คอร์ดเพลง ขี้ตาหมา วัฒน์ ณวัฒน์ แปดแสนซาวด์ feat.มอส คำหมากบิน

  
Text   
คอร์ดเพลง ขี้ตาหมา วัฒน์ ณวัฒน์ แปดแสนซาวด์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : วัฒน์ ณวัฒน์ แปดแสนซาวด์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


 
จำได้
Bm 
บ่แต่กี้เจ้าซ้อนรถจักรยาน
 
ไปโรงเรียนนำ
A 
กัน 
 
ตอนเป็นเด็กน้อยขี้ตาหมา
 
จําได้
G 
บ่ตอนขึ้นป.ใด๋ที่เริ่มหวั่นไหว 
 
เมื่อได้สบตา
 
จนได้เ
A 
ป็นผู้สาว 
 
ผู้บ่าว

 
จําได้
Bm 
เบิ่ดทุกข้อตกลงทุกคำสัญญา
 
ทุกถ้อยวาจา ทุกเ
A 
รื่องทุกราวของเฮา
 
ออกโรงเ
G 
รียนสิแต่งงานกันมีลูกมีเต้า
 
มีข้อยมีเจ้า จั่งแ
A 
ม่นอ้ายจำได้ดี

 
หมดเว
Bm 
ลา 
 
โมเ
A 
ม้นต์ 
 
ป๊อปปี้เ
G 
ลิฟขี้ตาห
D 
มา
 
จนว่าใ
Bm 
หญ่เป็นบ่าวกะคือเ
A 
ก่าบ่เข้าท่า
 
บ่อยากเ
G 
ห็นน้ำตาแฟน
A 
พี่
 
สิ่งที่
Bm 
ฝัน 
 
กะยังเป็นฝันอยู่คือเ
A 
ก่า
 
ถึงน้องบ่เ
G 
ว้า 
 
กะพอสิเข้าใจ
D 
ดี
 
สิหลีก
Bm 
ทางให้น้องได้เข้าพิ
A 
ธี 
 
คือหน้าที่สุดท้
G 
าย 
 
A 
ฮ..

 
เพื่อให้
Bm 
เธอได้ใส่ชุดง
A 
ามผูกโบว์สีข
G 
าว 
 
 
A 
 
เพื่อให้
Bm 
เธอได้เป็นเจ้าส
A 
าวคือจั่งที่เฮาได้
G 
ฝันไว้ 
 
 
A 
 
กะคอบว่า
Bm 
อ้ายมันบ่มีหยัง 
 
บ่
A 
มีให้เจ้าจั๊กอย่าง
 
จั๊กสิ
G 
พาเจ้าหย่างไปฮอดส่ำ
D 
ใด๋
 
ได้เป็นเจ้า
Bm 
บ่าวขี้ตาหมา 
 
กะนับว่าเ
A 
ป็นเกียรติหลาย
 
ขอเฮ็ดหน้า
G 
ที่สุดท้าย.. ฮู้ ฮู้  
A 
ฮู..
 
คือหลีกทาง ให้ฝันของเจ้าได้เป็นจริง
 

INSTRU | Bm G | D A |

 
ฝ้ายเส้น
Bm 
นี้ได้มาจากกกพ
G 
ร้าว
 
ผูกแขนท้
D 
าวกะให้ได้ฮ่วมนำน
A 
าง
 
ผูกแขน
Bm 
นางกะให้ได้ฮ่วมนำท้
G 
าว
 
ยามบาดสองมือห
D 
น้าว 
 
หมากนาวศรีอย่าดิ้น
A 
ดั่น
 
ให้เจ้านอนหล่อง
Bm 
หง่อง 
 
คอยถ่า.
G 
..
 
ท่องพุทธโ
D 
ธ…
A 
เอ้…
Bm 

 
หมดเว
Bm 
ลา 
 
โมเ
A 
ม้นต์ 
 
ป๊อปปี้เ
G 
ลิฟขี้ตาห
D 
มา
 
สิหลีก
Bm 
ทางให้น้องได้เข้าวิ
A 
วาห์ 
 
คือหน้าที่สุดท้
G 
าย 
 
A 
ฮ..

INSTRU | Bm A | G A | ( 2 Times )

 
เพื่อให้
Bm 
เธอได้ใส่ชุดง
A 
ามผูกโบว์สีข
G 
าว 
 
 
A 
 
เพื่อให้
Bm 
เธอได้เป็นเจ้าส
A 
าวคือจั่งที่เฮาได้
G 
ฝันไว้ 
 
 
A 
 
กะคอบว่า
Bm 
อ้ายมันบ่มีหยัง 
 
บ่
A 
มีให้เจ้าจั๊กอย่าง
 
จั๊กสิ
G 
พาเจ้าหย่างไปฮอดส่ำ
D 
ใด๋
 
ได้เป็นเจ้า
Bm 
บ่าวขี้ตาหมา 
 
กะนับว่าเ
A 
ป็นเกียรติหลาย
 
ขอเฮ็ดหน้า
G 
ที่สุดท้าย.. ฮู้ ฮู้  
A 
ฮู..

 
เพื่อให้
Bm 
เธอได้ใส่ชุดง
A 
ามผูกโบว์สีข
G 
าว 
 
 
A 
 
เพื่อให้
Bm 
เธอได้เป็นเจ้าส
A 
าวคือจั่งที่เฮาได้
G 
ฝันไว้ 
 
 
A 
 
กะคอบว่า
Bm 
อ้ายมันบ่มีหยัง 
 
บ่
A 
มีให้เจ้าจั๊กอย่าง
 
จั๊กสิ
G 
พาเจ้าหย่างไปฮอดส่ำ
D 
ใด๋
 
ได้เป็นเจ้า
Bm 
บ่าวขี้ตาหมา 
 
กะนับว่าเ
A 
ป็นเกียรติหลาย
 
ขอเ
G 
ฮ็ดเพื่อเจ้าเป็นเถื่อสุดท้าย.. ฮู้ ฮู้  
A 
ฮู..
 
คือหลีกทาง ให้ฝันของเจ้าได้เป็นจริง
 

 
ฝ้ายเส้น
Bm 
นี้ได้มาจากกกพ
G 
ร้าว
 
ผูกแขนนางแขนท้
D 
าว 
 
กะให้ได้ฮ่วมนำนาง
 
ยามบาดสองมือห
D 
น้าว 
 
หมากนาวศรีอย่าดิ้น
A 
ดั่น
 
ให้เจ้านอนหล่อง
Bm 
หง่อง 
 
คอยถ่า.
G 
..
 
ท่องพุทธโธ…เอ้…
 

 
ได้รับเ
Bm 
กียรติ 
 
ให้ดูแลสัญ
A 
ญา
 
ในฐานะเจ้าบ่าวขี้ตาห
G 
มา
 
ก่อน
A 
อื่นขอกล่าวคำว่า 
 
มาเด้อขวั
D 
ญเอย
 
เอิ้นเอาขวัญทั้งน้ำ
A 
ตา 
 
ยินดีนำเ
G 
ด้อหล่า
 
สุดท้
A 
ายขอกล่าวคำว่า..
 
อ้ายยังโคตรฮัก…
 

OUTRO | Bm G | D A |
OUTRO | Bm G | D A | Bm
OUTRO ( โอ้ โฮ่ะ โอ… )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขี้ตาหมา


จำได้บ่แต่กี้เจ้าซ้อนรถจักรยาน
ไปโรงเรียนนำกัน ตอนเป็นเด็กน้อยขี้ตาหมา
จําได้บ่ตอนขึ้นป.ใด๋ที่เริ่มหวั่นไหว เมื่อได้สบตา
จนได้เป็นผู้สาว ผู้บ่าว

จําได้เบิ่ดทุกข้อตกลงทุกคำสัญญา
ทุกถ้อยวาจา ทุกเรื่องทุกราวของเฮา
ออกโรงเรียนสิแต่งงานกันมีลูกมีเต้า
มีข้อยมีเจ้า จั่งแม่นอ้ายจำได้ดี

หมดเวลา โมเม้นต์ ป๊อปปี้เลิฟขี้ตาหมา
จนว่าใหญ่เป็นบ่าวกะคือเก่าบ่เข้าท่า
บ่อยากเห็นน้ำตาแฟนพี่
สิ่งที่ฝัน กะยังเป็นฝันอยู่คือเก่า
ถึงน้องบ่เว้า กะพอสิเข้าใจดี
สิหลีกทางให้น้องได้เข้าพิธี คือหน้าที่สุดท้าย โฮ..

เพื่อให้เธอได้ใส่ชุดงามผูกโบว์สีขาว
เพื่อให้เธอได้เป็นเจ้าสาวคือจั่งที่เฮาได้ฝันไว้
กะคอบว่าอ้ายมันบ่มีหยัง บ่มีให้เจ้าจั๊กอย่าง
จั๊กสิพาเจ้าหย่างไปฮอดส่ำใด๋
ได้เป็นเจ้าบ่าวขี้ตาหมา กะนับว่าเป็นเกียรติหลาย
ขอเฮ็ดหน้าที่สุดท้าย.. ฮู้ ฮู้ ฮู..
คือหลีกทาง ให้ฝันของเจ้าได้เป็นจริง

( ดนตรี )

ฝ้ายเส้นนี้ได้มาจากกกพร้าว
ผูกแขนท้าวกะให้ได้ฮ่วมนำนาง
ผูกแขนนางกะให้ได้ฮ่วมนำท้าว
ยามบาดสองมือหน้าว หมากนาวศรีอย่าดิ้นดั่น
ให้เจ้านอนหล่องหง่อง คอยถ่า…
ท่องพุทธโธ…เอ้…

หมดเวลา โมเม้นต์ ป๊อปปี้เลิฟขี้ตาหมา
สิหลีกทางให้น้องได้เข้าวิวาห์ คือหน้าที่สุดท้าย โฮ..

( ดนตรี )

เพื่อให้เธอได้ใส่ชุดงามผูกโบว์สีขาว
เพื่อให้เธอได้เป็นเจ้าสาวคือจั่งที่เฮาได้ฝันไว้
กะคอบว่าอ้ายมันบ่มีหยัง บ่มีให้เจ้าจั๊กอย่าง
จั๊กสิพาเจ้าหย่างไปฮอดส่ำใด๋
ได้เป็นเจ้าบ่าวขี้ตาหมา กะนับว่าเป็นเกียรติหลาย
ขอเฮ็ดหน้าที่สุดท้าย.. ฮู้ ฮู้ ฮู..

เพื่อให้เธอได้ใส่ชุดงามผูกโบว์สีขาว
เพื่อให้เธอได้เป็นเจ้าสาวคือจั่งที่เฮาได้ฝันไว้
กะคอบว่าอ้ายมันบ่มีหยัง บ่มีให้เจ้าจั๊กอย่าง
จั๊กสิพาเจ้าหย่างไปฮอดส่ำใด๋
ได้เป็นเจ้าบ่าวขี้ตาหมา กะนับว่าเป็นเกียรติหลาย
ขอเฮ็ดเพื่อเจ้าเป็นเถื่อสุดท้าย.. ฮู้ ฮู้ ฮู..
คือหลีกทาง ให้ฝันของเจ้าได้เป็นจริง

ฝ้ายเส้นนี้ได้มาจากกกพร้าว
ผูกแขนนางแขนท้าว กะให้ได้ฮ่วมนำนาง
ยามบาดสองมือหน้าว หมากนาวศรีอย่าดิ้นดั่น
ให้เจ้านอนหล่องหง่อง คอยถ่า…
ท่องพุทธโธ…เอ้…

ได้รับเกียรติ ให้ดูแลสัญญา
ในฐานะเจ้าบ่าวขี้ตาหมา
ก่อนอื่นขอกล่าวคำว่า มาเด้อขวัญเอย
เอิ้นเอาขวัญทั้งน้ำตา ยินดีนำเด้อหล่า
สุดท้ายขอกล่าวคำว่า..
อ้ายยังโคตรฮัก…

( โอ้ โฮ่ะ โอ… )

มิวสิควิดีโอ ขี้ตาหมา วัฒน์ ณวัฒน์ แปดแสนซาวด์

เพลง : ขี้ตาหมา
ศิลปิน : วัฒน์ ณวัฒน์ แปดแสนซาวด์
เรียบเรียง : วิทย์ เด็กบ้านนอก
ติดต่องานแสดง : 096-3179965
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend