คอร์ดเพลง เส้นบางๆ INDIGO

  
Text   
คอร์ดเพลง เส้นบางๆ INDIGO

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : INDIGO
เนื้อร้อง/ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
คอร์ด : E,F#m,G#m,A,B,C#m,D


INTRO | E | B/D# | F#m | B |

E 
  ได้อยู่กับเธอแค่ตอนที่
B/D# 
เธอคิดถึงกัน
 
  เจอกันไ
F#m 
ด้นะถ้าเธอต้องการ
 
  แต่ไม่ใช่
B 
ทุกเวลาที่อยากเจอ
E 
  ต้องบอกใครๆที่ถามว่า
B/D# 
เราเป็นเพื่อนกัน
 
  ยังต้อง
F#m 
เว้นระยะห่าง 
 
อยู่ระห
B 
ว่างฉันและเธอ

 
ไม่มีสิทธิ์
G#m 
หวง ไม่มีสิทธิ์หึง ถ้าคิด
C#m 
ถึงก็ได้แค่นั้น
 
ไม่มี
F#m 
คำนิยามว่าฉันและเธอส
B 
ถานะคืออะไร
 
แค่ใกล้
G#m 
เคียงคำว่าคนรัก 
 
แต่เรียกที่
C#7 
รักก็ไม่ได้
 
แค่ค
D 
วามสัมพันธ์ที่คล้ายคำว่า
B 
รัก

 
แค่เส้นบางๆที่
E 
ฉันไม่เคยจะ
B/D# 
ข้ามมันได้
C#m 
เลย
 
เป็นได้แค่
B 
คนใกล้ใกล้เ
A 
ธอ
G#m 
 
แต่ไม่
F#m 
สามารถเรียกว่า
B 
คนรัก
E 
  จะมีสัก
B/D# 
วันบ้างหรือ
C#m 
เปล่า
 
วันหนึ่งที่เ
B 
ธอให้ฉันแบบ
A 
คนทีรัก
Am 
กัน
B 
หรือไม่มีวันนั้นอยู่จ
E 
ริง

INSTRU | E |

E 
  บอกหน่อยได้ไหมว่าสำหรับ
B/D# 
เธอฉันเป็นใคร
 
  คงจะไม่
F#m 
ยากเกินไป 
 
มีแค่เ
B 
พียงเรื่องเดียวที่อยากขอ
E 
  อย่าเก็บฉันไว้ถ้าคิดว่า
B/D# 
ฉันไม่ดีพอ
 
  อย่าให้
F#m 
ฉันนั้นต้องทนรอ 
 
อย่างไม่
B 
มีวันนั้นเลย

 
ไม่มีสิทธิ์
G#m 
หวง ไม่มีสิทธิ์หึง ถ้าคิด
C#m 
ถึงก็ได้แค่นั้น
 
ไม่มี
F#m 
คำนิยามว่าฉันและเธอส
B 
ถานะคืออะไร
 
แค่ใกล้
G#m 
เคียงคำว่าคนรัก 
 
แต่เรียกที่
C#7 
รักก็ไม่ได้
 
แค่ค
D 
วามสัมพันธ์ที่คล้ายคำว่า
B 
รัก

 
แค่เส้นบางๆที่
E 
ฉันไม่เคยจะ
B/D# 
ข้ามมันได้
C#m 
เลย
 
เป็นได้แค่
B 
คนใกล้ใกล้เ
A 
ธอ
G#m 
 
แต่ไม่
F#m 
สามารถเรียกว่า
B 
คนรัก
E 
  จะมีสัก
B/D# 
วันบ้างหรือ
C#m 
เปล่า
 
วันหนึ่งที่เ
B 
ธอให้ฉันแบบ
A 
คนทีรัก
Am 
กัน
B 
หรือไม่มีวันนั้นอยู่จ
 
ริง

INSTRU | E B/D# | C#m B |
INSTRU | A G#m | F#m B |

 
แค่เส้นบางๆที่
E 
ฉันไม่เคยจะ
B/D# 
ข้ามมันได้
C#m 
เลย
 
เป็นได้แค่
B 
คนใกล้ใกล้เ
A 
ธอ
G#m 
 
แต่ไม่
F#m 
สามารถเรียกว่า
B 
คนรัก
E 
  จะมีสัก
B/D# 
วันบ้างหรือ
C#m 
เปล่า
 
วันหนึ่งที่เ
B 
ธอให้ฉันแบบ
A 
คนทีรัก
Am 
กัน
B 
หรือไม่มีวันนั้นอยู่จ
 
ริง..

 
แค่เส้นบางๆที่
E 
ฉันไม่เคยจะ
B/D# 
ข้ามมันได้
C#m 
เลย
 
เป็นได้แค่
B 
คนใกล้ใกล้เ
A 
ธอ
G#m 
 
แต่ไม่
F#m 
สามารถเรียกว่า
B 
คนรัก
E 
  จะมีสัก
B/D# 
วันบ้างหรือ
C#m 
เปล่า
 
วันหนึ่งที่เ
B 
ธอให้ฉันแบบ
A 
คนทีรัก
Am 
กัน
B 
หรือไม่มีวันนั้นอยู่จ
 
ริง

OUTRO | E | B/D# | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เส้นบางๆ


ได้อยู่กับเธอแค่ตอนที่เธอคิดถึงกัน
เจอกันได้นะถ้าเธอต้องการ
แต่ไม่ใช่ทุกเวลาที่อยากเจอ
ต้องบอกใครๆที่ถามว่าเราเป็นเพื่อนกัน
ยังต้องเว้นระยะห่าง อยู่ระหว่างฉันและเธอ

ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์หึง ถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
ไม่มีคำนิยามว่าฉันและเธอสถานะคืออะไร
แค่ใกล้เคียงคำว่าคนรัก แต่เรียกที่รักก็ไม่ได้
แค่ความสัมพันธ์ที่คล้ายคำว่ารัก

แค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลย
เป็นได้แค่คนใกล้ใกล้เธอ
แต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรัก
จะมีสักวันบ้างหรือเปล่า
วันหนึ่งที่เธอให้ฉันแบบคนทีรักกัน
หรือไม่มีวันนั้นอยู่จริง

( ดนตรี )

บอกหน่อยได้ไหมว่าสำหรับเธอฉันเป็นใคร
คงจะไม่ยากเกินไป มีแค่เพียงเรื่องเดียวที่อยากขอ
อย่าเก็บฉันไว้ถ้าคิดว่าฉันไม่ดีพอ
อย่าให้ฉันนั้นต้องทนรอ อย่างไม่มีวันนั้นเลย

ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์หึง ถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
ไม่มีคำนิยามว่าฉันและเธอสถานะคืออะไร
แค่ใกล้เคียงคำว่าคนรัก แต่เรียกที่รักก็ไม่ได้
แค่ความสัมพันธ์ที่คล้ายคำว่ารัก

แค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลย
เป็นได้แค่คนใกล้ใกล้เธอ
แต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรัก
จะมีสักวันบ้างหรือเปล่า
วันหนึ่งที่เธอให้ฉันแบบคนทีรักกัน
หรือไม่มีวันนั้นอยู่จริง

( ดนตรี )

แค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลย
เป็นได้แค่คนใกล้ใกล้เธอ
แต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรัก
จะมีสักวันบ้างหรือเปล่า
วันหนึ่งที่เธอให้ฉันแบบคนทีรักกัน
หรือไม่มีวันนั้นอยู่จริง..

แค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลย
เป็นได้แค่คนใกล้ใกล้เธอ
แต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรัก
จะมีสักวันบ้างหรือเปล่า
วันหนึ่งที่เธอให้ฉันแบบคนทีรักกัน
หรือไม่มีวันนั้นอยู่จริง

มิวสิควิดีโอ เส้นบางๆ INDIGO

เพลง : เส้นบางๆ
ศิลปิน : INDIGO
เรียบเรียง : Indigo&ope
ติดต่องานแสดง : 06 2494 9583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend