คอร์ดเพลง ตายทั้งเป็น – พจน์ สุวรรณพันธ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตายทั้งเป็น พจน์ สุวรรณพันธ์

คอร์ดเพลง ตายทั้งเป็น - พจน์ สุวรรณพันธ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Bb,C,Dm,F,Gm


INTRO | F C | Dm | ( 2 Times )

 
สุดท้
F 
ายรักสองเ
C 
ราก็ต้องจบ
Dm 
ลง
 
จาก
F 
นี้ฉันก็
C 
คงจะไม่เหลือ
Dm 
ใคร
 
ช่วย
F 
ยื้อเวลาความ
C 
รัก 
 
จน
F 
วินาทีสุด
Dm 
ท้าย
 
ได้แต่ม
F 
องเธอเดินจาก
Gm 
ไป
 
ลับหายไม่หวนกลั
C 
บมา

 
เศษเ
F 
สี้ยวความสง
C 
สารก็ไม่เหลือ
Dm 
ให้
 
ปล่อย
F 
ฉันจมลงใ
C 
น 
 
ทะเลน้ำ
Dm 
ตา
 
เมื่อค
F 
วามเป็นจริงเปิดเ
C 
ผย 
 
คนโ
F 
ง่จึงได้
Dm 
รู้ว่า
 
คบกัน
F 
ฉันแค่ฆ่าเ
Gm 
วลา
 
และซ่อนใ
C 
ครเอาไว้อีก
Dm 
คน

 
จะร้องไ
F 
ห้แบบไม่อาย
Bb 
ฟ้า
 
และใช้ทุกหยดน้ำ
C 
ตา
 
กัดเซาะเธอออกจากใ
F 
จ.
Dm 
..
 
เลือดเย็
C 
นได้ถึงเพียง
Bb 
นี้
 
เพิ่งรู้ว่าใช้ความ
C 
ดี 
 
ซื้อความจริงใจไม่
Dm 
ได้
 
ถ้า
C 
ทิ้งเพราะเธอหมด
F 
รัก 
 
จะไม่เสียใจเท่า
Dm 
ไหร่
 
แต่เธอทิ้งเพราะแอบมี
Gm 
ใคร
 
ก็ช่วยฆ่าฉันให้ต
C 
าย… 
 
ก่อนที่จะไปจาก
Dm 
กัน

 
ชาติ
F 
นี้ 
 
ฉันก็
C 
คงลืมเธอไม่
Dm 
ได้
 
ทุกค
F 
รั้งที่หาย
C 
ใจมันทร
Dm 
มาน
 
ให้
F 
ฉันเป็นคนสุดท้
C 
าย
 
อย่าทำ
F 
ร้ายใครอีกแล้ว
Dm 
กัน
 
ไม่อ
F 
ยากให้เจ็บอย่าง
Gm 
ฉัน
 
เพราะ
C 
มันเหมือน
Dm 
ตายทั้งเป็น

INSTRU | Bb | C | F | Gm | Dm |

 
จะร้องไ
F 
ห้แบบไม่อาย
Bb 
ฟ้า
 
และใช้ทุกหยดน้ำ
C 
ตา
 
กัดเซาะเธอออกจากใ
F 
จ.
Dm 
..
 
เลือดเย็
C 
นได้ถึงเพียง
Bb 
นี้
 
เพิ่งรู้ว่าใช้ความ
C 
ดีซื้อความจริงใจไม่
Dm 
ได้
 
ถ้า
C 
ทิ้งเพราะเธอหมด
F 
รัก 
 
จะไม่เสียใจเท่า
Dm 
ไหร่
 
แต่เธอทิ้งเพราะแอบมี
Gm 
ใคร
 
ก็ช่วยฆ่าฉันให้ต
C 
าย… 
 
ก่อนที่จะไปจาก
Dm 
กัน

 
ชาติ
F 
นี้ 
 
ฉันก็
C 
คงลืมเธอไม่
Dm 
ได้
 
ทุกค
F 
รั้งที่หาย
C 
ใจมันทร
Dm 
มาน
 
ให้
F 
ฉันเป็นคนสุดท้
C 
าย
 
อย่าทำ
F 
ร้ายใครอีกแล้ว
Dm 
กัน
 
ไม่อ
F 
ยากให้เจ็บอย่าง
Gm 
ฉัน
 
เพราะ
C 
มันเหมือน
Dm 
ตายทั้งเป็น

 
ถ้าเ
F 
ธอต้องเจ็บอย่าง
Gm 
ฉัน 
 
 
C 
 
จะรู้ว่ามันเหมือน
Dm 
ตายทั้งเป็น..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตายทั้งเป็น


สุดท้ายรักสองเราก็ต้องจบลง
จากนี้ฉันก็คงจะไม่เหลือใคร
ช่วยยื้อเวลาความรัก จนวินาทีสุดท้าย
ได้แต่มองเธอเดินจากไป
ลับหายไม่หวนกลับมา

เศษเสี้ยวความสงสารก็ไม่เหลือให้
ปล่อยฉันจมลงใน ทะเลน้ำตา
เมื่อความเป็นจริงเปิดเผย คนโง่จึงได้รู้ว่า
คบกันฉันแค่ฆ่าเวลา
และซ่อนใครเอาไว้อีกคน

จะร้องไห้แบบไม่อายฟ้า
และใช้ทุกหยดน้ำตา
กัดเซาะเธอออกจากใจ…
เลือดเย็นได้ถึงเพียงนี้
เพิ่งรู้ว่าใช้ความดี ซื้อความจริงใจไม่ได้
ถ้าทิ้งเพราะเธอหมดรัก จะไม่เสียใจเท่าไหร่
แต่เธอทิ้งเพราะแอบมีใคร
ก็ช่วยฆ่าฉันให้ตาย… ก่อนที่จะไปจากกัน

ชาตินี้ ฉันก็คงลืมเธอไม่ได้
ทุกครั้งที่หายใจมันทรมาน
ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย
อย่าทำร้ายใครอีกแล้วกัน
ไม่อยากให้เจ็บอย่างฉัน
เพราะมันเหมือนตายทั้งเป็น

( ดนตรี )

จะร้องไห้แบบไม่อายฟ้า
และใช้ทุกหยดน้ำตา
กัดเซาะเธอออกจากใจ…
เลือดเย็นได้ถึงเพียงนี้
เพิ่งรู้ว่าใช้ความดีซื้อความจริงใจไม่ได้
ถ้าทิ้งเพราะเธอหมดรัก จะไม่เสียใจเท่าไหร่
แต่เธอทิ้งเพราะแอบมีใคร
ก็ช่วยฆ่าฉันให้ตาย… ก่อนที่จะไปจากกัน

ชาตินี้ ฉันก็คงลืมเธอไม่ได้
ทุกครั้งที่หายใจมันทรมาน
ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย
อย่าทำร้ายใครอีกแล้วกัน
ไม่อยากให้เจ็บอย่างฉัน
เพราะมันเหมือนตายทั้งเป็น

ถ้าเธอต้องเจ็บอย่างฉัน
จะรู้ว่ามันเหมือนตายทั้งเป็น..

มิวสิควิดีโอ ตายทั้งเป็น พจน์ สุวรรณพันธ์

เพลง ตายทั้งเป็น
ศิลปิน : พจน์ สุวรรณพันธ์
คำร้อง / ทำนอง : พจน์ สุวรรณพันธ์
เรียบเรียง : กีตาร์ ดอกลำดวน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend