หน้าแรก » มอส คำหมากบิน » คอร์ดเพลง ชุดล้างใจ ลำเพลิน วงศกร, มอส คำหมากบิน

คอร์ดเพลง ชุดล้างใจ ลำเพลิน วงศกร, มอส คำหมากบิน

คอร์ดเพลง : ชุดล้างใจ ลำเพลิน วงศกร x มอส คำหมากบิน

คอร์ดเพลง ชุดล้างใจ ลำเพลิน วงศกร x มอส คำหมากบิน

เพลง :

ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร x มอส คำหมากบิน

เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา

คอร์ดทั้งหมด : Bb,C,Dm,Gm,F


INTRO | Bb | C | Dm | Dm |

 
ข่อย
Dm 
อยู่ผู้เดียวบ่ได้ 
 
หัว
ใจสิขาดลงปั๊ดปั๊ด
 
ข่อย
Bb 
ถืกผู้สาวเขาอัปเปอร์คัท 
 
 
ใส่ปลายคางความฮัก
 
เขาไ
Dm 
ปออดหลอดฮอดสวรรค์ 
 
ถิ่ม
กันแบบง่ายบักคัก
 
คั้น
Bb 
ใจข่อยมุ่นพอปานส้มผัก 
 
อ้ย 
 
บ่จักคำสิ
Dm 
เว้า

 
ออกมาคื
Bb 
นนี้ 
 
มาหาหม่องส้วนหัว
ใจ
 
มาหาแนวปัวหัว
ใจ 
 
พอให้ลืมผู้สาว
Dm 
เก่า
 
อ้าย
Bb 
ครับ อ้ายครับ.. ข่อยอยากลืมผู้ส
าว
 
ออกจากหั
วใจ.. 
 
โว..

 
ขอชุดล้า
Dm 
งใจ 
 
จะยี่ห้อไ
หนก็ให้จั
Dm 
ดมา
 
กับแกล้มอะไ
รก็ให้จั
Bb 
ดมา
 
หากอ้ายคิด
ว่าพอซอยข่อ
ยได้
 
ขอชุดล้า
Dm 
งใจที่จัดไปแ
ล้วลบลืมความ
Dm 
ช้ำ
 
ที่จัดไปแ
ล้วลบคนใจ
Bb 
ดำ
 
คนที่มาเห
ยียบมาย่ำหั
วใจ

 
จัดให้ข่อ
Gm 
ยแน่ 
 
พอหายใจได้ต่อ
 
จัดให้ได้
Am 
บ่อยากเซาน้ำตา
Dm 
ไหล
 
อยากเมี้ยนหั
Bb 
วใจ 
 
บ่ให้ยั
งเขา
 
อี
ที่มันถิ่มข่อ
Dm 
ยไป

INSTRU | Dm C Bb A | A |

Dm 
อันนารีห่างกันสามวันเปลี่ยนผันใจเขากะเป็นอื่น
อันโมรากากีคบไปก็มีแต่ทำให้ขมขื่น
Bb 
อันวันทองสองใจฮักหลายส่ำได๋สุดท้ายกะสะอื้น
 
อย…

Dm 
อันนารีห่างกัน 
 
สามวันเปลี่ยนผันใจเขากะเป็นอื่น
อันโมรากากี 
 
คบไปก็มีแต่ทำให้ขมขื่น
Bb 
อันวันทองสองใจฮักหลายส่ำได๋สุดท้ายกะสะอื้น
แต่ใจกะยังเสือกบืน 
 
ไปฮักเ
ขา

INSTRU | Dm C | Dm C | Bb C | F A |
INSTRU | Dm C | Dm C | Bb C |
INSTRU | Dm C Bb A | A |

 
ออกมาคื
Bb 
นนี้ 
 
มาหาหม่องส้วนหัว
ใจ
 
มาหาแนวปัวหัว
ใจ 
 
พอให้ลืมผู้สาว
Dm 
เก่า
 
อ้ายค
Bb 
รับ อ้ายครับ.. ข่อยอยากลืมผู้ส
าว
 
ออกจากหั
วใจ.. 
 
โว..

 
ขอชุดล้า
Dm 
งใจ 
 
จะยี่ห้อไ
หนก็ให้จั
Dm 
ดมา
 
กับแกล้มอะไ
รก็ให้จั
Bb 
ดมา
 
หากอ้ายคิด
ว่าพอซอยข่อ
ยได้
 
ขอชุดล้า
Dm 
งใจที่จัดไปแ
ล้วลบลืมความ
Dm 
ช้ำ
 
ที่จัดไปแ
ล้วลบคนใจ
Bb 
ดำ
 
คนที่มาเห
ยียบมาย่ำหั
วใจ

 
จัดให้ข่อ
Gm 
ยแน่ 
 
พอหายใจได้ต่อ
 
จัดให้ได้
Am 
บ่อยากเซาน้ำตา
Dm 
ไหล
 
อยากเมี้ยนหั
Bb 
วใจ 
 
บ่ให้ยั
งเขา
 
อี
ที่มันถิ่มข่อ
Dm 
ยไป

 
อยากกราบหั
Bb 
วใจ 
 
บ่ให้ยั
งเขา
 
อี
ที่มันถิ่มข่อยไป

OUTRO | Dm | Bb | C | Dm | Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ชุดล้างใจ


ข่อยอยู่ผู้เดียวบ่ได้ หัวใจสิขาดลงปั๊ดปั๊ด
ข่อยถืกผู้สาวเขาอัปเปอร์คัท ใส่ปลายคางความฮัก
เขาไปออดหลอดฮอดสวรรค์ ถิ่มกันแบบง่ายบักคัก
คั้นใจข่อยมุ่นพอปานส้มผัก โอ้ย บ่จักคำสิเว้า

ออกมาคืนนี้ มาหาหม่องส้วนหัวใจ
มาหาแนวปัวหัวใจ พอให้ลืมผู้สาวเก่า
อ้ายครับ อ้ายครับ.. ข่อยอยากลืมผู้สาว
ออกจากหัวใจ.. โว..

ขอชุดล้างใจ จะยี่ห้อไหนก็ให้จัดมา
กับแกล้มอะไรก็ให้จัดมา
หากอ้ายคิดว่าพอซอยข่อยได้
ขอชุดล้างใจที่จัดไปแล้วลบลืมความช้ำ
ที่จัดไปแล้วลบคนใจดำ คนที่มาเหยียบมาย่ำหัวใจ
จัดให้ข่อยแน่ พอหายใจได้ต่อ
จัดให้ได้บ่อยากเซาน้ำตาไหล อยากเมี้ยนหัวใจ
บ่ให้ยังเขา อีที่มันถิ่มข่อยไป

( ดนตรี )

อันนารีห่างกัน สามวันเปลี่ยนผันใจเขากะเป็นอื่น
อันโมรากากี คบไปก็มีแต่ทำให้ขมขื่น
อันวันทองสองใจฮักหลายส่ำได๋สุดท้ายกะสะอื้น
แต่ใจกะยังเสือกบืน ไปฮักเขา

( ดนตรี )

ออกมาคืนนี้ มาหาหม่องส้วนหัวใจ
มาหาแนวปัวหัวใจ พอให้ลืมผู้สาวเก่า
อ้ายครับ อ้ายครับ.. ข่อยอยากลืมผู้สาว
ออกจากหัวใจ.. โว..

ขอชุดล้างใจ จะยี่ห้อไหนก็ให้จัดมา
กับแกล้มอะไรก็ให้จัดมา
หากอ้ายคิดว่าพอซอยข่อยได้
ขอชุดล้างใจที่จัดไปแล้วลบลืมความช้ำ
ที่จัดไปแล้วลบคนใจดำ คนที่มาเหยียบมาย่ำหัวใจ
จัดให้ข่อยแน่ พอหายใจได้ต่อ
จัดให้ได้บ่อยากเซาน้ำตาไหล อยากเมี้ยนหัวใจ
บ่ให้ยังเขา อีที่มันถิ่มข่อยไป

อยากกราบหัวใจ บ่ให้ยังเขา อีที่มันถิ่มข่อยไป

มิวสิควิดีโอ ชุดล้างใจ ลำเพลิน วงศกร x มอส คำหมากบิน

เพลง ชุดล้างใจ
ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร x มอส คำหมากบิน
เรียบเรียง จินนี่ ภูไท
อัลบั้ม : สถานีหัวลำเพลิน

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา