คอร์ดเพลง ปิดเกม ออยเลอร์

  
Text   
คอร์ดเพลง ปิดเกม ออยเลอร์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ออยเลอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
คอร์ด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


Tune to Eb

 
เกมฮักที่อ้ายเปิดฉ
D 
าก 
 
ด้วยลมปากสวย
E 
หรู
 
แล้วเอาเขามา
C#m 
อยู่ ลับหลังใจน้องเรื่อ
F#m 
ยมา
 
เฮ็ดให้น้องนั้นเ
D 
จ็บให้น้องมีน้ำ
E 
ตา
 
ผิดกฎกติ
C# 
กา 
 
ของคนฮักกัน

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | A | A |

F#m 
คบคนพาล 
 
คนพาลพาไ
D 
ปหาผิด
E 
คบบัณฑิต 
 
บัณฑิตพาไ
A 
ปหาผล
C# 
 
คบ
F#m 
คนจั่งอ้าย 
 
คบไปกะเจ็บ
D 
ซ้ำวนๆ
 
น้อง
E 
บ่ขอทน 
 
กับคนบ่ไ
A 
ด้ฮักกัน
C# 

Bm 
  เคยได้ยินบ่ 
 
เหนือ
C#m 
ฟ้ากะยังมีฟ้า
 
  อย่า
D 
คิดว่าอ้ายเหนือกว่าผู้ได๋ทั้ง
E 
นั้น

 
เกมฮักที่อ้ายเปิดฉ
D 
าก 
 
ด้วยลมปากสวย
E 
หรู
 
แล้วเอาเขามา
C#m 
อยู่ ลับหลังใจน้องเรื่อ
F#m 
ยมา
 
เฮ็ดให้น้องนั้นเ
D 
จ็บ 
 
ให้น้องมีน้ำ
E 
ตา
 
ผิดกฎกติ
C#m 
กา ของคนฮักกัน

 
เกมนี้อ้ายอาจสิ
D 
คิดว่าอ้ายสิช
E 
นะ
 
สงครามยัง
C#m 
บ่จบ 
 
อย่าฟ้าวนับศพ
F#m 
ทหาร
 
อ้ายนอกใจน้องก่
D 
อน 
 
กะพร้อมมีใหม่คือ
E 
กัน
 
เพราะฉะ
C# 
นั้น 
 
ความฮักของเฮา
 
น้องขอเป็นคนปิด
F#m 
เกม..

INSTRU | F#m | F#m | C#m | C#m |
INSTRU | F#m | F#m | C#m | C#m |
INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | A | A |

F#m 
ไม่ชิงดำ 
 
เพราะทำให้เ
D 
สียเวลา
E 
ไม่ค้างคา 
 
เพราะหมดเว
A 
ลาเสียใจ
C# 
 
ฮัก
F#m 
มาฮักกลับ 
 
บ่ฮักกะจ
D 
บๆกันไป
 
ศักดิ์
E 
ศรีหัวใจ 
 
ผู้ได๋กะ
A 
มีคือกัน
C# 

Bm 
  เคยได้ยินบ่ 
 
เหนือ
C#m 
ฟ้ากะยังมีฟ้า
 
  อย่า
D 
คิดว่าอ้ายเหนือกว่าผู้ได๋ทั้ง
E 
นั้น

 
เกมฮักที่อ้ายเปิดฉ
D 
าก 
 
ด้วยลมปากสวย
E 
หรู
 
แล้วเอาเขามา
C#m 
อยู่ ลับหลังใจน้องเรื่อ
F#m 
ยมา
 
เฮ็ดให้น้องนั้นเ
D 
จ็บ 
 
ให้น้องมีน้ำ
E 
ตา
 
ผิดกฎกติ
C#m 
กา ของคนฮักกัน

 
เกมนี้อ้ายอาจสิ
D 
คิดว่าอ้ายสิช
E 
นะ
 
สงครามยัง
C#m 
บ่จบ 
 
อย่าฟ้าวนับศพ
F#m 
ทหาร
 
อ้ายนอกใจน้องก่
D 
อน 
 
กะพร้อมมีใหม่คือ
E 
กัน
 
เพราะฉะ
C# 
นั้น 
 
ความฮักของเฮา
 
น้องขอเป็นคนปิด
F#m 
เกม..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ปิดเกม


เกมฮักที่อ้ายเปิดฉาก ด้วยลมปากสวยหรู
แล้วเอาเขามาอยู่ ลับหลังใจน้องเรื่อยมา
เฮ็ดให้น้องนั้นเจ็บให้น้องมีน้ำตา
ผิดกฎกติกา ของคนฮักกัน

( ดนตรี )

คบคนพาล คนพาลพาไปหาผิด
คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
คบคนจั่งอ้าย คบไปกะเจ็บซ้ำวนๆ
น้องบ่ขอทน กับคนบ่ได้ฮักกัน

เคยได้ยินบ่ เหนือฟ้ากะยังมีฟ้า
อย่าคิดว่าอ้ายเหนือกว่าผู้ได๋ทั้งนั้น

เกมฮักที่อ้ายเปิดฉาก ด้วยลมปากสวยหรู
แล้วเอาเขามาอยู่ ลับหลังใจน้องเรื่อยมา
เฮ็ดให้น้องนั้นเจ็บ ให้น้องมีน้ำตา
ผิดกฎกติกา ของคนฮักกัน

เกมนี้อ้ายอาจสิคิดว่าอ้ายสิชนะ
สงครามยังบ่จบ อย่าฟ้าวนับศพทหาร
อ้ายนอกใจน้องก่อน กะพร้อมมีใหม่คือกัน
เพราะฉะนั้น ความฮักของเฮา
น้องขอเป็นคนปิดเกม

( ดนตรี )

ไม่ชิงดำ เพราะทำให้เสียเวลา
ไม่ค้างคา เพราะหมดเวลาเสียใจ
ฮักมาฮักกลับ บ่ฮักกะจบๆกันไป
ศักดิ์ศรีหัวใจ ผู้ได๋กะมีคือกัน

เคยได้ยินบ่ เหนือฟ้ากะยังมีฟ้า
อย่าคิดว่าอ้ายเหนือกว่าผู้ได๋ทั้งนั้น

เกมฮักที่อ้ายเปิดฉาก ด้วยลมปากสวยหรู
แล้วเอาเขามาอยู่ ลับหลังใจน้องเรื่อยมา
เฮ็ดให้น้องนั้นเจ็บ ให้น้องมีน้ำตา
ผิดกฎกติกา ของคนฮักกัน

เกมนี้อ้ายอาจสิคิดว่าอ้ายสิชนะ
สงครามยังบ่จบ อย่าฟ้าวนับศพทหาร
อ้ายนอกใจน้องก่อน กะพร้อมมีใหม่คือกัน
เพราะฉะนั้น ความฮักของเฮา
น้องขอเป็นคนปิดเกม

มิวสิควิดีโอ ปิดเกม ออยเลอร์

เพลง : ปิดเกม
ศิลปิน : ออยเลอร์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend