คอร์ดเพลง หมาถืกถิ่ม วัฒน์ ณวัฒน์ แปดแสนซาวด์

  
Text   


INTRO | C#m | G#m | F#m | B |
INTRO | C#m | B | A | B |

C#m 
ฮู้โตแล้วละเนาะว่าตัวสำรองมันต้องอยู่
G#m 
จั่งใด๋
F#m 
คนมันคาดสิไป อยู่ซื่อๆ กะไปคื
B 
อว่า
C#m 
ปานลมพัดลมเพแต่ใจของคน
 
บ่อึดเหตุผลสิเว้าสิ
B 
ถอย 
 
บ่เหลือค่า
 
ที่
A 
ฮักมา.. 
 
บ่ออนซ
B 
อนดอก

C#m 
น้องบ่บอกว่าเขาที่อยู่ข้างกาย
 
คบกันแบบ
G#m 
จั่งใด๋
F#m 
ย้อนคำว่าเชื่อใจบ่ได้ไถ่ถาม
 
เลยลุกลา
B 
มจนป่านนี้
C#m 
กว่าสิฮู้ว่าเขาเอาไปเบิ่ดแล้ว
 
อ้ายกะกลายเป็นห
B 
มา 
 
เบิ่ดโตอีหลี
 
เป็นหมา
A 
ที่แหล่นตามเจ้าของ 
 
แต่เ
B 
ขาบ่เอา

 
แหล่นนำ
C#m 
เจ้า จนเ
G#m 
มื่อย
 
น้ำลายเ
A 
หือยลิ้นห้อย 
 
ปานห
E 
มา
 
เฮ็ด
C#m 
ดีนำ 
 
บ่
G#m 
มีค่า 
 
กะเลย
A 
ฮู้
 
ฮู้ว่าสถานะ อ้ายมัน
B 
บ่คือเก่า..

 
บ่ได้อ
E 
ยู่ใน
G#m 
หัวใจ
 
เริ่มตกไ
C#m 
กลจนหาเจ้
B 
าบ่เจอ
 
อีก
A 
คนเข้ามา 
 
อ้ายต้อง
G#m 
นั่งรอเก้อ
 
คงบ่ต้อง
F#m 
เดา 
 
เจ้าคงฮักเขาคัก
B 
แท้
 
เป็นได้
E 
แค่ 
 
คนเค
G#m 
ยฮัก
 
ที่ยัง
C#m 
ฮักเฮ็ดจั่งใด๋เ
B 
จ้าบ่แคร์
 
บ่ไ
A 
ด้แข่งหยัง 
 
กะยังเป็นค
G#m 
นแพ้
 
ถืกลอย
F#m 
แพส่ำเจ้าเอาตีน
B 
ยัน
 
ฝันล่ม
E 
ลงกลางแก่ง..

INSTRU | C#m | G#m | A | B |
INSTRU | A | G#m | A | B |

C#m 
น้องบ่บอกว่าเขาที่อยู่ข้างกาย
 
คบกันแบบ
G#m 
จั่งใด๋
F#m 
ย้อนคำว่าเชื่อใจบ่ได้ไถ่ถาม
 
เลยลุกลา
B 
มจนป่านนี้
C#m 
กว่าสิฮู้ว่าเขาเอาไปเบิ่ดแล้ว
 
อ้ายกะกลายเป็นห
B 
มา 
 
เบิ่ดโตอีหลี
 
เป็นหมา
A 
ที่แหล่นตามเจ้าของ 
 
แต่เ
B 
ขาบ่เอา

 
แหล่นนำ
C#m 
เจ้า จนเ
G#m 
มื่อย
 
น้ำลายเ
A 
หือยลิ้นห้อย 
 
ปานห
E 
มา
 
เฮ็ด
C#m 
ดีนำ 
 
บ่
G#m 
มีค่า 
 
กะเลย
A 
ฮู้
 
ฮู้ว่าสถานะ อ้ายมัน
B 
บ่คือเก่า.. 
 
โอยย..

 
บ่ได้อ
E 
ยู่ใน
G#m 
หัวใจ
 
เริ่มตกไ
C#m 
กลจนหาเจ้
B 
าบ่เจอ
 
อีก
A 
คนเข้ามา 
 
อ้ายต้อง
G#m 
นั่งรอเก้อ
 
คงบ่ต้อง
F#m 
เดา 
 
เจ้าคงฮักเขาคัก
B 
แท้
 
เป็นได้
E 
แค่ 
 
คนเค
G#m 
ยฮัก
 
ที่ยัง
C#m 
ฮักเฮ็ดจั่งใด๋เ
B 
จ้าบ่แคร์
 
บ่ไ
A 
ด้แข่งหยัง 
 
กะยังเป็นค
G#m 
นแพ้
 
ถืกลอย
F#m 
แพส่ำเจ้าเอาตีน
B 
ยัน
 
ฝันล่ม
E 
ลงกลางแก่ง 
 
 
B 

 
บ่ได้อ
E 
ยู่ใน
G#m 
หัวใจ
 
เริ่มตกไ
C#m 
กลจนหาเจ้
B 
าบ่เจอ
 
อีก
A 
คนเข้ามา 
 
อ้ายต้อง
G#m 
นั่งรอเก้อ
 
คงบ่ต้อง
F#m 
เดา 
 
เจ้าคงฮักเขาคัก
B 
แท้
 
เป็นได้
E 
แค่ 
 
คนเค
G#m 
ยฮัก
 
ที่ยัง
C#m 
ฮักเฮ็ดจั่งใด๋เ
B 
จ้าบ่แคร์
 
บ่ไ
A 
ด้แข่งหยัง 
 
กะยังเป็นค
G#m 
นแพ้
 
ถืกลอย
F#m 
แพส่ำเจ้าเอาตีน
B 
ยัน
 
ฝันล่ม
 
ลงกลางแก่ง..

OUTRO | C#m B | A B |
INSTRU | C#m B | A B | C#m |


ฮู้โตแล้วละเนาะว่าตัวสำรองมันต้องอยู่จั่งใด๋
คนมันคาดสิไป อยู่ซื่อๆ กะไปคือว่า
ปานลมพัดลมเพแต่ใจของคน
บ่อึดเหตุผลสิเว้าสิถอย บ่เหลือค่า
ที่ฮักมา.. บ่ออนซอนดอก

น้องบ่บอกว่าเขาที่อยู่ข้างกาย
คบกันแบบจั่งใด๋
ย้อนคำว่าเชื่อใจบ่ได้ไถ่ถาม
เลยลุกลามจนป่านนี้
กว่าสิฮู้ว่าเขาเอาไปเบิ่ดแล้ว
อ้ายกะกลายเป็นหมา เบิ่ดโตอีหลี
เป็นหมาที่แหล่นตามเจ้าของ แต่เขาบ่เอา

แหล่นนำเจ้า จนเมื่อย
น้ำลายเหือยลิ้นห้อย ปานหมา
เฮ็ดดีนำ บ่มีค่า กะเลยฮู้
ฮู้ว่าสถานะ อ้ายมันบ่คือเก่า..

บ่ได้อยู่ในหัวใจ
เริ่มตกไกลจนหาเจ้าบ่เจอ
อีกคนเข้ามา อ้ายต้องนั่งรอเก้อ
คงบ่ต้องเดา เจ้าคงฮักเขาคักแท้
เป็นได้แค่ คนเคยฮัก
ที่ยังฮักเฮ็ดจั่งใด๋เจ้าบ่แคร์
บ่ได้แข่งหยัง กะยังเป็นคนแพ้
ถืกลอยแพส่ำเจ้าเอาตีนยัน
ฝันล่มลงกลางแก่ง..

( ดนตรี )

น้องบ่บอกว่าเขาที่อยู่ข้างกาย
คบกันแบบจั่งใด๋
ย้อนคำว่าเชื่อใจบ่ได้ไถ่ถาม
เลยลุกลามจนป่านนี้
กว่าสิฮู้ว่าเขาเอาไปเบิ่ดแล้ว
อ้ายกะกลายเป็นหมา เบิ่ดโตอีหลี
เป็นหมาที่แหล่นตามเจ้าของ แต่เขาบ่เอา

แหล่นนำเจ้า จนเมื่อย
น้ำลายเหือยลิ้นห้อย ปานหมา
เฮ็ดดีนำ บ่มีค่า กะเลยฮู้
ฮู้ว่าสถานะ อ้ายมันบ่คือเก่า.. โอยย..

บ่ได้อยู่ในหัวใจ
เริ่มตกไกลจนหาเจ้าบ่เจอ
อีกคนเข้ามา อ้ายต้องนั่งรอเก้อ
คงบ่ต้องเดา เจ้าคงฮักเขาคักแท้
เป็นได้แค่ คนเคยฮัก
ที่ยังฮักเฮ็ดจั่งใด๋เจ้าบ่แคร์
บ่ได้แข่งหยัง กะยังเป็นคนแพ้
ถืกลอยแพส่ำเจ้าเอาตีนยัน
ฝันล่มลงกลางแก่ง

บ่ได้อยู่ในหัวใจ
เริ่มตกไกลจนหาเจ้าบ่เจอ
อีกคนเข้ามา อ้ายต้องนั่งรอเก้อ
คงบ่ต้องเดา เจ้าคงฮักเขาคักแท้
เป็นได้แค่ คนเคยฮัก
ที่ยังฮักเฮ็ดจั่งใด๋เจ้าบ่แคร์
บ่ได้แข่งหยัง กะยังเป็นคนแพ้
ถืกลอยแพส่ำเจ้าเอาตีนยัน
ฝันล่มลงกลางแก่ง..

มิวสิควิดีโอ หมาถืกถิ่ม วัฒน์ ณวัฒน์ แปดแสนซาวด์

เพลง : หมาถืกถิ่ม
ศิลปิน : วัฒน์ ณวัฒน์ แปดแสนซาวด์
เรียบเรียง : วิทย์ บ้านนอก
ติดต่องานแสดง : 096-3179965
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend