คอร์ดเพลง รับบทแฟนเก่าให้คือ – ออยเลอร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : รับบทแฟนเก่าให้คือ ออยเลอร์

คอร์ดเพลง รับบทแฟนเก่าให้คือ - ออยเลอร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

PROJECT : ฮักเด้อฮักเลอร์ x ลายไทยอินดี้


INTRO | Bb | Am | Gm C | F |

 
F 
สดงอาการเสียใจให้
Am 
สมบทบาท
 
ที่เ
Bb 
ขา 
 
กำหนดให้เ
C 
ฮาฮ้อ
F 
งไห้
 
ให้น้ำ
Bb 
ตามันไหลออก
C 
มา
 
บาด
Am 
ลึกเกินจะท
Dm 
นได้
Bb 
ให้สมค่าความฮักทั้ง
C 
ใจ 
 
ที่เขาเคย
F 
ให้มา

 
ความ
Bb 
เจ็บนี้ 
 
มันทร
Am 
มาน
Dm 
ฮู้บ่
 
จะให้
Gm 
ผู้ใด๋มาแสดงแ
Bb 
ทน 
 
ก็คงบ่
C 
ได้

 
รับบทแฟนเ
Bb 
ก่าที่เขาบ่เ
C 
อา
 
รับบทแฟน
Am 
เก่าที่เขาเซ
Dm 
าฮัก
 
ให้
Bb 
ใจเธอไปคั
C 
กๆ
 
มอบ
F 
ฮักให้เขากะถิ่ม
Am 
ป๋า
 
คือจั่งผี
Bb 
บ้าใจล่มส
C 
ลาย
 
บ่มีความห
Am 
มายในสายตา
Dm 
เขา
 
พอมีผู้ใ
Bb 
หม่ฮักหลายกว่าเ
C 
ฮา
 
เขาบ่ได้
Bb 
ฮักเฮาแล้ว 
 
จะให้เ
C 
ฮา
 
รับบทแฟนเก่าให้คือก
F 
ะพอ..

Bb 
โอ๊ย.. มาเจ็บแท้ หัวใจเ
C 
ฮา
Am 
โอ๊ย.. 
 
ฮักไปเขากะ
Dm 
บ่สน
 
จักสิ
Bb 
ล้มสิตาย 
 
เขาสิรู้บ้างไหม
 
ใจเจ็บห
C 
ลาย..

INSTRU | F Am | Dm C | Bb | C |

 
ความ
Bb 
เจ็บนี้ 
 
มันทร
Am 
มาน
Dm 
ฮู้บ่
 
จะให้
Gm 
ผู้ใด๋มาแสดงแ
Bb 
ทน 
 
ก็คงบ่
C 
ได้

 
รับบทแฟนเ
Bb 
ก่าที่เขาบ่เ
C 
อา
 
รับบทแฟน
Am 
เก่าที่เขาเซ
Dm 
าฮัก
 
ให้
Bb 
ใจเธอไปคั
C 
กๆ
 
มอบ
F 
ฮักให้เขากะถิ่ม
Am 
ป๋า
 
คือจั่งผี
Bb 
บ้าใจล่มส
C 
ลาย
 
บ่มีความห
Am 
มายในสายตา
Dm 
เขา
 
พอมีผู้ใ
Bb 
หม่ฮักหลายกว่าเ
C 
ฮา
 
เขาบ่ได้
Bb 
ฮักเฮาแล้ว 
 
จะให้เ
C 
ฮา 
 
 
D 

 
รับบทแฟนเ
C 
ก่าที่เขาบ่เ
D 
อา
 
รับบทแฟน
Bm 
เก่าที่เขาเซ
Em 
าฮัก
 
ให้
C 
ใจเธอไปคั
D 
กๆ
 
มอบ
G 
ฮักให้เขากะถิ่
B 
มป๋า
 
คือจั่งผี
C 
บ้าใจล่มส
D 
ลาย
 
บ่มีความห
Bm 
มายในสายตา
Em 
เขา
 
พอมีผู้ใ
C 
หม่ฮักหลายกว่าเ
D 
ฮา
 
เขาบ่ได้
C 
ฮักเฮาแล้ว 
 
จะให้เ
D 
ฮา
 
รับบทแฟนเก่าให้คือก
C 
ะพอ 
 
 
Cm 
 
G 


แสดงอาการเสียใจให้สมบทบาท
ที่เขา กำหนดให้เฮาฮ้องไห้
ให้น้ำตามันไหลออกมา
บาดลึกเกินจะทนได้
ให้สมค่าความฮักทั้งใจ ที่เขาเคยให้มา

ความเจ็บนี้ มันทรมานฮู้บ่
จะให้ผู้ใด๋มาแสดงแทน ก็คงบ่ได้

รับบทแฟนเก่าที่เขาบ่เอา
รับบทแฟนเก่าที่เขาเซาฮัก
ให้ใจเธอไปคักๆ
มอบฮักให้เขากะถิ่มป๋า
คือจั่งผีบ้าใจล่มสลาย
บ่มีความหมายในสายตาเขา
พอมีผู้ใหม่ฮักหลายกว่าเฮา
เขาบ่ได้ฮักเฮาแล้ว จะให้เฮา
รับบทแฟนเก่าให้คือกะพอ..

โอ๊ย.. มาเจ็บแท้ หัวใจเฮา
โอ๊ย.. ฮักไปเขากะบ่สน
จักสิล้มสิตาย เขาสิรู้บ้างไหม
ใจเจ็บหลาย..

( ดนตรี )

ความเจ็บนี้ มันทรมานฮู้บ่
จะให้ผู้ใด๋มาแสดงแทน ก็คงบ่ได้

รับบทแฟนเก่าที่เขาบ่เอา
รับบทแฟนเก่าที่เขาเซาฮัก
ให้ใจเธอไปคักๆ
มอบฮักให้เขากะถิ่มป๋า
คือจั่งผีบ้าใจล่มสลาย
บ่มีความหมายในสายตาเขา
พอมีผู้ใหม่ฮักหลายกว่าเฮา
เขาบ่ได้ฮักเฮาแล้ว จะให้เฮา

รับบทแฟนเก่าที่เขาบ่เอา
รับบทแฟนเก่าที่เขาเซาฮัก
ให้ใจเธอไปคักๆ
มอบฮักให้เขากะถิ่มป๋า
คือจั่งผีบ้าใจล่มสลาย
บ่มีความหมายในสายตาเขา
พอมีผู้ใหม่ฮักหลายกว่าเฮา
เขาบ่ได้ฮักเฮาแล้ว จะให้เฮา
รับบทแฟนเก่าให้คือกะพอ


รูปภาพคอร์ด รับบทแฟนเก่าให้คือ – ออยเลอร์

คอร์ดเพลง รับบทแฟนเก่าให้คือ - ออยเลอร์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รับบทแฟนเก่าให้คือ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องาน : 0926287279, 0936145474
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend