คอร์ดเพลง ชดใช้ด้วยน้ำตา พจน์ สุวรรณพันธ์

  
Text   
คอร์ดเพลง ชดใช้ด้วยน้ำตา พจน์ สุวรรณพันธ์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : พจน์ สุวรรณพันธ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : พจน์ สุวรรณพันธ์
คอร์ด : G,Am,Bm,C,D,Em


INTRO | G D | C | G D | C |
INTRO | Am | D | G |

G 
ฉันเคยทิ้ง 
 
ผู้
Am 
หญิงหนึ่งคน
 
โดยไม่
Bm 
มีเหตุผลเพียง
Em 
พอ

 
ทั้ง
G 
ที่เธอเป็น 
 
คน
D 
ที่แสนดี
 
แต่ต้อง
Am 
รับกรรมที่ฉัน
Em 
ก่อ

G 
ตอบแทนเธอ 
 
ด้วย
Em 
หยดน้ำตา
 
จาก
D 
คนที่ไม่รู้จัก
Em 
พอ
G 
ทิ้งเธอไป 
 
ได้ไ
Am 
ม่กี่วัน
C 
ใช้เวลาไม่น
D 
าน 
 
ฉันก็ลืมเ
G 
ธอ

 
จนมา
Am 
เจอ 
 
ผู้หญิงคนใ
Em 
หม่
 
ที่ฉัน
G 
รักจนหมดหัว
Em 
ใจ
 
C 
ลงงมงายฟูมฟายจนไม่อาจถอน
D 
ตัว

 
ดั่ง
G 
ฟ้านั้น
D 
ลงโทษ
C 
ทัณฑ์
 
เมื่อกรรมติดปีกตาม
D 
ฉันมาในวัน
G 
นี้
 
ถูกทิ้งไม่มีเยื่อ
C 
ใย 
 
หัวใจแหลกส
D 
ลายไม่มีชิ้
G 
นดี
 
เหตุ
E7 
ผลและคำร่ำ
Am 
ลา 
 
อย่า
Bm 
หวังเลยว่าจ
Em 
ะมี
 
เธอใ
C 
ช้วิธีเหมือนฉัน
D 
ทิ้งผู้หญิงคนแ
C 
รก..
Bm 
 
Am 
 
G 

G 
คนถูกทิ้ง 
 
มัน
Am 
เจ็บเจียนตาย
 
เพิ่งได้
Bm 
รู้ซึ้งในวั
Em 
นนี้
 
คน
G 
ที่รักเรา 
 
กลับไ
D 
ม่สนใจ
 
และไม่
Am 
เคยเห็น
Bm 
ค่าควา
Em 
มดี

 
G 
สียเวลา 
 
กับ
Em 
คนทิ้งเรา
 
โอดค
D 
รวญโง่เง่าอย่
Em 
างนี้
 
G 
ยดน้ำตาของ
A7 
ลูกผู้ชาย..
 
ขอช
C 
ดใช้..ให้เ
D 
ธอคนที่แส
 
นดี

INSTRU | Em | A7 | C D | Em |
INSTRU | C D | G Em |
INSTRU | G A7 | A7 C | D Em |

 
จนมา
Am 
เจอ 
 
ผู้หญิงคนใ
Em 
หม่
 
ที่ฉัน
G 
รักจนหมดหัว
Em 
ใจ
 
C 
ลงงมงายฟูมฟายจนไม่อาจถอน
D 
ตัว

 
ดั่ง
G 
ฟ้านั้น
D 
ลงโทษ
C 
ทัณฑ์
 
เมื่อกรรมติดปีกตาม
D 
ฉันมาในวัน
G 
นี้
 
ถูกทิ้งไม่มีเยื่อ
C 
ใย 
 
หัวใจแหลกส
D 
ลายไม่มีชิ้
G 
นดี
 
เหตุ
E7 
ผลและคำร่ำ
Am 
ลา 
 
อย่า
Bm 
หวังเลยว่าจ
Em 
ะมี
 
เธอใ
C 
ช้วิธีเหมือนฉัน
D 
ทิ้งผู้หญิงคนแ
C 
รก..
Bm 
 
Am 
 
G 

G 
คนถูกทิ้ง 
 
มัน
Am 
เจ็บเจียนตาย
 
เพิ่งได้
Bm 
รู้ซึ้งในวั
Em 
นนี้
 
คน
G 
ที่รักเรา 
 
กลับไ
D 
ม่สนใจ
 
และไม่
Am 
เคยเห็น
Bm 
ค่าควา
Em 
มดี

 
G 
สียเวลา 
 
กับ
Em 
คนทิ้งเรา
 
โอดค
D 
รวญโง่เง่าอย่
Em 
างนี้
 
G 
ยดน้ำตาของ
A7 
ลูกผู้ชาย..
 
ขอช
C 
ดใช้..ให้เ
D 
ธอคนที่แส
G 
นดี

 
น้
 
ตาขุ่น ๆ หยด
D 
นี้..
 
คงล้างใจให้ฉันได้บ้าง…
 

OUTRO | G D | C |
OUTRO | G D | C | Cm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ชดใช้ด้วยน้ำตา


ฉันเคยทิ้ง ผู้หญิงหนึ่งคน
โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ

ทั้งที่เธอเป็น คนที่แสนดี
แต่ต้องรับกรรมที่ฉันก่อ

ตอบแทนเธอ ด้วยหยดน้ำตา
จากคนที่ไม่รู้จักพอ
ทิ้งเธอไป ได้ไม่กี่วัน
ใช้เวลาไม่นาน ฉันก็ลืมเธอ

จนมาเจอ ผู้หญิงคนใหม่
ที่ฉันรักจนหมดหัวใจ
หลงงมงายฟูมฟายจนไม่อาจถอนตัว

ดั่งฟ้านั้นลงโทษทัณฑ์
เมื่อกรรมติดปีกตามฉันมาในวันนี้
ถูกทิ้งไม่มีเยื่อใย หัวใจแหลกสลายไม่มีชิ้นดี
เหตุผลและคำร่ำลา อย่าหวังเลยว่าจะมี
เธอใช้วิธีเหมือนฉันทิ้งผู้หญิงคนแรก..

คนถูกทิ้ง มันเจ็บเจียนตาย
เพิ่งได้รู้ซึ้งในวันนี้
คนที่รักเรา กลับไม่สนใจ
และไม่เคยเห็นค่าความดี

เสียเวลา กับคนทิ้งเรา
โอดครวญโง่เง่าอย่างนี้
หยดน้ำตาของลูกผู้ชาย..
ขอชดใช้..ให้เธอคนที่แสนดี

( ดนตรี )

จนมาเจอ ผู้หญิงคนใหม่
ที่ฉันรักจนหมดหัวใจ
หลงงมงายฟูมฟายจนไม่อาจถอนตัว

ดั่งฟ้านั้นลงโทษทัณฑ์
เมื่อกรรมติดปีกตามฉันมาในวันนี้
ถูกทิ้งไม่มีเยื่อใย หัวใจแหลกสลายไม่มีชิ้นดี
เหตุผลและคำร่ำลา อย่าหวังเลยว่าจะมี
เธอใช้วิธีเหมือนฉันทิ้งผู้หญิงคนแรก..

คนถูกทิ้ง มันเจ็บเจียนตาย
เพิ่งได้รู้ซึ้งในวันนี้
คนที่รักเรา กลับไม่สนใจ
และไม่เคยเห็นค่าความดี

เสียเวลา กับคนทิ้งเรา
โอดครวญโง่เง่าอย่างนี้
หยดน้ำตาของลูกผู้ชาย..
ขอชดใช้..ให้เธอคนที่แสนดี

น้ำตาขุ่น ๆ หยดนี้..
คงล้างใจให้ฉันได้บ้าง…

มิวสิควิดีโอ ชดใช้ด้วยน้ำตา พจน์ สุวรรณพันธ์

เพลง : ชดใช้ด้วยน้ำตา
ศิลปิน : พจน์ สุวรรณพันธ์
เรียบเรียง : ภคพล กรกระหนก
ติดต่องาน : 093-4860818, 0649979524
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend