คอร์ดเพลง แค่ขี้เมา อาม ชุติมา x มอส คำหมากบิน

  
Text   
คอร์ดเพลง แค่ขี้เมา อาม ชุติมา x มอส คำหมากบิน

คอร์ด :

ศิลปิน : อาม ชุติมา x มอส คำหมากบิน

เนื้อร้อง/ทำนอง : อาม ชุติมา,บุ๊ค ศภกาญจน์

คอร์ดในเพลง : Bb,C,Am,Dm,F


INTRO | F | Am | Gm | C |

F 
  บ่ต้องมาหัวซาประสาผู้ห
Am 
ญิงขี้เหล้า
Gm 
  ให้อ้ายฮักกับเขาให้เจ้าไป
C 
พ้อชีวิตใหม่
F 
  แนวที่มันบ่ดีกะขอให้
Am 
ทิ้งมันไป
Gm 
  บ่ต้องมาสนใจตราบใด๋ที่
C 
ยังบ่ตาย

 
อ้าย
Dm 
อย่ามาย่างให้เห็น 
 
 
Am 
อย่าทำเป็นห่วงกัน
Gm 
มื้อที่อ้ายเลือกเ
C 
ขาคนนั้น
 
คือบ่
F 
คิดพ้อแนจั๊กหน่อย
 
ว่า
Dm 
คนที่มันถึกป๊า 
 
 
Am 
เสียน้ำตาบ่น้อย
Bb 
ถึงบ่ลืมน้องสิค่อยๆ 
 
เฮ็
C 
ดใจ

 
น้องมันขี้เ
Bb 
หล้า 
 
น้องมันขี้เ
C 
มา
 
ขาดอ้ายกะแค่เ
Am 
หงาแต่ขาดเหล้านั่นบ่
Dm 
ได้
 
มีแหน่คิดฮ
Bb 
อดแต่บ่อยาก
C 
ได้
 
ผู้ช
F 
ายบ่ฮู้จัก
A 
พอ

 
ที่มันฮ้อง
Bb 
ไห้บ่ได้เรียกร้
C 
อง
 
แนวหัวใ
Am 
จบ่แข็งคื
Dm 
อคอ
 
แค่คิด
Bb 
พ้อ 
 
ตอนที่เ
C 
ฮานั้นยังฮั
F 
กกัน

 
ต้องกลายเป็นขี้เห
Bb 
ล้า 
 
C 
บบบ่ได้ตั้
Dm 
งใจ 
 
โอ้ยย..
 
เหล้าขวด
Bb 
นี้มันบ่เคย
C 
ฆ่าไผตายคือ
F 
กับเจ้า
 
เป็นขี้
Bb 
เมาบ่มีมื้อส่
C 
วง 
 
ให้คน
Am 
ท้วงเข้าเอิ้นบัก
Dm 
ขี้เมา
 
เบิดขวด
Bb 
นี้กะเซ็นคือเ
C 
ก่า
 
ถืก
Bb 
ถิ่มแฮงเมากว่าเ
C 
ก่า 
 
บ่มีมื้
F 
อส่วง

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |

 
น้องมันขี้เ
Bb 
หล้า 
 
น้องมันขี้เ
C 
มา
 
ขาดอ้ายกะแค่เ
Am 
หงา
 
แต่ขาดเหล้านั่นบ่
Dm 
ได้
 
มีแหน่คิดฮ
Bb 
อดแต่บ่อยาก
C 
ได้
 
ผู้ช
F 
ายบ่ฮู้จัก
A 
พอ

 
ที่มันฮ้อง
Bb 
ไห้บ่ได้เรียกร้
C 
อง
 
แนวหัวใ
Am 
จบ่แข็งคื
Dm 
อคอ
 
แค่คิด
Bb 
พ้อ 
 
ตอนที่เ
C 
ฮานั้นยังฮั
F 
กกัน

 
น้องมันขี้เ
Bb 
หล้า 
 
น้องมันขี้เ
C 
มา
 
ขาดอ้ายกะแค่เ
Am 
หงา 
 
แต่ขาดเหล้านั่นบ่
Dm 
ได้
 
มีแหน่คิดฮ
Bb 
อดแต่บ่อยาก
C 
ได้ 
 
F 
ฮ..
A 

 
ที่มันฮ้อง
Bb 
ไห้บ่ได้เรียกร้
C 
อง
 
แนวหัวใ
Am 
จบ่แข็งคื
Dm 
อคอ
 
แค่คิด
Bb 
พ้อ 
 
ตอนที่เ
C 
ฮานั้นยังฮั
F 
กกัน

 
เซาส
Bb 
าเถาะ 
 
เขา
C 
บ่มักคน
Bb 
ขี้เมา.. 
 
 
C 
F 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แค่ขี้เมา


บ่ต้องมาหัวซาประสาผู้หญิงขี้เหล้า
ให้อ้ายฮักกับเขาให้เจ้าไปพ้อชีวิตใหม่
แล้วที่มันบ่ดีกะขอให้ทิ้งมันไป
บ่ต้องมาสนใจตราบใด๋ที่ยังบ่ตาย

อ้ายอย่ามาย่างให้เห็น อย่าทำเป็นห่วงกัน
มื้อที่อ้ายเลือกเขาคนนั้น
คือบ่คิดพ้อแนจั๊กหน่อย
ว่าคนที่มันถึกป๊า เสียน้ำตาบ่น้อย
ถึงบ่ลืมน้องสิค่อยๆ เฮ็ดใจ

น้องมันขี้เหล้า น้องมันขี้เมา
ขาดอ้ายกะแค่เหงาแต่ขาดเหล้านั่นบ่ได้
มีแหน่คิดฮอดแต่บ่อยากได้
ผู้ชายบ่ฮู้จักพอ

ที่มันฮ้องไห้บ่ได้เรียกร้อง
แนวหัวใจบ่แข็งคือคอ
แค่คิดพ้อ ตอนที่เฮานั้นยังฮักกัน

ต้องกลายเป็นขี้เหล้า แบบบ่ได้ตั้งใจ โอ้ยย..
เหล้าขวดนี้มันบ่เคยฆ่าไผตายคือกับเจ้า
เป็นขี้เมาบ่มีมื้อส่วง ให้คนท้วงเข้าเอิ้นบักขี้เมา
เบิดขวดนี้กะเซ็นคือเก่า
ถืกถิ่มแฮงเมากว่าเก่า บ่มีมื้อส่วง

( ดนตรี )

น้องมันขี้เหล้า น้องมันขี้เมา
ขาดอ้ายกะแค่เหงา
แต่ขาดเหล้านั่นบ่ได้
มีแหน่คิดฮอดแต่บ่อยากได้
ผู้ชายบ่ฮู้จักพอ

ที่มันฮ้องไห้บ่ได้เรียกร้อง
แนวหัวใจบ่แข็งคือคอ
แค่คิดพ้อ ตอนที่เฮานั้นยังฮักกัน

น้องมันขี้เหล้า น้องมันขี้เมา
ขาดอ้ายกะแค่เหงา แต่ขาดเหล้านั่นบ่ได้
มีแหน่คิดฮอดแต่บ่อยากได้ โฮ..

ที่มันฮ้องไห้บ่ได้เรียกร้อง
แนวหัวใจบ่แข็งคือคอ
แค่คิดพ้อ ตอนที่เฮานั้นยังฮักกัน

เซาสาเถาะ เขาบ่มักคนขี้เมา..

มิวสิควิดีโอ แค่ขี้เมา อาม ชุติมา x มอส คำหมากบิน

เพลง : แค่ขี้เมา
ศิลปิน : อาม ชุติมา x มอส คำหมากบิน
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน,บุ๊ค ศุภกาญจน์,วงBook
ติดต่องาน : 082-126-1623 / 083-259-5985
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend