คอร์ดเพลง ไปอยู่กับคนใหม่โลด – ออยเลอร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไปอยู่กับคนใหม่โลด ออยเลอร์

คอร์ดเพลง ไปอยู่กับคนใหม่โลด - ออยเลอร์

ศิลปิน : ออยเลอร์

เนื้อร้อง : พู่กัน สะบัด

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


A 
  นานัน
C#m 
นา.. 
 
 
Bm 
นา.. 
 
 
E 
ฮือ.. 

INSTRU | A C#m | D E | ( 2 Times )

A 
  จักสิเฮ็ดจั่งใด๋เมื่ออ้ายเลือกไปกับ
C#m 
เขา
Bm 
  น้องเฮ็ดได้แค่รับความเศร้า 
 
ท่อ
E 
นั้นแหล๋ว
A 
  อ้ายสิห่วงเฮ็ดหยัง
 
  เมื่อใจอ้ายนั้นให้
C#m 
เขา 
 
เบิ๊ด
F#m 
แล้ว
 
  หมด
Bm 
แล้ว 
 
บ่เหลือคำ
E 
ว่าเรา

A 
  ได้แต่ยืนถอนใจแล้วบอกอ้ายไปว่า
C#m 
บ่เป็นหยัง
Bm 
  ความเจ็บมันสิถั่งน้องเองยิน
E 
ดีสิรับเอา
A 
  อั่นบ่ต้องเป็นห่วงเด้อรูปคู่สองเฮาใน
C#m 
เฟซเก่าๆ
 
  น้อง
Bm 
สิลบ บ่ให้เขา ได้มาเห็น
 
  ขอให้อ้ายสบา
E 
ยใจ โอว.. โว้วว..

 
ไปอยู่กับคนใ
A 
หม่โลด 
 
สุขกับคนใ
C#m 
หม่โลด
 
บ่ต้องมากัง
D 
วลว่าน้องสิเฮ็ดหยัง
E 
ไป
 
น้องสิเจ็บเอ
A 
งดอก 
 
พอสิรับมื
C#m 
อไหว
 
คนเบิ๊ด
D 
ฮัก 
 
สิบ่ฝืน
E 
ใจ

 
ไปอยู่กับคนใ
A 
หม่โลด 
 
ฮักกับคนให
C#m 
ม่โลด
 
บ่ต้องมากัง
D 
วลว่าน้องสิคิดหยัง
E 
ไป
 
เจ็บมันบ่ต
A 
ายดอกพอสิรับ
C#m 
มือไหว
 
เบิ๊ดฮักแ
D 
ล้วอ้ายอย่าฝืน
E 
ใจ 
 
โปโลดสาอ้าย

INSTRU | A C#m | D E | A C#m | D E |
INSTRU | F#m E | D A | F#m C#m | D | E |

A 
  ได้แต่ยืนถอนใจแล้วบอกอ้ายไปว่า
C#m 
บ่เป็นหยัง
Bm 
  ความเจ็บมันสิถั่งน้องเองยิน
E 
ดีสิรับเอา
A 
  อั่นบ่ต้องเป็นห่วงเด้อรูปคู่สองเฮาใน
C#m 
เฟซเก่าๆ
 
  น้อง
Bm 
สิลบ บ่ให้เขา ได้มาเห็น
 
  ขอให้อ้ายสบา
E 
ยใจ โอว.. โว้วว..

 
ไปอยู่กับคนใ
A 
หม่โลด 
 
สุขกับคนใ
C#m 
หม่โลด
 
บ่ต้องมากัง
D 
วลว่าน้องสิเฮ็ดหยัง
E 
ไป
 
น้องสิเจ็บเอ
A 
งดอก 
 
พอสิรับมื
C#m 
อไหว
 
คนเบิ๊ด
D 
ฮัก 
 
สิบ่ฝืน
E 
ใจ

 
ไปอยู่กับคนใ
A 
หม่โลด 
 
ฮักกับคนให
C#m 
ม่โลด
 
บ่ต้องมากัง
D 
วลว่าน้องสิคิดหยัง
E 
ไป
 
เจ็บมันบ่ต
A 
ายดอกพอสิรับ
C#m 
มือไหว
 
เบิ๊ดฮักแ
D 
ล้วอ้ายอย่าฝืน
E 
ใจ

 
ไปอยู่กับคนใหม่โลด  
F#m 
สุขกับคน
C#m 
ใหม่โลด
 
บ่ต้องมากั
Bm 
งวล 
 
ว่าน้องสิเฮ็ดหยั
C#m 
งไป
 
น้องสิเจ็บ
F#m 
เองดอก 
 
พอสิรับ
C#m 
มือไหว
 
คนเบิ๊ด
D 
ฮัก 
 
สิบ่ฝืน
E 
ใจ

 
ไปอยู่กับคน
F#m 
ใหม่โลด 
 
สุขกับคน
C#m 
ใหม่โลด
 
บ่ต้องมากั
Bm 
งวล 
 
ว่าน้องสิเฮ็ดหยั
C#m 
งไป
 
น้องสิเจ็บ
F#m 
เองดอก 
 
พอสิรับ
C#m 
มือไหว
 
คนเบิ๊ด
D 
ฮัก 
 
สิบ่ฝืน
E 
ใจ
 
โปโลด
F#m 
สาอ้าย 
 
 
C#m 
 
Bm 
 
C#m 
 
โปโลด
F#m 
สา 
 
 
C#m 
 
D 
 
E 
 
โปโลดส
A 
าอ้าย…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไปอยู่กับคนใหม่โลด


นานันนา.. นา.. ฮือ.. 

( ดนตรี )

จักสิเฮ็ดจั่งใด๋เมื่ออ้ายเลือกไปกับเขา
น้องเฮ็ดได้แค่รับความเศร้า ท่อนั้นแหล๋ว
อ้ายสิห่วงเฮ็ดหยัง
เมื่อใจอ้ายนั้นให้เขา เบิ๊ดแล้ว
หมดแล้ว บ่เหลือคำว่าเรา

ได้แต่ยืนถอนใจแล้วบอกอ้ายไปว่าบ่เป็นหยัง
ความเจ็บมันสิถั่งน้องเองยินดีสิรับเอา
อั่นบ่ต้องเป็นห่วงเด้อรูปคู่สองเฮาในเฟซเก่าๆ
น้องสิลบ บ่ให้เขา ได้มาเห็น
ขอให้อ้ายสบายใจ โอว.. โว้วว..

ไปอยู่กับคนใหม่โลด สุขกับคนใหม่โลด
บ่ต้องมากังวลว่าน้องสิเฮ็ดหยังไป
น้องสิเจ็บเองดอก พอสิรับมือไหว
คนเบิ๊ดฮัก สิบ่ฝืนใจ

ไปอยู่กับคนใหม่โลด ฮักกับคนใหม่โลด
บ่ต้องมากังวลว่าน้องสิคิดหยังไป
เจ็บมันบ่ตายดอกพอสิรับมือไหว
เบิ๊ดฮักแล้วอ้ายอย่าฝืนใจ โปโลดสาอ้าย

( ดนตรี )

ได้แต่ยืนถอนใจแล้วบอกอ้ายไปว่าบ่เป็นหยัง
ความเจ็บมันสิถั่งน้องเองยินดีสิรับเอา
อั่นบ่ต้องเป็นห่วงเด้อรูปคู่สองเฮาในเฟซเก่าๆ
น้องสิลบ บ่ให้เขา ได้มาเห็น
ขอให้อ้ายสบายใจ โอว.. โว้วว..

ไปอยู่กับคนใหม่โลด สุขกับคนใหม่โลด
บ่ต้องมากังวลว่าน้องสิเฮ็ดหยังไป
น้องสิเจ็บเองดอก พอสิรับมือไหว
คนเบิ๊ดฮัก สิบ่ฝืนใจ

ไปอยู่กับคนใหม่โลด ฮักกับคนใหม่โลด
บ่ต้องมากังวลว่าน้องสิคิดหยังไป
เจ็บมันบ่ตายดอกพอสิรับมือไหว
เบิ๊ดฮักแล้วอ้ายอย่าฝืนใจ

ไปอยู่กับคนใหม่โลด สุขกับคนใหม่โลด
บ่ต้องมากังวล ว่าน้องสิเฮ็ดหยังไป
น้องสิเจ็บเองดอก พอสิรับมือไหว
คนเบิ๊ดฮัก สิบ่ฝืนใจ

ไปอยู่กับคนใหม่โลด สุขกับคนใหม่โลด
บ่ต้องมากังวล ว่าน้องสิเฮ็ดหยังไป
น้องสิเจ็บเองดอก พอสิรับมือไหว
คนเบิ๊ดฮัก สิบ่ฝืนใจ
โปโลดสาอ้าย
โปโลดสา..
โปโลดสาอ้าย…

มิวสิควิดีโอเพลง ไปอยู่กับคนใหม่โลด ออยเลอร์

เพลง ไปอยู่กับคนใหม่โลด
ศิลปิน ออยเลอร์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend