คอร์ดเพลง ลาออก – นิค สะเลอปี้ feat. เนย ภัสวรรณ

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ลาออก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G Bm | Em | G Bm | Em |
INTRO | C | Bm | Am D | Em |

 
เห็น
Em 
เธอเศร้า ๆ ตั้งแต่
Bm 
เช้าจนฮอดเที่ยง
 
น้ำ
Am 
เสียง.. 
 
เห
A7 
มือนกับคนเสี
D 
ยใจ 
 
 
B7 

 
เขาถิ่ม
Em 
หนู 
 
ไป
Bm 
แล้ว.. 
 
กับผู้หญิง
Em 
คนใหม่..
Am 
หนูคงสิเรียนบ่ไหว 
 
มื้
D 
อนี้..

 
เข้าใจ
Bm 
อยู่ 
 
ครูกะเคยถืกคน
Em 
ฮักถิ่ม
 
แต่แฮ่งเฮาเศ
C 
ร้าเขากะแฮ่งยิ้ม 
 
แล้วกะส
G 
ะใจ

 
หนูต้องเ
C 
ฮ็ดจั่งใด๋แ
D 
หน่ 
 
เขาจั่งสิ
Bm 
หายไปจากหั
Em 
วใจ
 
บ่อ
Am 
ยากสิฮ้องสิไห้ 
 
ในเวล
D 
าเรียน..

 
ให้เธอ
G 
ลาออก 
 
 
D/F# 
ลาออก
Em 
ออกจากความเจ็บช้ำ
 
ให้เธอ
G 
ลาออก 
 
 
D/F# 
ลาออก 
 
 
Em 
ออกคนใจดำ
 
แฮ่งเธ
C 
อเศร้า 
 
เขากะ
Bm 
แฮ่งหัวได้ใจซ้ำ
 
เมื่อเธอพ
C 
ลั้งเจ็บ 
 
ก็
Bm 
ให้จำ
 
ลาออกจากค
Am 
วามฮักที่เจ็บ
D 
ช้ำ 
 
แล้วตั้งใ
G 
จเรียน

INSTRU | Em | Bm | C Bm Am Em | D |

 
เข้าใจ
Bm 
อยู่ 
 
ครูกะเคยถืกคน
Em 
ฮักถิ่ม
 
แต่แฮ่งเฮาเศ
C 
ร้า เขากะแฮ่งยิ้ม แล้วกะส
G 
ะใจ
 
หนูต้องเ
C 
ฮ็ดจั่งใด๋แ
D 
หน่ 
 
เขาจั่งสิ
Bm 
หายไปจากหั
Em 
วใจ
 
บ่อ
Am 
ยากสิฮ้องสิไห้.. 
 
ในเวล
D 
าเรียน..

 
ให้เธอ
G 
ลาออก 
 
 
D/F# 
ลาออก
Em 
ออกจากความเจ็บช้ำ
 
ให้เธอ
G 
ลาออก 
 
 
D/F# 
ลาออก  
Em 
ออกคนใจดำ
 
แฮ่งเธ
C 
อเศร้า 
 
เขากะ
Bm 
แฮ่งหัวได้ใจซ้ำ
 
เมื่อเธอพ
C 
ลั้งเจ็บ 
 
ก็
Bm 
ให้จำ
 
ลาออกจากค
Am 
วามฮักที่เจ็บ
D 
ช้ำ 
 
แล้วตั้งใ
G 
จเรียน

Am 
เธอยังมีแม่ 
 
 
Bm 
เธอยังมีครู 
 
C 
ธอยังมีหมู่อ
G 
ยู่เด้
 
ที่
Am 
คอยให้กำลังใจและเคียง
Bm 
ข้าง 
 
บ่ห่างเห
C 
คือกันเขาค
D 
นนั้น..

 
หนูสิ
G 
ลาออก 
 
 
D/F# 
ลาออก  
Em 
ออกจากวันโหดร้าย
 
หนูสิ
G 
ลาออก 
 
 
D/F# 
ลาออก  
Em 
ออกจากความเสียใจ
 
ให้มั
C 
นฮู้.. 
 
ว่าบ่มี
Bm 
มันหนูกะอยู่ได้
 
แร
C 
ก ๆ กะคงบ่ไ
Bm 
หว แต่อีก
C 
บ่ดนคงทำใจไ
D 
ด้
 
ขอบคุณเด้
G 
อครู..

 
เมื่อเธอพ
C 
ลั้งเจ็บ 
 
ก็ใ
Bm 
ห้จำ
 
ลาออกจากค
Am 
วามฮักที่เจ็บ
D 
ช้ำ.. 
 
แล้วตั้งใจเรียน…

OUTRO | C Cm | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลาออก


เห็นเธอเศร้า ๆ ตั้งแต่เช้าจนฮอดเที่ยง
น้ำเสียง.. เหมือนกับคนเสียใจ

เขาถิ่มหนู ไปแล้ว.. กับผู้หญิงคนใหม่..
หนูคงสิเรียนบ่ไหว มื้อนี้..

เข้าใจอยู่ ครูกะเคยถืกคนฮักถิ่ม
แต่แฮ่งเฮาเศร้าเขากะแฮ่งยิ้ม แล้วกะสะใจ
หนูต้องเฮ็ดจั่งใด๋แหน่ เขาจั่งสิหายไปจากหัวใจ
บ่อยากสิฮ้องสิไห้ ในเวลาเรียน..

ให้เธอลาออก ลาออก
ออกจากความเจ็บช้ำ
ให้เธอลาออก ลาออก ออกคนใจดำ
แฮ่งเธอเศร้า เขากะแฮ่งหัวได้ใจซ้ำ
เมื่อเธอพลั้งเจ็บ ก็ให้จำ
ลาออกจากความฮักที่เจ็บช้ำ แล้วตั้งใจเรียน

( ดนตรี )

เข้าใจอยู่ ครูกะเคยถืกคนฮักถิ่ม
แต่แฮ่งเฮาเศร้า เขากะแฮ่งยิ้ม แล้วกะสะใจ
หนูต้องเฮ็ดจั่งใด๋แหน่ เขาจั่งสิหายไปจากหัวใจ
บ่อยากสิฮ้องสิไห้.. ในเวลาเรียน..

ให้เธอลาออก ลาออก
ออกจากความเจ็บช้ำ
ให้เธอลาออก ลาออก ออกคนใจดำ
แฮ่งเธอเศร้า เขากะแฮ่งหัวได้ใจซ้ำ
เมื่อเธอพลั้งเจ็บ ก็ให้จำ
ลาออกจากความฮักที่เจ็บช้ำ แล้วตั้งใจเรียน

เธอยังมีแม่ เธอยังมีครู เธอยังมีหมู่อยู่เด้
ที่คอยให้กำลังใจและเคียงข้าง บ่ห่างเห
คือกันเขาคนนั้น..

หนูสิลาออก ลาออก ออกจากวันโหดร้าย
หนูสิลาออก ลาออก ออกจากความเสียใจ
ให้มันฮู้.. ว่าบ่มีมันหนูกะอยู่ได้
แรก ๆ กะคงบ่ไหว แต่อีกบ่ดนคงทำใจได้
ขอบคุณเด้อครู..

เมื่อเธอพลั้งเจ็บ ก็ให้จำ
ลาออกจากความฮักที่เจ็บช้ำ.. แล้วตั้งใจเรียน…


รูปภาพคอร์ด ลาออก – นิค สะเลอปี้ feat. เนย ภัสวรรณ

คอร์ดเพลง ลาออก - นิค สะเลอปี้ feat. เนย ภัสวรรณ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ลาออก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
เรียบเรียง : นิค สะเลอปี้ / ใบกระเพรา
ติดต่องาน โทร.0887473659/0909715621
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend