คอร์ดเพลง คนอ้วนก็มีหัวใจ – มอส คำหมากบิน

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนอ้วนก็มีหัวใจ มอส คำหมากบิน

คอร์ดเพลง คนอ้วนก็มีหัวใจ - มอส คำหมากบิน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single มอส คำหมากบิน : คนอ้วนก็มีหัวใจ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คนอ้วนก็มีหัวใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | G#m | A | B | B |

 
กะเข้าใจดีอยู่
ว่าหุ่นกูมันคือหมู
 
ส่องกระจ
C#m 
กยามใด๋ 
 
มันกะบ่ได้เฮ็ดให้กูจ่
อย
 
หน้าตาดี
คือจั่งดารา

 
 
กะบุญผลาพ่อแม่กูให้กูมาส่ำนี้
G#m 
 
กูกะพยายามเฮ็ดทุกวิธี
C#m 
 
แต่สุดท้
าย 
 
ก็เสียดา
ยที่ลงทุนมา

 
 
C#m 
ก็ผิดตรงที่น้ำหนั
G#m 
กมันเกิน
 
 
C#m 
ก็ผิดตรงที่ไขมั
นส่วนเกิ
นมันหลายไป
 
ถูกแล้วที่บ่มีไ
 
อยากเจ้
าฟังเอาไว้ 
 
ว่าผู้ชา
ยคนนี้บ่มีอีหยัง..

 
ถึงอ้วนกะมี
หัวใจ 
 
บ่เคยไปตั๋
G#m 
วผู้ใด๋
 
บ่
คือคนหล่อ 
 
บ่คือคนหล่อหน้าต
าดี
 
ความฮักที่มี
ให้ไป 
 
ตอบแทนกลับม
G#m 
าคือน้ำตา
 
มี
แต่ถืกตั๋ว 
 
มีแต่ถืกด่าปานหม
 
ถึงอ้วนกะมีหัวใจ
 

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |
INSTRU | A | G#m | F#m | B |

 
ถึงอ้วนกะมี
หัวใจ 
 
บ่เคยไปตั๋
G#m 
วผู้ใด๋
 
บ่
คือคนหล่อ 
 
บ่คือคนหล่อหน้าต
าดี
 
ความฮักที่มี
ให้ไป 
 
ตอบแทนกลับม
G#m 
าคือน้ำตา
 
มี
แต่ถืกตั๋ว 
 
มีแต่ถืกด่าปานหม
า..

 
ถึงอ้วนกะมี
หัวใจ 
 
บ่เคยไปตั๋
G#m 
วผู้ใด๋
 
บ่
คือคนหล่อ 
 
บ่คือคนหล่อหน้าต
าดี
 
ความฮักที่มี
ให้ไป 
 
ตอบแทนกลับม
G#m 
าคือน้ำตา
 
มี
แต่ถืกตั๋ว 
 
มีแต่ถืกด่าปานหม
า..
 
ถึงอ้วนกะมีหัวใจ..
 

OUTRO | A | G#m | F#m B | E |


กะเข้าใจดีอยู่ว่าหุ่นกูมันคือหมู
ส่องกระจกยามใด๋ มันกะบ่ได้เฮ็ดให้กูจ่อย
หน้าตาดีคือจั่งดารา

กะบุญผลาพ่อแม่กูให้กูมาส่ำนี้
กูกะพยายามเฮ็ดทุกวิธี
แต่สุดท้าย ก็เสียดายที่ลงทุนมา

ก็ผิดตรงที่น้ำหนักมันเกิน
ก็ผิดตรงที่ไขมันส่วนเกินมันหลายไป
ถูกแล้วที่บ่มีไผ
อยากเจ้าฟังเอาไว้ ว่าผู้ชายคนนี้บ่มีอีหยัง..

ถึงอ้วนกะมีหัวใจ บ่เคยไปตั๋วผู้ใด๋
บ่คือคนหล่อ บ่คือคนหล่อหน้าตาดี
ความฮักที่มีให้ไป ตอบแทนกลับมาคือน้ำตา
มีแต่ถืกตั๋ว มีแต่ถืกด่าปานหมา
ถึงอ้วนกะมีหัวใจ

( ดนตรี )

ถึงอ้วนกะมีหัวใจ บ่เคยไปตั๋วผู้ใด๋
บ่คือคนหล่อ บ่คือคนหล่อหน้าตาดี
ความฮักที่มีให้ไป ตอบแทนกลับมาคือน้ำตา
มีแต่ถืกตั๋ว มีแต่ถืกด่าปานหมา..

ถึงอ้วนกะมีหัวใจ บ่เคยไปตั๋วผู้ใด๋
บ่คือคนหล่อ บ่คือคนหล่อหน้าตาดี
ความฮักที่มีให้ไป ตอบแทนกลับมาคือน้ำตา
มีแต่ถืกตั๋ว มีแต่ถืกด่าปานหมา..
ถึงอ้วนกะมีหัวใจ..


รูปภาพคอร์ด คนอ้วนก็มีหัวใจ – มอส คำหมากบิน

คอร์ดเพลง คนอ้วนก็มีหัวใจ - มอส คำหมากบิน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนอ้วนก็มีหัวใจ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง บุ๊ค ศุภกาญจน์
คนอ้วนก็มีหัวใจ - มอส คำหมากบิน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend