเธอมีแฟนอยู่หรือยังนะ

ไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกอง
โอ โอละหนอ น้องเอย ที่รักฉัน
ฉันเองก็เคยแอบจดแอบจำ
เมื่อตอนเรานั้นยังอยู่ ม.ปลาย

จีบเธอไม่ติด เธอไม่รัก เธอไม่มองฉันเลย
จีบเธอไม่ติด เธอไม่มอง เธอไม่เหลียว เธอไม่แล
ถ้าเธอไม่มีใคร หรือยังไม่มีใคร
จะรอให้ถึงสามสิบอยู่ทำไม โอ.. โอละนอ..

( ดนตรี )(

เธอดูดีทุกอย่าง รู้ไหมมันทำให้หวั่นไหว
เธอยังโสด ยังซิงอยู่ใช่ไหม โน…

ไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกอง
โอ โอละหนอ น้องเอย ที่รักฉัน
ฉันเองก็เคยแอบจดแอบจำ
เมื่อตอนเรานั้นยังอยู่ ม.ปลาย

จีบเธอไม่ติด เธอไม่รัก เธอไม่มองฉันเลย
จีบเธอไม่ติด เธอไม่มอง เธอไม่เหลียว เธอไม่แล
ถ้าเธอไม่มีใคร หรือยังไม่มีใคร
จะรอให้ถึงสามสิบอยู่ทำไม โอ.. โอละนอ..

ไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกอง
โอ โอละหนอ น้องเอย ที่รักฉัน
ฉันเองก็เคยแอบจดแอบจำ
เมื่อตอนเรานั้นยังอยู่ ม.ปลาย

ไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกอง
โอ โอละหนอ น้องเอย ที่รักฉัน
ฉันเองก็เคยแอบจดแอบจำ
เมื่อตอนเรานั้นยังอยู่ ม.ปลาย

มิวสิควิดีโอ ไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกอง วงดนตรี

เพลง : ไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกอง
ศิลปิน : วงดนตรี
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend